جعل رایانه ای و مجازات آن چیست؟

«جعل رایانه ای و مجازات آن»

بسیاری از اشخاص تصور میکنند منظور از جعل رایانه ای استفاده از ابزار دیجیتال در جعل یک سند یا مدرک و... می باشد اما معنای جعل رایانه ای بسیار متفاوت تر از جعل سنتی است و همانطور که بسیاری از اسناد دیگر الکترونیکی شده اند اشخاص سودجوی بسیاری هم در این زمینه ورود کرده اند که قانونگذار از این موضوع غافل نشده و تصمیماتی را اتخاذ نموده.

جعل

معنای لغوی جعل ،تلقب از حالتی به حالت دیگر درآوردن ، قراردادن می باشد که تا حدود با معنای حقوقی آن یکی است. از لحاظ حقوقی به معنای تهیه و ساخت سند یا مهر یا امضا یا دست بردن (محو کردن یا اضافه کردن) در متن اسناد می باشد که با هدف ورود ضرر به شخص دیگری صورت میگیرد بدین معنا که اگر جعلی صورت گیرد ولی به حقوق اشخاص ضرر وارد نگردد مسئولیتی متوجه جاعل نخواهد بود.

قانونگذار برای وقوع جعل دو حالت را درنظر گرفته : 1- جعل سنتی 2- جعل رایانه ای.

جعل سنتی : ابتدایی ترین نوع جعل شناخته می شود که اشخاص به واسطه تقلید یا دستکاری در امضا یا مهر یا دست خط اشخاص اقدام به انجام آن میکنند در استفاده از این نوع جعل شخص جاعل می تواند از ابزار دیجیتال هم استفاده نماید مانند تهیه و تنظیم یک قرارداد توسط برنامه های نوشتاری در سیستم های رایانه ای و در نهایت امضای آن، که امضا صورت گرفته حتی می تواند به واسطه ابزار های الکترونیکی درج شده باشد ولیکن در نهایت اسفتاده از سند مجعول به صورت فیزیکی می باشد مانند جعل یک مدرک تحصیلی و تحویل یک نسخه از آن برای استخدام در یک شرکت.

جعل رایانه ای: تنها موضوعی که سبب تمایز میان این دو نوع جعل شده است بستری است که جعل در آن روی میدهد. جعل رایانه به طور کلی تنها در فضای سایبر امکان وقوع خواهد داشت و زمانی به وقوع خواهد پیوست که شخص جاعل اقدام به جرایم علیه داده ها، سیستم های رایانه ای و مخابراتی  نماید.

مجازات جعل رایانه ای

بر اساس ماده 6 قانون جرایم رایانه ای هرکس مرتکب یکی از جرایم ذیل شود جاعل محسوب خواهد شد و به مجازات 1 الی 5 سال حبس و یا جزای نقدی 2 الی 10 میلیون تومان و یا هردو مجازات محکوم خواهد شد:

1-    تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد وارد کردن متقلبانه داده به آنها.

2-    تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم آنها.

اشخاصی که با آگاهی و علم از این گونه داده ها،کارت ها یا تراشه های مجعول استفاده نمایند نیز به مجازات فوق محکوم خواهند شد.

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل