مجازات و خسارت ازالت بکارت چیست ؟

ازاله ی بکارت یا پارگی پرده بکارت یعنی چه؟

ازاله بکارت یعنی از بین رفتن پرده ی بکارت در دختران که این از بین رفتن می تواند از طریق مقاربت و عمل جنسی ،تصادف و یا بصورت سانحه ای غیرمترقبه  یا غیر مقاربت (با انگشت و یا ورود جسم سخت ) انجام شود .

خسارت در ازاله ی بکارت چیست ؟

در بحث ازاله ی بکارت دو مدل خسارت داریم : 

یکی مهر المثل و دیگری ارش البکاره 

مهر المثل چیست ؟

  برای زمانی است که با دوشیزه ای (به شخصی می گویند که تا قبل از مقاربت فعلی هیچ مقاربت دیگری به نحوه ی دخولی نداشته باشد چه از ناحیه ی دبر (مقعدی ) و چه واژنی )  عمل مقاربت انجام شود و فرقی نمی کند از چه ناحیه ای باشد ، مهر المثل در ازاله ی بکارت در جائی است که این عمل با عدم رضایت دختر انجام می شود .

ارش البکاره چیست ؟

:  برای عضوی است که از بین رفته ( پرده ی بکارت از بین رفته ) ،به طور مثال اگر دختری در تصادف رانندگی بکارتش را از دست بدهد مستحق ارش البکاره است نه مهرالمثل ،ولی در اصل هردو را دادگاه تعیین می کند و میزان ثابتی ندارد و بیشتر بر اساس شرافت خانوادگی دختر و جایگاه  و مقام خانوادگی دختر تعیین می شود  ولی ارش البکاره و یا مهر المثلی که برای مقاربت تعیین می کنند مسلما خیلی بیشتر از ارش البکاره ای است که برای تصادفات تعیین می کنند.

مجازات ازاله ی بکارت با رضایت دختر 


آنچه که قانون تصریح می دارد  این است که طبق تبصره 1 ماده 658 قانون مجازات اسلامی : هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

 چیزی ثابت نیست بدین معنی است که نه مهرالمثل و نه ارش البکاره به وی تعلق نمیگیرد ، اگر این رضایت ثابت شود، دختر در صورت شکایت تحمل صد ضربه شلاق را برای خود و پسر را خریده است .

نحوه اثبات رضایت دختر در ازاله بکارت:

نحوه ی اثبات رضایت دختر به سادگی نمی باشد اما برخی قضات رویه ای دارند ،به این صورت که از رفتار دختر در زمان دوستی این مسئله را استنباط می کنند ، مثلا میزان صمیمیت آنها قبل و بعد از رابطه ی جنسی منجر به ازاله ی بکارت یا تعداد دفعاتی که دختر با پسر رابطه داشته یا حتی مصرف مشروبات الکلی و... که باز هم می گوییم اینها فقط به دست دادگاه ها و قضات و با ملاحظه اوضاع و احوال تفسیر می شود .

مجازات ازاله ی بکارت به صورت نامشروع 


در ادامه ی بحث ارش البکاره باید بگوئیم برای دختر ی که پرده ی بکارت خود را به صورت نامشروع از دست داده و غیر قانونی تعمیر کرده است هم ارش البکاره وجود دارد ،ولی میزان آن فقط به عنوان عضوی آسیب دیده محاسبه می شود نه بصورت عضوی که مربوط به آسیب های معنوی (حیثیت و شرافت ) می شود . 

دیه ی پرده ی بکارت و پاره شدن آن به طور عمد و غیر عمد چقدر می باشد؟

با توجه به ماده 150 قانون دیات : دیه ی پاره کردن عمدی پرده ی بکارت  ، مهر المثل است ( دیه ی کامل زن مذکور در آن ماده بابت پاره کردن مثانه است و چون از جهت میزان دیه فرقی بین عمد و غیر عمد نیست لذا بطور کلی دیه بکارت چه عمد و چه غیر عمد همان مهرالمثل می باشد .

از بین بردن پرده ی بکارت دختر با انگشت و جسم دیگر مشمول ماده ی 150 قانون دیات است و علاوه بر دیه ی کامل زن مهر المثل هم دارد .


چنانچه این عمل بوسیله ی فرد اجنبی انجام شود و غیر مجاز باشد مطابق ماده ی 208 قانون مجازات اسلامی مرتکب تعزیر خواهد شد . 

مطلب آخر اینکه ازاله ی بکارت چه با عمل جنسی چه به طریق ( انگشت کردن ) انجام شود ،موجب ایجاد مهر المثل برای دختر می شود و در صورتی که این عمل با رضایت دختر نباشد مستحق دریافت ارش البکاره و مهر المثل با هم است .

بهر حال آنچه که در اکثر موارد استنباط می شود این است که با توجه به اینکه دختر پس از ازاله ی بکارت باز هم با همان شخص از ناحیه ی (واژن ) رابطه داشته اند  یعنی از همان اول رضایت داشته اند ،این رضایت چه بعد حاصل شود و چه همان لحظه  موجب اسقاط مهر المثل است .۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل