تحصیل مال ازطریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع 

در طول زندگی برخی از افراد اموال خود را از طریق غیر قانونی و به اصطلاح نامشروع به دست می آورند که در این مقاله ما با مفهوم جرم ( تحصیل مال از طریق نامشروع ) آشنا می شویم و با مجازات پیش رو این جرم آشنا می شویم .


مفهوم تحصیل مال نامشروع چیست ؟ 

واژه ی تحصیل به معنای فراهم کردن و یا به دست آوردن می باشد و همینطور واژه ی نامشروع به معنای خلاف قوانین و مقررات می باشد 

بنابراین تحصیل مال نامشروع یعنی به دست آوردن مال از طریق غیر قانونی که به لحاظ حقوقی جرم محسوب می شود و در قانون برای این جرم ، مجازات در نظر گرفته شده است. 


عناصر تشکیل دهنده ی تحصیل مال نامشروع :


عنصر قانونی : 


مطابق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری ، تنها عنصر قانونی این جرم می باشد که طبق آنچه که در این ماده گفته شد، قلمرو این ماده مشتمل بر سه عنوان جزائی است که بر اساس آن می توان جرم را تشخیص و فرد مرتکب را مجازات نمود که عبارتند از: 

الف) خرید و فروش امتیاز یا سوء استفاده از آنها  

ب) تقلب و توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین است

ج) تحصیل مال 

2- عنصر مادی : 

می توان گفت هر آنچه که در جرم تحصیل مال نامشروع تاثیر داشته را عنصر مادی این جرم می گویند که دارای سه عنوان 

رفتار مجرمانه : یعنی هر رفتار مجرمانه ای که تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق غیر قانونی را شامل باشد عنوان مجرمانه (( تحصیل مال از طریق نامشروع)) را در بر می گیرد، مانند دروغ گویی که در قانون مجازاتی برایش پیش بینی نشده اما ارتکاب آن خلاف موازین اخلاقی است .


اوضاع و شرایط جهت ارتکاب جرم: منظور هر نوع تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق توسل به طرق غیر قانونی را شامل می شود که با می تواند مرتکب جرم باشد یا موضوع جرم :

- الف) مرتکب جرم : هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند باشد که مرتکب جرم می شود.

- ب) موضوع جرم: موضوع جرم می توند (تحصیل مال یا وجه) باشد که شامل انواع مال اعم از منقول یا غیر منقول

 ( اسناد،نوشتجات،اوراق بهادار،سهام ،حواله.... و یا وجه نقد باشد.)

3- عنصر روانی جرم: 

تحصیل مال از طریق نامشروع یک جرم عمدی است و نیازمند ( وجود عنصر روانی ) مرتکب در حین ارتکاب جرم می باشد که این عنصر شامل دو نوع :1- سوء نیت عام 2- سوء نیت خاص می باشد .

سوء نیت عام : بدین معنی است که جرم با سوء نیت و اراده و عمد صورت گرفته و اگر غیر از این باشد و به صورت سهوی یا سهل انگاری رخ دهد (جرم تحصیل مال ) صورت نگرفته است.

سوء نیت خاص: به معنای قصد و رساندن جرم به مرحله ی نهایی و حصول نتیجه است به این ترتیب قصد متهم از به دست آوردن مال غیر و تصاحب آن از جمله موارد سوء نیت خاص متهم یا مجرم است.
حال تحصیل مال نامشروع چه مجازاتی را به همراه دارد ؟ 


مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مجازاتی که برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته شده است علاوه بر رد مال (برگشت مال ) سه ماه تا دوسال حبس ،جریمه ی نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده بر آورد شده است .


۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل