03 بهمن 1401
5

درخواست تبدیل تامین خواسته - رفع توقیف تامین خواسته

درخواست تبدیل تامین خواسته - رفع توقیف تامین خواسته

درخواست تبدیل تامین خواسته

هنگامی که افراد به دادگاه مراجعه و درخواستی را مطرح می کنند و منتظر دریافت حکم می مانند قطعاً نگران این مسئله هستند که به حقوق خود برسند و حق آن ها ضایع نشود. در این شرایط ممکن است خوانده بخواهد اموال و یا خواسته هایی را که خواهان تقاضای دریافت آن ها را دارد، از بین ببرد. در این شرایط قانون قوانینی وضع کرده که خواهان بتواند با ارائه درخواستی مبنی بر تامین خواسته اموال خوانده را قبل از آنکه حکم صادر شود توقیف کند.

برخی مواقع ممکن است خوانده برای خروج مال از توقیف، درخواست تبدیل تامین خواسته را مطرح کند؛ به این گونه که مال دیگری را به عنوان ودیعه با مال توقیف شده عوض کند و به عنوان تضمین پرداخت، توقیف نماید. ارائه این درخواست دارای شرایط خاصی است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

 

مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند

تبدیل تامین خواسته یعنی چه؟

برای بسیاری از افراد این مسئله سوال است که تامین خواسته چیست و چگونه می توان آن را تبدیل کرد؟ در جواب این سوال باید بگوییم طبق قوانین آیین دادرسی مدنی خواهان قبل از آنکه قاضی حکم نهایی را صادر کند و یا حتی بعد از صدور حکم می ‌تواند اموالی که در مالکیت خوانده قرار دارد را به دادگاه معرفی کرده و درخواست تامین مطرح کند.

پس از موافقت با این درخواست اموال معرفی شده توقیف می شوند و خوانده دیگر حق فروش و انتقال این اموال را نخواهد داشت. البته لازم است گفته شود تنها در چند حالت دادگاه منجر به پذیرش درخواست تامین خواسته خواهد شد

در صورتی که دعوا به سر یک سند رسمی باشد، اوراق تجاری موجب دعوی طرفین شده باشند، اموال و یا خواسته خواهان در معرض خطر باشد و خوانده بخواهد آن ها را از بین ببرد و یا تفریط و تعدی به کار بگیرد، درخواست تامین خواسته قطعا پذیرفته خواهد شد.

همچنین اگر خواهان تعهد بدهد در صورت به وجود آمدن خسارت به اموال خوانده، این خسارت را میپردازد و هزینه خسارات را به صندوق دادگستری پرداخت می کند تامین خواسته پذیرفته خواهد شد.

پس از آن که قرار تامین خواسته صادر شد خوانده نیز می ‌توانند در قبال این درخواست تقاضای دیگری مبنی بر تبدیل تامین خواسته بیان کند.

تبدیل تامین خواسته این گونه است که خوانده، خواهان و یا شخص ثالث درخواست می کند مال توقیف شده آزاد و به جای آن، مال دیگری توقیف شود. البته این نوع درخواست دارای شرایط خاصی است که در ادامه قصد داریم به شرایط درخواست تبدیل اشاره کنیم.

 

درخواست تبدیل تامین خواسته از سوی چه کسی مطرح می شود؟

همان طور که گفته شد تبدیل تامین خواسته را می توان درخواستی حمایتی دانست که می تواند از سوی  شخص ثالث، خوانده، خواهان، محکوم علیه و محکوم له ارائه شود

برخی از افراد بر این باورند که خواهان حق ارائه درخواست تبدیل تامین خواسته را ندارد؛ در حالی که این گونه نیست. در شرایطی ممکن است خواهان با تعجیل بخواهد امر توقیف اتفاق بیافتد و زمان کمی را به تحقیق درباره اموال مورد نظر اختصاص دهد.

تعجیل، برخی مواقع موجب می شود خواهان به درستی ارزش، نحوه فروش و قیمت مال را مورد توجه قرار نداده باشد؛ اما در هنگام صدور حکم قطعی متوجه شود اموال توقیفی نفعی که باید برای خواهان فراهم می کردند را فراهم نمی کنند. در این مواقع محکوم له یا همان خواهان می تواند با ارائه درخواست تبدیل تامین خواسته مال توقیف شده را رفع توقیف کرده و تبدیل آن را خواهان شود.

 

نحوه تبدیل تامین خواسته

برای آنکه بتوان درخواست تبدیل تامین را مطرح کرد باید شرایط خاصی فراهم باشد. به عنوان مثال اصلی ترین شرط ارائه این درخواست، به موقع اقدام کردن به آن است. در صورتی که درخواست شما قبل از اجرای عملیات فروش مطرح شود قابل پذیرش خواهد بود اما اگر عملیات فروش انجام شده باشد دیگر نمی توان این درخواست را مطرح کرد.

همچنین برخی مواقع ممکن است خوانده خواستار تبدیل مال توقیف شده باشد، در این صورت برای تبدیل آن حتما باید رضایت خواهان جلب شود. مالی که قرار است به عنوان جایگزین قرار بگیرد باید از نظر قیمت و ارزش با مال قبلی برابری کند و ارزش کمتری نداشته باشد. لازم به ذکر است تمام این اعمال باید قبل از آنکه پرونده به واحد اجرا احکام برود صورت بگیرد.

از سوی دیگر در ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی به وضوح اشاره شده افراد برای آنکه بتوانند درخواست تبدیل تامین را ارائه دهند لازم است به دادگاهی مراجعه کنند که درخواست تامین خود را ارائه داده اند. این دادگاه موظف است تا دو روز پس از ارائه درخواست به آن رسیدگی کند.

طبق ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که هر یک از خوانده، خواهان و یا شخص ثالث نسبت به اجراییه اعتراضی داشته باشند می توانند به دادگاه صادر کننده اجراییه مراجعه کرده و اعتراض خود را اعلام کنند. در صورت اعتراض آن ها دادگاه قرار نهایی را صادر خواهد کرد.

 

شرایط تبدیل تامین خواسته

همانطور که گفته شد تامین خواسته زمانی اتفاق می افتد که افراد بخواهند از فروش اموال و ضرر تا زمان صدور رای جلوگیری کنند. در این شرایط اموال معرفی شده توقیف می شوند که به آن تامین خواسته می گویند. اموال توقیف شده ممکن است برای خوانده ارزش زیادی داشته باشد و توقیف آن موجب به وجود آمدن مشکلات بزرگی شود.

از سوی دیگر امکان دارد خواهان با استفاده از مال توقیف شده به نفع مورد نظر دست نیابد؛ در این شرایط خواهان یا خوانده می تواند تبدیل تامین را خواستار شد. برای آنکه تبدیل تامین خواسته اتفاق بیفتد باید شرایط زیر فراهم باشد.

 

جایگزینی اموال توقیف شده با وجه نقد، اوراق بهادار و یا اموال دیگر

اولین مسئله ای که برای تبدیل تامین خواسته باید به آن دقت شود شرایط مال مورد نظر برای جایگزینی است. خوانده باید بتواند به اندازه ارزش اموال توقیف شده، اوراق بهادار و یا وجه نقد نزد صندوق دادگستری و یا بانک ودیعه بگذارد.

در صورتی که هیچ یک از این اعمال امکان پذیر نبود خوانده می تواند مال دیگری را که قیمت و ارزشی برابر با مال توقیفی دارد را به عنوان ودیعه قرار دهد. هر یک از این اعمال برای صورت گرفتن به رضایت خواهان نیاز دارند.

 

درخواست تبدیل تامین خواسته تنها یک بار

همچنین شرط دیگری نیز در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مطرح شده که می گوید برای مالی توقیف شده، تنها یک بار می توان درخواست تبدیل تامین خواسته را مطرح کرد. چه درخواست از سوی خواهان و چه از سوی خوانده باشد دادگاه فقط یکبار فرصت درخواست تامین خواهد داد. ماده ۵۳ قانون اجرای احکام به این عبارت است که:

«هر‌گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات، راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌ توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. ‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است»

 

درخواست تبدیل تامین خواسته - وکیل وند

 

نمونه درخواست تبدیل تامین خواسته

همان طور که گفته شد تبدیل تامین خواسته دارای شرایط خاصی است و باید در زمان مناسبی انجام شود. لازم است بدانید این درخواست پس از شروع عملیات فروش اموال دیگر کارساز نخواهد بود و حتماً باید قبل از آن، از طریق دادگاه و یا بخش اجرای احکام مورد ارائه قرار بگیرد.

متن زیر یک نمونه از درخواست تبدیل تامین خواسته است که توسط خوانده این درخواست مطرح شده است.

 

«ریاست محترم ..............

با سلام

 

احتراما به استحضار می رساند که در پرونده کلاسه ................، قرار تامین به شماره ...................... علیه اینجانب به عنوان خوانده دعوی، صادر شده و در این راستا، یک واحد آپارتمان به مشخصات ........................................ توقیف گردیده است. ولی از آن جهت که ارزش مالی واحد آپارتمان، بسیار بیشتر از خواسته خواهان بوده و مطابقتی نیز با آن ندارد، به استناد مواد 124 و 125 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست رفع توقیف واحد آپارتمانی مذکور و تبدیل تامین به یک واحد آپارتمان به مشخصات .......................................... را دارم.

 

با تشکر»

 

مرجع صالح برای درخواست تبدیل تامین خواسته

شاید ندانید مرجع صالح برای ارائه درخواست تبدیل تامین خواسته در زمان های مختلف و در مراحل رسیدگی پرونده متفاوت است. اگر هنوز پرونده اجرایی تشکیل نشده باشد شما باید درخواست خود را به دادگاه ارائه دهید.

این مسئله در ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی بیان شده که می گوید:« درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست رسیدگی کرده و قرار مقتضی  صادر نماید. »

همچنین در ماده ۵۳ قانون احکام مدنی اشاره شده در صورتی که پرونده اجرایی تشکیل شده باشد درخواست تبدیل تامین خواسته باید به قسمت اجرا ارائه داده شود. در این باره هیچ تفاوتی بین خواهان، خوانده و شخص ثالث وجود ندارد و هر کدام از آن ها می توانند این درخواست ها به بخش ذکر شده تحویل دهند.

 

سخن آخر

در این مقاله تلاش کردیم شما را با قوانین مرتبط با درخواست تبدیل تامین خواسته آشنا کنیم و نکاتی درباره آن با شما در میان بگذاریم. در مطالب مذکور شما با تعریف تامین خواسته، کسانی که می توانند این درخواست را مطرح کنند و نحوه تبدیل تامین خواسته آشنا شدید.

همچنین شرایط تبدیل تامین خواسته و نمونه درخواست تبدیل تامین خواسته نیز معرفی شد. از سوی صاحب نظران پیشنهاد می شود در صورتی که قصد ارائه این درخواست را دارید حتما با یک وکیل و یا مشاور حقوقی در این باره مشورت کنید تا در مراحل مختلف ارائه این درخواست دچار اشتباه نشوید. امیدواریم این مقاله برایتان مفید بوده باشد.

 

چنانچه نیاز به مشاوره متنی در این زمینه دارید میتوانید به سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیلوند مراجعه نمایید.

لطفا کمی صبر کنید
سوالات متداول

تبدیل تامین خواسته چیست؟

هنگامی که اموالی توقیف می شود خوانده، خواهان یا شخص ثالث تقاضا می کند به جای مال توقیف شده وجه نقد یا اوراق بهادار در نظر گرفته شده یا مال توقیف شده با مال دیگری جایگزین شود.

تبدیل تامین خواسته از سوی چه کسی مطرح می شود؟

از آنجایی که این نوع درخواست حمایتی است، می تواند از سوی شخص ثالث، خوانده، خواهان، محکوم علیه و یا محکوم له مطرح شود.

چه زمان می توان درخواست تبدیل تامین خواسته را مطرح کرد؟

در صورتی که هنوز عملیات فروش اجرا نشده است شما می توانید درخواست تبدیل تامین خواسته را بیان کنید اما اگر عملیات فروش اجرا شود دیگر ارائه این درخواست امکان پذیر نخواهد بود.

شرایط تبدیل تامین خواسته چیست؟

یکی از اصلی ترین شرایطی برای تبدیل تامین خواسته آن است که مال مورد نظر برای جایگزینی با مال توقیف شده از نظر قیمت و سهولت فروش تناسب داشته و ارزش کمتری نداشته باشد.

چگونه می توان درخواست تبدیل تامین خواسته را مطرح کرد؟

رای ارائه این درخواست لازم است فرم تبدیل تامین خواسته را تکمیل کرده و به دادگاه صادر کننده قرار تامین و به بخش اجرای حکم تحویل دهید.

مرجع صالح برای درخواست تبدیل تامین خواسته چیست؟

در زمان های مختلف مرجع صالح متفاوت است. زمانی که پرونده اجرایی تشکیل نشده باید درخواست خود را دادگاه تحویل دهید و اگر پرونده تشکیل شده است درخواست شما باید به قسمت اجرایی ارائه شود.
سوالات مربوطه اخیر
08 بهمن 1401
عذرا-نصرآبادی
عذرا نصرآبادی وکیل پایه یک دادگستری
دیه مقادیر اعلامی در سوال کاربر

سلام منو گرفتن در خونه با ساتور قمه مورد آسیب قرار دادند
1-جراحت عمیق متلاحمه خلف شانه راست
2-پارگی کامل عضله سوپرااسپیناتوس
3-پارگی دامیه پیشانی
4پارگی دامیه خلف ساق پایه راست...

08 بهمن 1401
عذرا-نصرآبادی
عذرا نصرآبادی وکیل پایه یک دادگستری
کلاهبرداری اینترنتی وشکایت سرمایه گذاران جدید

سلام واحترام
چند مدت پیش یک کار اینترنتی به من معرفی شد کهبعد از نصب در گوشی و ورود به نرم افزار اولش ۹۷۰۰۰ تومن بهت هدیه میداد و با افزایش سرمایه بابت خرید محصولات متناسب با قی...

08 بهمن 1401
آسیه--فتاحی-امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی وکیل پایه یک دادگستری
در خصوص ارث و مسایل مربوط به ان

سه تا مغازه با یه خونه مامان بزرگم ارثه ۲۰ سال پیش فوت کرده بابابزرگم
دوتا مغازه ها رو عمو و عمم برداشتن واسه خودشون چندساله اجاره و هیچیم نمیدن دفتر بازکردن
برای فروش هم اجازه نمی...

08 بهمن 1401
عذرا-نصرآبادی
عذرا نصرآبادی وکیل پایه یک دادگستری
دادگاه صالح در خصوص مشارکت وتعدد جرایم بتوجه به نظامی وعادی بودن

با سلام وقتی از چند نفر شاکی باشیم و اتهام مثلا توقیف غیر قانونی را به آن ها نسبت داده باشیم،وقتی یکسری از آن افراد نظامی و یکسری غیر نظامی باشند و ما ادعا میکنیم این افراد بصورت ش...

08 بهمن 1401
امیراسماعیل-عباسلو
امیراسماعیل عباسلو کارشناس حقوقی
مطالبه خسارت و الزام به حضور

سلام ، من ماشینم را دادم دست یک خانمی و خودم کنارش نشستم در راه ماشین و واژگون کرد گواهینامه داره و منم بیمه نامه و راننده مقصر هم ایشونه بر طبق کروکی و تفهیم کروکی ، رای صادر شده...

تضیمن کیفیت
تضمین کیفیت
بازگشت پول
بازگشت پول
وکلای برگزیده
وکلای برگزیده
24hours
مشاوره 24 ساعته
همراه وکیل‌وند
لینک‌های مفید
ارتباط با ما

تهران ،خیابان مطهری ،خیابان علی اکبری ، ساختمان پارسا واحد 10

پشتیبانی : 02191029120

پشتیبانی از شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 الی 17

شبکه های اجتماعی :

طراحی و پشتیبانی شرکت آینده باور تیدا