اتاق بازرگانی بین المللی چیست؟

اتاق بازرگانی بین المللی چیست؟

اتاق بازرگانی بین المللی (icc )  یه عنوان یک سازمان بازرگانی جهانی ،نهاد نماینده ای محسوب میشود که با کسب اختیار از بنگاه های  همه ی بخش ها و در هر نقطه ای از جهان سخن می گوید .


خدمات اتاق بازرگانی بین المللی چیست ؟

ماموریت اصلی اتاق تشویق تجارت و سرمایه گذاری در ورای مرز ها و کمک به بنگاه ها ی کسب و کار برای مقابله با چالش ها و استفاده از فرصت های جهانی شدن است . پیشینه اعتقاد اتاق مبنی بر اینکه تجارت نیروی قدرتمندی برای صلح و شکوفایی به شمار می آید به تاریخ شکل گیری این سازمان در اوایل سده پیشین باز می گردد . گروه کوچکی از پیشگامان دور اندیش در حوزه ی بازرگانی که بنیانگذار اتاق بازرگاتی بین المللی بودند ،خود را (( تجار صلح )) می خواندند .

از آنجا که شرکت ها و بنگاه های عضو اتاق خود درگیر در بازرگای بین الملل هستند ،اتاق دارای قدرت بی نظیری برای وضع قواعد حاکم بر جریان کسب و کار در ورای مرز هاست ،اگر چه قواعد مزبور جنبه ی داوطلبانه دارند ،اما هر روز در هزاران معامله که از شمار خارجند ،رعایت می شوند و امروزه بصورت بخشی از ساختار تجارت بین المللی در آمده اند .

اتاق بازرگانی بین المللی همچنین خدمات اساسی نیز ارائه می دهند که در میان انها دادگاه داوری بین المللی اتاق به عنوان نهاد داوری پیشرو در سطح جهان اتاق های بازرگانی icc نام دارد که هدف آن تقویت تعاملات و مبادله بهترین رویه ها در میان اتاق ها است .

پیشگامان بازرگانی و کارشناسانی که از میان اعضای اتاق سر بر می آورند موضوع کسب و کاررا در مورد مقولات گسترده تجارت و خط مشی سرمایه گذاری و همین طور در خصوص موضوعات فنی و بخشی حائز اهمیت حیاتی ،تعیین می کنند . این موضوعات و مقولات شامل خدمات مالی ،فناوری های اطلاعات ،ارتباط راه دور (مخابرات ) ،اخلاق بازاریابی ،محیط زیست ،حمل و نقل ،حقوق و رقابت  و مالکیت فکری می گردند .

اتاق بازرگانی بین المللی رابطه کاری تنگاتنگی با سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین الدولی ،مانند سازمان جهانی تجارت ،گروه 20 (G20 ) و گروه 8 (G8 ) دارد .

اتاق بازرگانی در سال 1919 بنا نهاده شد . امروزه هزاران شرکت و بنگاه عضو از بیش از 120 کشور را گرد هم اورده است .کمیته های ملی اتاق با اعضا خود کار می کنند تا بتوانند دغدغه های کسب و کار در کشور های خود را مطرح کنند و دیدگاه های کسب و کار تنظیم شده از طریق اتاق را به حکومت های خود منعکس نمایند .

حل اختلاف در اتاق بازر گانی بین المللی به چه صورت است

گنجاندن یک یا چند قاعده اینکوترمز در قرارداد فی نفسه به منزله ی توافقی در مورد استفاده از خدمات اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه ی حل اختلاف محسوب نمی شود 

طرف های متعاهد در قرارداد های بین المللی در صورت بروز اختلاف مایل به توسل به یک یا تعداد بیشتری از این خدمات هستند ، بنابراین باید به توافق ویژه و روشنی در این خصو ص دست یابند .

بدین منظور اتاق بازرگانی بین المللی شروط مورد نظر و استانداردی را پیشنهاد می نمایند که طرفین می توانند در قراردادهای خود وارد کنند .

در صورت عدم انجام چنین کاری ،آنها باید برای استفاده ار قواعد اتاق در مورد مبادله نامه ای به توافق برسند.

اتاق بازرگانی بین المللی دسته ای از خدمات را در کمک به طرفین قرارداد به منظور غلبه بر اختلافات ناشی از تجارت بین المللی پیشنهاد می کند . این خدمات به نیاز های مختلف و وضعیت های گوناگون پاسخ می دهند . هریک از خدمات مزبور تابع مجموعه ای از قواعد در تعریف رویه ای بیطرفانه است که بتواند گوناگونی فرهنگی ،زبانی و حقوقی و همین طور خصوصیات بخش ها و فعالیت های معین را با یکدیگر سازگار نماید .

داوری تحت مدیریت دادگاه داوری بین المللی اتاق عموما به تصمیمی الزام آور منتهی می گردد که توسط هیات داوران یک یا سه نفره اتخاذ می شود .از آنجا که داوری تقریبا در همه ی کشور های جهان که در امور تجاری فعالیت می کنند ،از لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته شده است ،تصمیم مزبور در سطح بسیار گسترده ای قابلیت اجرا دارد .

حل دوستانه اختلاف در برگیرنده ی روش های مختلفی برای حل اختلاف بوده که در صدد فیصله موضوع از طرق اجماع است ،شخص ثالث بیطرف و طرفین اختلاف در مورد روش فیصله اختلاف که باید مورد استفاده قرار گیرد و ممکن است میانجیگری ،ارزیابی بیطرفانه ، دادرسی بسیار محدود یا ترکیبی از روش های مختلف باشد ،تصمیم گیری می کنند .

هیات های حل اختلاف نهاد های مستمری هستند که برای مدت قرارداد تشکیل می شوند تا اختلاف را به محض و به هنگام بروز در طول عمر قرارداد حل و فصل نمایند ، بسته به اختیاراتی که طرفین قرارداد مایل به اعطای آن به اعضای هیات هستند و درجه اجبار تصمیمات آنها ،انواع مختلفی از هیات های حل اختلاف در دسترس قراردارند .

در روش کارشناسی ،یک متخصص نظر خود را  راجع به موضوعی می دهد که محتاج دانش و مهارت های خاص مانند دانش فنی ،مالی یا حقوقی است .

خدمات ارائه شده در این زمینه ،از جستجو برای یافتن یک کارشناس مناسب تا اجرای کامل ماموریت کارشناس در نوسان است . در خصوص اختلافاتی که برای اعتبارات اسنادی ،باز پرداخت های بانک ،وصولی ها و ضمانت نامه ها مربوط می گردند ،خدمات خاص موسوم به DOCDEX عرضه می شود  

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل