بدترین اشتباهات در شروط ابطال کننده قرار داد و رفع آنها

قرار داد یا عقد یک توافق الزام آور میان اشخاص است که به واسطه آن حق و حقوق و هم چنین تعهدات طرفین را نسبت به یک دیگر تعیین می کند. مطابق ماده 183 قانون مدنی: قرار داد یا عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن ها قرار گیرد .طرف قرارداد در هر معامله ای ممکن است اشخاص حقیقی و یا شرکت و موسسات دولتی و غیر دولتی ( اشخاص حقوقی ) باشند. هر یک از قرارداد ها و معاملاتی که در قانون پیش بینی شده است آثار خاصی را به دنبال دارد که برخی از این آثار اصلی و برخی دیگر فرعی است اصولا افراد برای تحقق این آثار قرار داد هایی را منعقد می کنند اما برای به وجود آوردن این آثار نیز باید شرایطی را رعایت کرد که در صورت عدم رعایت این شرایط نمی توان انتظار تحقق این آثار را داشت. در برخی مواقع قرارداد با رعایت کردن تمام شرایط ایجاد می شود ولی خود افراد پس از مدتی به خواست خود آن قرار داد را بر هم می زنند که به این نوع عمل در قانون فسخ قرارداد گفته می شود. اما گاهی اوقات نیز به علت عدم رعایت شرایطی که در قانون پیش بینی شده است یک قرار داد از ابتدا به وجود نمی آید یعنی به نوعی در عمل هیچ یک از آثار اصلی و فرعی مربوط به آن محقق نمی شود دراین صورت این قرارداد باطل می باشد.

نکته: هنگامی که قرارداد به حکم قانون از بین برود به آن انفساخ قرار داد گفته می شود.

تصویر مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند

 شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد قرار گیرد در اصل شرط التزام کردن و یا ملتزم شدن به امری می باشد. رابطه شرط عقد یک رابطه تبعیت است که این تبعیت آثاری دارد به این معنی که به هر دلیلی معامله اصلی باطل گردد شرط ضمن آن نیز ابطال می گردد. در اصل می توان گفت از حیث دوام و جایز بودن شرط از عقد تبعیت می کند و این یعنی اگر عقد اصلی جایز باشد شرط ضمن آن نیز جایز و اگر عقد لازم باشد شرط آن نیز لازم خواهد بود، بنابراین درهر قرار دادی اصولا یک طرف از شروط ضمن عقد نفع و به طبع طرف دیگر متضرر خواهد شد. ولی گاهی ممکن است شرط ضمن عقدی که در قرارداد ذکر می شود به نفع هر دو طرف باشد..

شروط ضمن عقد به دو دسته تقسیم می شوند : 1-شروط باطل2- شروط صحیح

در ادامه این مقاله سعی می گردد به بررسی شروط باطل کننده قرارداد پرداخته شود :

همان گونه که گفته شد در هر قرار داد شروطی وجود دارد که برای طرفین قرار داد تکلیف یا حق ایجاد می کند بر همین اساس و به طور کلی هر جمله ای که در قرار داد نوشته می شود ماهیت تعهد دارد با توجه به موارد مطرح شده الزامی که در ضمن یک قرارداد یا معامله آمده باشد شروط قرارداد نامیده می شود.

انواع شروط قرار داد عبارتند از:

 1.  شروط تعلیقی و شروط تقییدی
 2. شروط بنایی و غیر بنایی
 3. شروط صحیح و ضمنی
 4. شروط ضمن عقد ، شروط قبل از عقد ، شروط بعد از عقد
 5. شروط صحت قرارداد و شروط تکمیل کننده قرارداد
 6. شروط عمومی قرارداد و شرایط خصوصی قرارداد
 7. شروط مخالف ذات عقد و شروط مخالف اطلاق عقد
 8. شروط صحیح و شروط باطل
 9. شروط مشروع و شروط نا مشروع
 10. شروط قراردادی و شروط عرفی

شروط باطل کننده قرار داد

شروط باطل کننده قرارداد شروطی هستند که بر خلاف برخی شروط که تنها خودشان باطل می باشند و در باطل شدن قرارداد هیچ نقشی ندارند هم خودشان باطل و هم باعث باطل شدن قرارداد می شوند.

مطابق ماده 233 قانون مدنی شروط باطلی که مبطل و مفسد عقد نیست عبارتند از:

 • شروطی که انجام آن مقدور نیست
 • شروطی که در آن نفع و فایده نباشد 
 • شروطی که نامشروع باشد 

شروط باطلی که مبطل و مفسد عقد هستند:

مطابق ماده 133 قانون مدنی برخی شروط ضمن عقد هستد که نه :تنها باطل می باشند بلکه موجب بطلان عقد نیزمی شوند که عبارتند از:

 • شروط خلاف مقتضیات ذات عقد.
 • شروط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود.

شروط خلاف مقتضیات ذات عقد

شروط خلاف مقتضیات ذات عقد به این معنی است که  شرط موجود در قرار داد  با ذات و ماهیت اصلی قرارداد مخالف می باشد و به همین دلیل وجود این شرط در قرار داد خود قرار داد را فاقد ارزش و باعث باطل شدن قرارداد می گردد.

شروط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود:

چنانچه در عقود برای یکی از دو عوض معامله شرطی گذاشته شود که منجر به جهل نسبت به یکی از آن دو عوض معامله شود هم شروط و معامله هر دو باطلند.

تصویر مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند

قرارداد در موارد ذیل ابطال می گردد:

 • عدم وجود قصد انجام معامله: چنانچه شخصی بدون تمایل و یا در صورت عدم هوشیاری معامله انجام دهد این معامله باطل می باشد.
 • فقدان اهلیت: همه انسان ها از بدو تولد شایستگی و توانایی داشتن حق را پیدا می کنند اما برای آن که بتوانند حقوق خود را اعمال کنند باید شرایط خاصی از قبیل: عقل، بلوغ، رشد را داشته باشند. با استناد به ماده 210 قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و اهلیت به معنای شایستگی دارا شدن حق و یا اجرای آن است. در قانون مدنی اهلیت به دو گروه تمتع و استیفاء تقسیم می شود. در هر صورت فردی که قصد انجام معامله را دارد باید توانایی پرداخت مبلغ معامله را داشته باشد و علاوه بر این اموال منقول وی باید در ید او بوده و بتواند از این اموال استفاده نماید با این شرایط انجام معامله توسط وی بدون مانع خواهد بود.

نکته:  فرد معامله کننده باید از سلامت جسمی و ذهنی کافی نیز برخوردار باشد زیرا فقدان اهلیت از موارد ابطال معامله برشمرده می شود.

 • نا مشروع بودن جهت معامله: هر قراردادی با هدف خاصی منعقد می گردد که این هدف می تواند برای اشخاص متفاوت باشد   در صورتی که قرار دادی در جهت نامشروع برای معامله در نظر گرفته شده باشد باطل خواهد بود. منظور از مشروع بودن جهت معامله این است که معامله بر خلاف اخلاق حسنه، نظم عمومی و همچنین قوانین جاری نباشد.
 • معین بودن مورد معامله: هر معامله ای یک موضوع دارد موضوع یک معامله می تواند یک عمل و گاهی یک مال باشد در هر صورت موضوع معامله خواه تعهد به انجام یک کار باشد و خواه تعهد به تسلیم یک مال، باید بدون هیچ گونه ابهام و کاملا مشخص در قرار داد قید گردد. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.
 • اشتباه درعقد قرار داد: اشتباه در عقد قرارداد به این معنی است که ماهیت و هدف اصلی قرارداد کاملا مشخص و معین نشده باشد در هر صورت چنانچه اشتباه به ارکان اصلی عقد لطمه ای وارد کند آن معامله یا قرارداد باطل می گردد.
 •  اشتباه در مورد قرار داد: به این معنی است که مورد معامله ای  مانند ( اشیاء، اجسام مختلف و... ) میان طرفین قرارداد وجود دارد و به اشتباه منجر به عقد قرار داد گردد مانند اینکه دو شخص قرار دادی را منعقد می کنند که یکی از آن ها می خواهد مبلی را بفروشد ولی طرف مقابل می خواهد صندلی را بخرد و معامله به اشتباه میان دو طرف قرار دادی منعقد می شود که در این صورت باعث ابطال قرارداد می گردد.
 • اشتباه در موضوع قرار داد: موضوع معامله یا قرار داد چیزی است که طرف معامله به جهت وجود آن حاضر به خرید آن کالا یا مورد معامله شده است به طور مثال شخصی قصد خرید انگشتر طلا دارد و آن انگشتر طلا را می خرد ولی بعد از مدتی متوجه می شود که جنس انگشتر طلا نیست پس این قرار دادی که بین دو طرف انجام شده باطل است.
 • اشتباه در شخص طرف معامله: هنگامی که شخصیت یک فرد دلیل اصلی انعقاد یک قرار داد و یا معامله است اشتباه در طرف معامله باعث ابطال آن می شود.

مواردی که در آن قرار داد کاملا صحیح منعقد می شود شامل موارد زیر است:

مطابق ماده 190 قانون مدنی برای صحت داشتن عقد قرارداد باید این موارد رعایت شود:

 1. هدف اصلی طرفین و رضایت کامل آنها از انعقاد قرارداد
 2. اهلیت طرفین 
 3. موضوع معامله کاملا واضح و مشخص باشد 
 4. دارای مشروعیت برای ایجاد معامله باشد

نکته:  در هر معامله ای طرفین باید از سه شرط مهم بر خوردار باشند: عاقل، بلوغ و رشد 

کلمات کلیدی

 • معنی ابطال چیست
 • خسارت ناشی از بطلان معامله
 • نحوه نوشتن فسخ قرارداد
 • خسارت فسخ قرارداد چقدر است
 • معنی ابطال در حقوق
 • تفاوت بطلان معامله و ابطال قرارداد
 • نمونه دادخواست ابطال قرارداد
 • شرایط ابطال قرارداد
 • فسخ معامله بعد از انتقال سند
 • مدت زمان قانونی فسخ معامله ملک
 • هزینه دادرسی بطلان معامله
 • نمونه دادخواست ابطال معامله صوری

 

۵ / 4 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

باشلام بنده زمینی داشتم ۱۶ سال پیش خریداری کردم برادر فروشنده زمین را به شخص دیگری فروخته وخود فروشنده فوت کرده .حالا تکلیف چیست برای پس‌ گرفتن زمین .قولنامه بنگاهی دارم.شخص خاطی میگوید حاضراست ک قطعه ای دیگر چندمتر انطرف تربدهد؟

جمعه ، 21 مرداد 1401

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ اگر زمین ب شما فروخته شده و قرارداد مبنی بر انتقال مالکیت دارید و سپس پس از شما زمین ب شخص دیگری منتقل شده معامله انتقال مال غیر واقع شده و قابل ابطال هست ب جهت مستحق للغیر بودن مبیع دادخواست ابطال معامله را ب ثبت برسانید و پس از رسیدگی ب موضوع و صدور رای مبنی بر ابطال بطرفیت وراث قانونی الزام ب تحویل مبیع مطرح بفرمایید بنظر بهتر است ب وعده جدید شخص خاطی اعتنا نکنید و پیگیر دعوای خود شوید موید باشید

با سلام بنگاه سر پدر بنده رو کلاه گذشته و با خریدار دست به یکی کردن و زمین که به اسم مادرم بوده رو گفته بیا از طرف امضا کن و این که قیمت زمین رو هم متری کم گفتن مثلا متری یک و نیم میلیون فروخته یک و 700 پولش بوده و اینکه الان بنگاه و خریدار تقاضای پشیمانی و حق کمسیون کردن در صورتی که قولنامه رو صاحب زمین امضا نکرده الان حکم قضیه چیه

جمعه ، 21 مرداد 1401

باسلام.معامله باطل میباشد.وحق پشیمانی پدرشما به خریدار قابل پرداخت نیست

سلام و درود،در دادخواست بطلان بیع بعلت مستحق للغیر در امدن مبیع بعد از۸سال تصرف در مبیع(اپارتمان)،به خواسته بطلان مبایعنامه و استردادثمن به ارزش روز وغرامات حاصله ،بهای خواسته رو مقوم به چه مبلغی باید کرد،ثمن معامله در ۸ سال پیش۱۵۰میلیون تومان بود الان ارزش روز ملک ۲میلیارد وپانصد میلیون هست،اگر هزینه دادرسی زیاد باشه ودرتوانم نباشه اعسار از هزینه دادرسی رو همزمان با دعوای اصلی باید داد، میخواستم دادخواست ابطال معامله بعلت مستحق للغیر درامدن مبیع بدم،اگر غرامات وارزش روز ملک رو کارشناسی کنن دومیلیارد وپانصد میلیون تومان قیمتشه وحدود۹۰میلیون تومان پول تمبرش میشه که ندارم،چه راهی پیشنهاد میکنین

دوشنبه ، 17 مرداد 1401

با سلام اعسار از هزینه دادرسی را میتوانید همزمان با دادخواست مطرح بفرمایید و با استشهادیه و ارائه شهادت شهود و سایر مدارک لازم برایی اثبات اعسار، قاضی محترم ابتدائا به اعسار شما رسیدگی می نماید. همچنین از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی، ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه است که براساس آن تقویم صورت می گیرد. موفق باشید.

سلام تو رای الزام به تنظیم به سند رسمی ملک محجور که قیم محجور مبایعه نامه تنظیم کرده بود دادستان از معامله مطلع شده و دادستان(امور سرپرستی)معامله تایید نکرده بود و طبق بند ۷ ماده ۸۴ ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر شد ایا معامله باطل است؟الان قیم باید ثمن معامله را به خریدار بازگرداند؟ممنون

چهارشنبه ، 12 مرداد 1401

سلام واحترام،معاملات نسبت به اموال غیرمنقول محجور توسط قیم،نیازمند تایید دادستان می باشد ودر صورت عدم تنفیذ دادستان،معامله باطل است وثمن معامله بایستی به خریدار مسترد شود وحتی اگر در قرارداد وجه التزامی درج شده باشد به خریدار تعلق میگیرد

سلام بطرفیت شخصی دادخواست ابطال دوعدد مبایعه نامه ثبت کردم وبه شورا ارجاع شد وبرای تاریخ ۱۴۰۱/۵/۸ جلسه اول رسیدگی درشورا تعیین شد که من مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ لایحه ای به شورا دادم وقید کردم که اینجانب خواهان پرونده کلاسه ...شماره بایگانی...عدم سازش خودرا نسبت به پرونده مذکور اعلام میدارم وتقاضای ارجاع پرونده را به دادگاه دارم با وجود ارسال لایحه عدم سازش ازطرف من وبا توجه به اینکه دوعدد قولنامه مبالغشون هرکدام ۵۰میلیون تومانه با این تفاصیل شعبه سه شورای حل اختلاف مجدد وقت رسیدگی تعیین کرده وبهم ابلاغ کرده برای تاریخ۱۴۰۱/۷/۱۸ الان من پیش کدام مقام قضایی باید برم وبه چه ماده یا تبصره ای اشاره کنم وبگم چرا شورا باتوجه به لایحه عدم سازشم واینکه مبالغ هرقولنامه ۵۰میلیون تومان بوده مجدد وقت رسیدگی تعیین کرده من نمیخوام سازش کنم با این شخص زوریه مگه چیکار کنم الان بسیار سپاسگزارم لطفا اگه ممکنه وماده تبصره ای هم وجود داره دراین مورد بهم بگید

سه شنبه ، 11 مرداد 1401

با سلام احتمالا به جهت عدم حضور طرفین شورا مجددا جهت سازش جلسه تعیین نموده. ارجاع پرونده به جهت صلح وسازش بوده و ارتباطی به میزان تقویم خواسته ندارد. نکته دیگر آنکه شاید لایحه شما توسط شعبه مربوطه در شورا ملاحظه نشده،حضورا پیگیری فرمایید و مجددا اعلام عدم سازش کنید‌. موفق باشید

سلام،برای یک نفر۸ قولنامه دست نویس وبنگاهی زمین منعقد کردم که به علت در دسترس نبودن قولنامه ها جمعا۴ دادخواست مجزای اعلان ابطال معامله ثبت کردم بافاصله زمانی،از۴عدد یکی ارجاع شده به شعبه یک حقوقی وبرای۱۴۰۱/۵/۱۹ جلسه دومه جلسه اول طرف مقابل نیومد تجدید شد وسه دادخواست دیگه درشورا میباشد یکی برای۱۴۰۱/۵/۲ یکی برای۱۴۰۱/۵/۲۹ ویکی برای۱۴۰۱/۶/۱۳ درشورا وقت رسیدگی دارد اما تمام این قولنامه ها ودادخواست ها به یکدیگر مرتبط هستند وخوانده یک نفر هست وموضوع ۴دادخواست یکی میباشدو۸قولنامه بهم مرتبط هستندیعنی تمام قولنامه هایی که به این شخص دادم برای انجام کاری حقوقی بوده وبرای یک نفر دادم فقط به علت در دسترس نبودن مدارک بافاصله دادخواست اعلان ابطال معامله ثبت کردم الان این دادخواست هایی که بره دادگاه حقوقی ترکیب میشه دیگه با اون اولی که برای ۱۴۰۱/۵/۱۹ جلسه دومش هست وآیا نیازه برای هر دادخواستی که میره شعبه حقوقی یک نسخه لایحه ومدارک مجزا ارسال کنم؟ یا میتونم یک لایحه بنویسم وبگم لایحه دفاعی ومدارکی که در پرونده اولی که ۱۴۰۱/۵/۱۹ جلسه دوم رسیدگیش هست رو برای سایر پرونده هاهم تایید میکنم آیا اینجوری میشه؟یا باید برای هرپرونده یک نسخه لایحه مجزا ومدارک جدید ارسال کنم باتوجه به مرتبط بودن تمام دادخواست ها وقولنامه ها؟وازشخص دیگری هم ابطال وکالت بلاعزل شکایت کردم اونم چون قولنامش در دسترسم نبود اول دادخواست ابطال وکالت ثبت کردم واونم برای ۱۴۰۱/۵/۱۹جلسه دومشه با قولنامه های بالا ترکیب شده واعلان ابطال قولنامش هم ۱۴۰۱/۵/۳درشورا وقت رسیدگی داره،برای پرونده ابطال وکالتش لایحه ومدارک ارسال کردم وقتی قولنامش رفت دادگاه میتونم بگم لایحه ومدارکی که برای ابطال وکالتش ارسال کردم رو برای پرونده قولنامه ش هم تایید میکنم؟قولنامه و وکالت هم بهم مرتبط هستند ویک نفر ازم گرفته وموضوعشونم یکیه خیلی ممنون

چهارشنبه ، 29 تیر 1401

با سلام پرونده هایی که طرفین آن یکسان هستند معمولا به همان شعبه ارسال میشود.شما به قاضی محترم اعلام کنید که این پرونده ها مرتبطند و البته چون به هر حال موضوع آنها یعنی قولنامه ها متعدد هستند بایستی همه آنها بررسی شوند و لایحه ارائه دهید اما میتوانید روند رسیدگی به آن را با اطلاع به قاضی،تسریع کنید.بستگی به نطر قاضی دارد.

با سلام و وقت بخیر در پرونده ی کیفری(جعل و استفاده از سند مجعول)شاکی بودم مبایعه نامه مربوط به پدرم بود و پدرم فوت شده است مبایعه نامه ثمن و مورد معامله مجهول بود دو نفر بعنوان شهود امضا کرده بودند.تو نظر کارشناسی نوشته شده مبایعه نامه قدمت ۱۰ ساله برخوردار بوده و لیکن یکی امضا شهود بعدا اضافه شده است.یعنی مبایعه نامه دارای یک شاهد بوده و بعد از مدتی شهود اول هم فوت میشود من در دادگاه کیفری نسبت به امضا شهود اضافه شده طبق ماده ۵۳۶ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی رای گرفتم و تایید شد.الان مبایعه نامه امضا پدرم و امضا متهم می باشد.اگر متهم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهد با توجه به اینکه یکی شهود فوت کرده و امضا شهود دیگر هم طبق رای دادگاه امحا شده و ثمن و مورد معامله مجهول است .دعوی الزام به تنظیم سند رسمی متهم به جای می رسد؟ممنون

جمعه ، 24 تیر 1401

با سلام شما بایستی دادخواست ابطال مبایعه نامه را مطرح کنید.با ابطال مبایعه نامه دعوی الزام به تنظیم سند منتفیست. موفق باشید

سلام،قولنامه زمینی بمتراژ ۴هزارمتر به مبلغ ۱۵۰میلیون تومان بصورت صوری برای شخصی منعقد کردم که درقولنامه قیدشده ازم به مبلغ۱۵۰میلیون تومان خریده ۴هزارمترو،که قرار براین شد(بصورت شفاهی درقولنامه قرارمون قیدنشده) که کاری حقوقی انجام دهد اگر توانست قولنامه مذکور دستمزدش باشد که نتوانسته کاری کند واز۱۵۰میلیون تومان قیدشده در قولنامه ۳۰ میلیون بهم پرداخت کرده آیا قولنامه صوری حتی اگر خریدار صوری، وجه یامالی هم پرداخت کرده باشد به بنده بازهم معامله صوری باطل است؟اگر ثابت کنم قصد فروش نداشتم ومعامله صوری منعقد شده وبرای انجام کاری حقوقی منعقد شده؟ومعامله درسال۹۳ منعقدشده، والان شکایت اعلان ابطال معامله کردم واگر معامله در۱۴۰۱باطل شود ایا باید از ۹۳ خسارت تاخیر تادیه بدم یا خریدار باید در دادخواستی جداگانه درخواست پولش را بکند؟واز تاریخ تقدیم دادخواستش باید تاخیر تادیه بدم سپاسگزارم

پنجشنبه ، 23 تیر 1401

معامله صوری باطل است. و شبیه مرده ای است که نمیتوان زنده کرد.پس ایشان اگر پولی هم پرداخته صرفا میتواند مطالبه وجه بخواهد.به شرطی که صوری بودن ثابت و معامله باطل شود.چون اصل بر صحت معاملات است.اگر ایشان ادعا کند که توافقنامه ای جدید منعقد و بر اساس آن وجهی واریر نموده باید ثابت کند و گرنه همان مبلغ که واریز نموده است را میتواند دریافت کند. به شرطی که اقرار نکنید. موفق باشید.

سلام بنده دادخواستی مبنی برابطال مبایعه نامه صوری زمین ثبت کردم درخدمات قضایی و هزینش رو پرداخت کردم حدود یک ماه قبل،الان درشورا میباشدپرونده ،میخواهم عنوان دادخواستی که دادم رو از ابطال مبایعه نامه به اعلان ابطال مبایعه نامه تغییر بدم آیا باید هزینه مجددی واریز نمایم؟اگر بله چقدر است آن هزینه

جمعه ، 30 اردیبهشت 1401

سلام كاربر گرامي از طريق دفاتر خدمات قضايي اقدام نماييد چنانچه هزينه دادرسي افزايش يابد از طريق دفاتر خدمات قضايي مابه و التفاوت را پرداخت نماييد. موفق باشيد.

سلام، وقت بخیر من مغازه خرید و فروش لپ تاپ دست دو دارم. دو هفته پیش یه لپ تاپ رو از یه پسر که الان متوجه شدم زیر 18 سال هست خریدم و پول رو به حساب مادرش واریز کردم، الان بعد از دو هفته مادرش اومد مغازه و ادعای لپ تاپ کرد و گفت از معامله بی خبر بوده. سوال من اینه، این معامله درست بوده؟ یا من باید لپ تاپ رو تحویل بدم

یکشنبه ، 11 اردیبهشت 1401

باسلام کاربرگرامی درصورتیکه سن ایشان زیر هیجده سال باشد میبایست والدین او معامله را تنفیذ نمایند از طرفی میتوان در صورت شکایت والدین رشید بودن شخص را اثبات نمود و معامله را صحیح تلقی کرد.

سوال حقوقی