جرائم خرید ،نگهداری ،مخفی یا حمل کردن تریاک و مواد هم ردیف آنها

به موجب ماده ی 5 قانون مبارزه با مواد مخدر : هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ی 4 قانون مبارزه با مواد مخدر را خرید،نگهداری ،مخفی و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات های زیر محکوم می شود :

  •  مواد تا 50 گرم : جریمه ی نقدی تا سه میلیون ریال و تا پنجاه ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال حبس
  •  بیش از 50 تا 500 گرم : پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه ی نقدی و از ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
  •    بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم : تا سی میلیون ریال جریمه ی نقدی و از 40 تا 74 ضربه شلاق و از دو تا ده سال حبس
  •  بیش از پنج کیلو گرم تا بیست کیلو گرم : سی تا پنجاه میلیون ریال جریمه ی نقدی و از ده تا بیست و پنج سال حبس و در صورت تکرار اعدام و مصادره ی اموال به استثناء  تامین هزینه ی زندگی متعارف برای خانواده ی محکوم.
  •   بیش از بیست کیلو گرم تا یکصد کیلوگرم : به ازای هر 4 کیلو گرم دو میلیون ریال به مجازات جرای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره ی اموال ناشی از همان جرم .
  •    بیش از یکصد کیلو گرم : علاوه بر مجازات جریمه ی نقدی و شلاق و حبس ابدو در صورت تکرار اعدام و مصادره ی اموال ناشی از جرم

موضوع این مقاله مجازات تریاک و مشتقات آن و سایر مواد روان گردان هم ردیف آنها از جمله :
1-    خرید
2-    نگهداری
3-    مخفی کردن و ...
4-    حمل کردن ( بنگ،چرس ، گراس ،تریاک ،شیره ، سوخته ،تفاله ی تریاک و... و روان گردان ها میب باشد .) (ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر ) می باشد .
 

جرم خرید مواد چیست ؟


خرید مواد عبارت است از :به دست آوردن مواد در مقابل پرداخت وجه یا هر مال دیگری به نحوی که صدق عرفی انجام معامله و داد و ستد به منظور تحصیل مواد بر آن شود .

در بحث خریدار مواد مخدر چند فرض قابل تصور است :

فرض اول : خریداری که به مواد نیاز داشته و به فروشنده دسترسی ندارد و در صورتی که از کسی بخواهد که برای او فروشنده پیدا کند و فرد واسطه با فروشنده  تماس بگیرد ،حتی در صورتیکه در اخذ مواد مباشرت نکند و فقط فروشنده و خریدار را به هم معرفی کند شخص واسطه به عنوان معاونت در جرم خرید مواد و خریدار تحت عنوان مباشرت در خرید مواد تعقیبو مجازات می شود .


فرض دوم : خریداری که به مواد نیاز داشته باشد با تحویل پول به شخصی درخواست خرید مواد می کند شخص مزبور با مراجعه به فروشنده و تحویل پول موادرا اخذ و به خریدار می دهد ،در این فرض شخص مزبور مرتکب جرم خرید مواد مخدر شده است و مطابق ماده ی 196 قانون مدنی : کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است ،مگر آنکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود ،مع ذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید .

و نیز ماده ی 197 آن قانون می گوید : در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله متعلق به دیگری باشد ،آن معامله برای صاحب عین (پول) خواهد بود و شخص خریدار مواد برای مصرف کننده واسطه ی معامله بوده و به عنوان معاونت در خرید مواد قابل تعقیب می باشد .

بنابراین چون عمل خرید و تحویل مواد رفتاری است مجرمانه و دو عنوان (معاونت در خرید و حمل مواد ) را شامل می شود بر اساس ماده ی 1131 قانون مجازات به مجازات اشد که همان حمل مواد می باشد محکوم می گردد .
 

جرم  نگهداری مواد مخدر چیست ؟


نگهداری ،در اختیار داشتن ، استیلاء و ابقای ید بر مواد می باشد ،در بعضی موارد شخصی به درخواست دیگری برای مدت معین مواد مخدر و روان گردان را نگهداری می کند .

 برای مثال : قاچاقچی مواد که به طور موقت تا فراهم شدن زمینه ی فروش یا انتقال آن نیاز به نگهداری آن دارد ،از کسی که انبار یا محل مناسبی در اختیار دارد ،می خواهد که مواد را برایش نگهداری کند ،ممکن است نگهداری در مورد مقادیر جزئی مواد به طریق قراردادن نزد شخص نگهداری کننده مثل ساک دستی ، داخل جیب یا لباس ، یا در خودرو یا محلی ویا هر مکان دیگری نگهداری شود ،این نگهداری می تواند با اجرت باشد یا بصورت رایگان و ممکن است شخصی برای خود مواد را نگهدارد ،خواه به منظور مصرف ،فروش ، حمل ،صدور یا .... باشد و یا برای دیگری این کار را انجام دهد که در هر صورت عمل نگهداری مود مصداق پیدا می کند .

نگهداری یا خرید مقدار جزئی مواد برای مصرف :

 در بعضی موارد که معتادان با مقدار جزئی مواد دستگیر میشوند ،ادعا می کنند مواد را برای مصرف شخصی تهیه کرده اند ،بعضی از قضات با توجه به سابقه ی اولیه ی قانون عقده داشتند که نگهداری یا خرید مقدار جزئی مواد برای مصرف ،جرم قابل مجازات نمی باشد .

این عقیده بر اساس ماده ی 10 قانون سال 1367 بود که اظهار می نمود :معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده ی 8 که تا یک گرم از آن را حمل یا نگهداری کنند به مجازات های مواد 8 و 9 مجکوم نخواهند شد .

اما ماده ی مذکور در سال 1376 با تغییر رویکرد حذف شد و قانونگذار خرید و نگهداری هر میزان مواد و استعمال آنرا به عنوان اعمال مجرمانه مستقل جرم شناخته و قابل مجازات می داند .

 

جرم مخفی کردن مواد مخدر چیست ؟


مخفی کردن مواد به معنا ی پنهان کردن و از نظر ها دور کردن به هر نحو و شیوه می باشد ،ممکن است مخفی کردن با جاسازی کردن آن در محل های مختلف انجام شود ،مانند قسمت های مختلف ساختمان ،محل کار ،کارگاه ،گاوداری،خانه های نیمه ساز محل استقرار قاچاقچی و یا اشیاء گوناگون و یا حتی از طریق بلعیدن که اصطلاحا به آن (بلع) گفته میشود .

گاهی مخفی کردن مواد برای گمراه کردن ماموران و عدم کشف آن حین جابه جایی و حمل ،یا برای نگهداری موقت و یا هنگام نگهداری آن صورت می گیرد .

هرگاه مخفی کردن مواد برای نگهداری آن باشد ،هر دو جرم بطور همزمان تحقق یافته است .

در نتیجه حسب مورد اطلاق عنوان ها مجرمانه مخفی کردن و حمل کردن بر افعال مزبور صحیح تر به نظر می رسد .


جرم حمل مواد چیست؟


به معنای همراه بردن و جابه جایی کردن مواد از محلی به محل دیگر اعم از مباشرت یا تسبیب می باشد ،جرمی که بیشترین مصادیق افعال مجرمانه ی مورد کشف و دستگیری را شامل میشود و بیشترین پرونده ها را به خود اختصاص می دهد .

این قانون دارای ایرادات و اشکال هایی می باشد :

نخستین و اساسی ترین ایراد وارده به این قانون ،اندک و ناکافی بودن حداقل های مجازات در این ماده و مواد چهار و هشت می باشد در حالیکه معتادان و خرده فروشان جزء فعالیت گسترده ای در امر خرید و فروش و توزیع انواع مواد مخدر و روان گردان دارند و معمولا با میزان کمی از مواد دستگیر می شوند و مجازات های ناچیز مقرر شده در قانون برای آنها باعث لوث شدن مبارزه و تجری این قبیل مجرمان می شود ،و به لحاظ کم بودن مجازات با تامین های سبک و مجازات های قلیل به سرعت آزاد شده و به چرخه ی قاچاق باز می گردند و به فعالیت خود ادامه می دهند .

۵ / 5 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل