ارث و انحصار وراثت و تصدیق وراثت

پس از فوت هر شخص اموالی از او به جا می ماند که به ورثه متوفی منتقل خواهد شد که اصولا ارث نام دارد.

تصدیق انحصار وراثت


براي تعيين تکليف ميراث هرکس پس از فوت، ابتدا بايد ورثه را تعيين شود
رسيدگي به اين امر از سوي مرجع قانوني و با رعايت موارد مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و راي صادر شده را «تصديق يا گواهي انحصار وراثت» مي نامند

مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت


براي صدور گواهي انحصار وراثت بايد به شوراي حل اختلاف آخرين محل اقامت دائمي متوفي مراجعه کرد.
معمولا يک يا چند تن از ورثه درخواست صدور گواهي انحصار وراثت مي کنند
چنانچه شخصی از قبيل طلبکار متوفي يا ورثه، کسي که متوفي به نفع او وصيت کرده يا کسي که از سوي متوفي مامور اجراي وصيت شده است  مي تواند درخواست صدور گواهي انحصار وراثت کنند. 

مطابق قانون تصديق انحصار وراثت مصوب سال ۱۳۰۹ مقرر مي دارد: «هرگاه مشخص شود که خواهان گواهی تصديق به عدم وراثت خود آگاه بوده و نسبت به گواهی تصديق وراثت اقدام نموده يا با علم به وجود وارثي غير از خود، امور لازم برای تصدیق انحصار بر خلاف حقيقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر پرداخت خسارت به مجازاتي که به موجب قانون براي اين جرم مقرّر است، محکوم خواهد شد.

۵ / 4.25 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل