توقیف (خانه قولنامه ای، ملک بدون سند و...) برای مهریه

مهریه مالی است که به محض انعقاد عقد ازدواج به مالکیت زن در آمده و زن می تواند هر زمان که بخواهد آن را از همسر خود مطالبه کند. درخواست و دریافت مهریه حق قانونی زوجه است و می تواند از طریق قانونی برای مطالبه آن اقدام کند. در مطالبه مهریه این نگرانی و جود دارد که شوهر به محض اطلاع از اینکه زوجه قصد دریافت مهریه را دارد اقدام به انتقال اموال خود به آشنایان کرده و برای فرار از دین خود اقدام کند و در این مورد قانون راه حلی پیش روی زوجه قرار داده است که آن توقیف اموال بابت مهریه می باشد.

بنر وکیل وند

توقیف اموال به دو صورت امکان پذیر است:

1-توقیف قانونی: در این مورد مال به موجب اسناد رسمی از هر گونه نقل و انتقال منع می شود.

2-توقیف فیزیکی: در این مورد با تقاضای زن، زوج هم از نقل و انتقال مال و هم از تصرف در مال منع می شود که این توقیف در بعضی از اموال موضوعیت دارد.

زوجه می تواند در صورتی که همسر او دارای اموال باشد برای مطالبه مهریه خود به اجرای ثبت اسناد مراجعه کرده و با اجرا گذاشتن مهریه درخواست توقیف اموال زوج را نماید. اجرای ثبت با انجام استعلام در صورتی که آن اموال به نام مرد باشد و جزء مستثنیات دین نباشد آن مال را توقیف و اقدام به فروش اموال می کنند.

در ادامه به نحوه توقیف پول پیش خانه، توقیف خانه، توقیف خانه قولنامه ای، توقیف فیزیکی، توقیف زمین و توقیف ملک بدون سند برای مهریه اشاره خواهد شد.

1-توقیف پول پیش خانه بابت مهریه:

با توجه به اینکه مسکن مورد نیاز زوج جزء مستثنیات دین است بنابراین اگر زوج مستأجر باشد و با سپردن ودیعه، مسکن برای خود و خانواده اش تهیه کرده است و در زمان توقیف ودیعه مسکن زوج،بدون ودیعه امکان، اجاره مسکن دیگری را نداشته باشد؛ توقیف ودیعه بابت مهریه مجاز نیست ولی اگر مسکن مورد اجاره فراتر از شأن عرفی زوج باشد و در این مورد با مبلغی پایین تر نیز می تواند در جای دیگر خانه اجاره کند، توقیف مابقی مبلغ ودیعه بابت مهریه امکان پذیر می باشد بنابراین در این مورد دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر و مقدار اضافی مبلغ ودیعه، بابت مهریه به زوجه داده می شود.

2-توقیف خانه بابت مهریه :

اگر زن بخواهد مهریه خود را دریافت کند می تواند تقاضای توقیف خانه بابت مهریه را نیز بدهد.

در این حالت قاضی با توجه به شرایط شوهر و میزان مهریه زن رأی نهایی را اعلام می کند، در هر صورت در تأمین خواسته توقیف خانه برای مهریه مانعی ندارد اما زوج می تواند به علت مستثنیات دین به توقیف خانه برای مهریه اعتراض کند و خواستار رفع توقیف از دادگاه گردد.

بر این اساس چنانچه طبق عرف ارزش منزل زوج بیشتر از اعسار وی باشد و اموال دیگری نیز برای توقیف نداشته باشد، زوج می بایست به فروش خانه تحت نظارت نماینده مرجع اجرایی اقدام نماید و با مبلغی که از فروش خانه به دست می آید؛ خانه ای را که در حالت اعسار برای فرد نیاز است تهیه نماید و مازاد پول توقیف گردد ولی اگر زوج از فروش خانه ممانعت کند خانه مورد نظر توسط مرجع اجرایی به فروش میرسد و مبلغی طبق عرف برای دریافت منزلی در حد اعسار زوج به او پرداخت و مابقی پول توقیف می گردد.

3-توقیف خانه قولنامه ای برای مهریه :

با استناد به  قانون ثبت اسناد و املاک در شرایط ذیل شخص را می توان مالک ملک نامید:

1-ملک به نام او ثبت شده باشد.

2-ملک از طریق مالک رسمی آن به او به ارث رسیده باشد

3-ملک به او منتقل شده باشد و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده باشد

براین اساس زوجه با معرفی ملک قولنامه ای به عنوان اموال شوهر نمی تواند ادعا کند که مرد مالک او هست و با توجه به عدم اثبات مالکیت به دادگاه امکان توقیف ملک وجود ندارد، اما درشرایطی ممکن است با استفاده از قانون اجرای احکام مدنی توقیف ملک ممکن گردد در این صورت اگر شخصی که سند رسمی ملک به نام او باشد و به مالکیت آن ملک اقرار و همچنین رضایت خود را نیز نسبت به توقیف ملک اعلام نماید ممکن است دادگاه رأی توقیف ملک مورد نظر را صادر نماید.

بنر وکیل وند

4-توقیف فیزیکی برای مهریه:

توقیف به معنی بازداشت و جلب کردن مال شخصی است که توان پرداخت بدهی های خود را ندارد. در توقیف فیزیکی شخصی که محکوم شده استفاده حق دخل و تصرف و استفاده از مال توقیف شده خود را ندارد به طور مثال در مورد وسیله نقلیه، خودروی فرد توقیف و از تردد آن به واسطه قانون ممانعت به عمل می آید و خودرو  به پارکینگ انتقال داده می شود.

در توقیف فیزیکی خودرو، دادگاه یک کارشناس را به محل  فرستاده و خودرو را ضبط می کند. علی ایحال زمانی که در خواست توقیف قانونی داده می شود هم توقیف اموال منقول و هم توقیف اموال غیر منقول امکان پذیر است.

نکته: با توجه به نوع شکایات موجود اثبات گردیده است که در صورت وجود اموال منقولی مانند خودرو تمایل بیشتری به توقیف فیزیکی خودرو وجود دارد تا توقیف سند مالکیت آن که این امر باعث تفاوت نوع توقیف نیز خواهد گردید.

5-توقیف ملک بدون سند برای مهریه :

مطابق ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم علیه زمانی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

توقیف ملک بدون سند دارای مشکلات اجرایی و تعارضات زیادی است اما در صورتی که زوج دارای ملک سنددار باشد زوجه می بایست اموالی را که تحت مالکیت او است را به اجرای احکام معرفی نماید تا به مزایده گذاشته شود.

کلمات کلیدی:

 • توقیف ملک بابت مهریه
 • آیا ودیعه مسکن قابل توقیف است
 • آیا رهن خانه قابل توقیف است
 • توقیف مغازه برای مهریه
 • خانه ای که سه دونگ سه دونگ باشد زن میتواند به عنوان مهریه بگیرد
 • لیست اموال قابل توقیف برای مهریه
 • توقیف ملک با کد رهگیری
 • نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام
 • اثبات ملک قولنامه ای
 • مزایده ملک قولنامه ای
 • توقیف ملک فروخته شده برای مهریه
 • مدت زمان توقیف اموال برای مهریه

نکته : در خصوص زمین کشاورزی که منبع در آمد زوج است جزء مستثنیات دین محسوب می شود و قابل توقیف نیست.

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • سلام خسته نباشید اگر مهریه اعسار بشه امکان خروج ار کشور هست؟ و اینکه اعسار از طریق اداره ثیت اداره ثبت بوده و عده‌ای گفتن از اداره ثبت باشه امکان خروج از کشور نیست ایا این درسته؟

  دوشنبه ، 23 خرداد 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام. اگر اعسار پذیرفته شود ممنوع الخروج نمی‌شود اگر قبل اعسار ممنوع الخروج شده باپذیرش اعسار رفع می گردد کلا پذیرش اعسار بادا گاه است نه اداره ثبت. اگر مهریه از اجرای ثبت توقیف وبعد اعساراز دادگاه قبول شود حکم رفع ممنوع الخروج صادر میشود

 • با سلام حدودا یک ماه پیش صیغه ی عقد دائم بین من و یک آقا خوانده شده دو شاهد عادل حضور داشتند همراه با اذن ولی و رضایت و قصد من و زوج قبول کردند و ما به هم محرم دائم شدیم و همه ی مراحل در یک ویدئو ضبط شده اما چون خطبه ی عقد توسط پدر داماد خوانده شده ثبت دفتری نشده و عقد نامه ای هم هنوز گرفته نشده با توجه به اینکه در شب خواستگاری و قبل از خوانده شدن عقد مهریه ی من و شروط ضمن عقد مورد نظر در دست نوشته ای مکتوب شده و مادر زوج متعهد شدند یک دستگاه خودرو و یک منزل مسکونی جهت سکونت من و زوج تامین کنند و به امضای مادر زوج و کاتب که پدر زوج هستند و امضا ی من و پدر و مادرم رسیده آیا میتونم به این مدارک استناد کنم و در صورت عدم ایفای تعهد شکایت کنم و تقاضای احقاق حق داشته باشم ؟ همچنین نزدیکی هم واقع شده لطفا راهنماییم کنید متشکرم

  دوشنبه ، 23 خرداد 1401

  • فرشته نوری

   با سلام،شما ابتدا از طریق دادگاه باید اثبات زوجیت نماییدو درخواست ثبت رسمی ازدواج دائم نمایید.سپس می توانید مهریه خود را از طریق قانونی یعنی اجرای ثبت و اگر مالی برای توقیف نداشت از طریق دادگاه مطالبه نمایید.لازم به ذکر است ثبت ازدواج دائم طبق ماده ۴۹ قانون خانواده الزامی است.موفق باشید.

 • با سلام حدودا یک ماه پیش صیغه ی عقد دائم بین من و یک آقا خوانده شده دو شاهد عادل حضور داشتند همراه با اذن ولی و رضایت و قصد من و زوج قبول کردند و ما به هم محرم دائم شدیم و همه ی مراحل در یک ویدئو ضبط شده اما چون خطبه ی عقد توسط پدر داماد خوانده شده ثبت دفتری نشده و عقد نامه ای هم هنوز گرفته نشده با توجه به اینکه در شب خواستگاری و قبل از خوانده شدن عقد مهریه ی من و شروط ضمن عقد مورد نظر در دست نوشته ای مکتوب شده و مادر زوج متعهد شدند یک دستگاه خودرو و یک منزل مسکونی جهت سکونت من و زوج تامین کنند و به امضای مادر زوج و کاتب که پدر زوج هستند و امضا ی من و پدر و مادرم رسیده آیا میتونم به این مدارک استناد کنم و در صورت عدم ایفای تعهد شکایت کنم و تقاضای احقاق حق داشته باشم ؟ همچنین نزدیکی هم واقع شده لطفا راهنماییم کنید متشکرم

  دوشنبه ، 23 خرداد 1401

  • رضا احمدی ذیلان

   سلام کاربر گرامی وقت بخیر. در صورتی که بعنوان مهریه تعیین شده باشند قابل وصول من باب مهریه خواهند بود ولی دیگر سند رسمی نیست و باید از طریق دادگاه اقدام کرد.

 • باعرض سلام وخسته نباشید ببخشید جناب وکیل بنده درحال جدایی ازهمسرم هستم وبنابرتوافق ۳۰ عددسکه ماهی دومیلیون متعهدگردیده ودردفترخانه اسنادر سمی ثبت شده که حق هیچ گونه اعتراضی دراینده ندارد وهنوزدرمرحله مشاوره هستیم .ایا بااین تفاسیرامکان فرارازدین دراینده وجوددارد؟

  دوشنبه ، 23 خرداد 1401

  • اگر زوج متعهد گردیده ۳۰ عدد سکه بابت مهریه را به صورت اقساط ماهیانه دو میلیون تومان پرداخت نماید و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده باشد باشد می بایست طبق اقساط تعهد شده مهریه را پرداخت کند. چون توافق به پرداخت به صورت اقساط شده می تواند اموال خود را نقل و انتقال دهد و تا زمانی که اقساط پرداخت می شود مالی از ایشان قابل توقیف نیست .

 • سلام سال ۱۳۴۲ مهریه ۲۶۰۰۰هزار تومان الان چغدر میشود؟

  دوشنبه ، 23 خرداد 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام مهریه برابر است با 2,367,083,333 ریال. موفق و موید باشید

 • سلام وقت بخیر . مامانم سال ۴۶ عقد کردن و مهریشون ۳۶۰۰ تومن بوده ب نرخ الان‌ چقد محاسبه میشه

  دوشنبه ، 23 خرداد 1401

  • با سلام کاربر گرامی ارزش مهریه به نرخ روز 302,555,769 ریال می باشد.

 • سلام وقت بخیر ببخشید من برج چهار درخواست اجرای مهریه دادم بعد نرخ نامه سکه رو برام زدن بعدش افتاد رو شورا حل اختلاف ک شوهرم اعتراض زد بعد اعتراض زده دوباره به طریق خانواده باهم دوباره خوب شدیم چون پرونده قبلی رو مختومه نکردم الان رفت ثبت اسناد و املاک فقط حساباشو بستم و اینکه نامه از راهنمایی رانندگی بردم ک ماشین ب نام خودش نیست الان یه پیامک از ثبت اسناد و املاک اومده برام ک پرونده مختومه شده چون هیچی نداره یعنی پیامک از دادگاه برام نمیاد دیگه ؟که بیوفته پرونده دست دادگاه

  یکشنبه ، 22 خرداد 1401

  • محمد بابایی فیشانی

   بااحترام کاربر محترم اگر در دادگاه روند پرونده را ثبت نموده باشید باید پیامک ارسال شود

 • سلام.من و همسرم دوماه بعداز عقد رفتیم محضر حق طلاق رو دادم و ایشون مهریشون رو کامل بذل و ابراء کردند.حالا میخوایم جداشیم.میتونه از طریق اینکه دوشیزه بود و دیگر نیست مهریشو کامل یا حتی نصفشو بگیره؟ یا اینکه ماده یا تبصره ای وجود داره که بتونه بگیره؟؟

  یکشنبه ، 22 خرداد 1401

  • حسین امامی

   مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ مستحضر باشید ابرا مهریه بذل و بخششی غیر قابل رجوع هست و چنانچه زوجه نسبت ب کل مهریه ذمه زوج را بری نموده اند و سند ابرا نسبت ب تمام میزان مهریه تنظیم شده دیگر امکان مطالبه مهریه ولو با شرایط مذکور وجود ندارد موید باشید

 • برای پسر،مهریه3دنگ خانه+14 سکه بهتر است یا 110 سکه؟

  شنبه ، 21 خرداد 1401

  • محمد بابایی فیشانی

   بااحترام کاربر محترم بستگی به این دارد که اپارتمان در کدام منطقه قرار داشته باشد

 • سلام وقت بخیر . مبلغ مهریه از سال ۶۹ تا الان ب مبلغ یک میلیون تومان چقدر میشه ؟

  شنبه ، 21 خرداد 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام کاربر محترم .مهریه شما می شود معادل 4,441,310,976 ریال

سوال حقوقی