تفاوت مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه

تفاوت مهریه های عندالمطالبه و عندالاستطاعه در چیه!؟

زمانی که عقد نکاح واقع میشه به دو صورت میتوانید مهریه رو تعیین کنید:

عندالمطالبه
عندالاستطاعه

در قانون ایران به محض وقوع عقد نکاح زن مالک تمام مهریه می شود و میتواند هر زمان که اراده کند مهریه رو مطالبه کند.
بدون در نظر گرفتن این موضوع که تکمین خاص و رابطه زناشویی برقرار شده یا خیر و این به معنای مهریه عندالمطالبه است.

مهریه عندالاستطاعه به چه معناست؟

زمانی که طرفین با توافق مهریه رو از نوع عندالاستطاعه تعیین می کنند،زمانی زوجه می تواند این نوع مهریه رو از زوج مطالبه کند که اثبات کند مرد استطاعت مالی برای پرداخت مهریه دارد.

یک نکته مهم:
تفاوت مهم این دو نوع مهریه؟
در قانون ایران اگر مهریه عندالمطالبه تعیین شده باشد، زوجه حق حبس دارد.

حق حبس به چه معناست؟
یعنی تا زمانی که مهریه به طور کامل به زوجه پرداخت نشده، زوجه می تواند از انجام تکالیف زناشویی امتناع کند و هر چند تمکین نکرده اما نفقه به زوجه تعلق میگیرد و ناشزه محسوب نمی شود.

اما اگر مهریه از نوع عندالاستطاعه باشد
زوجه حق حبس ندارد و نمیتواند از انجام تکالیف زناشویی در صورتی که مرد استطاعت مالی ندارد.
اگر در این خصوص سوالی دارید به سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیلوند مراجعه نمایید.

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
سوال حقوقی