راههای قانونی بچه دار شدن خانم های مجرد

راههای قانونی بچه دار شدن خانم های مجرد 


امروزه بالا رفتن سن ازدواج علاوه بر شرایط پیش آمده مانند تحصیلات و توقعات بیجا و زیاده خانواده ها و نداشتن اعتماد و ریسک ناپذیری خانواده ها ، مجرد زندگی کردن حتی برای تمام عمر به یک سبک زندگی تبدیل شده است و مشاهده میشود که خانم هایی وجود دارند که قصد قطعی خود را برای مجرد ماندن به صورت الی الابد گرفته اند اما دوست دارند که با حفظ مجردی خود طعم شیرین مادر شدن را هم بچشند

اما آیا این دو مقوله با یکدیگر قابل جمع است ؟
یعنی میشود هم مجرد بود و هم مادر بود ؟
در این مقاله سعی داریم به بررسی راههای قانونی بچه دار شدن خانم های مجرد بپردازیم .

راههای قانونی بچه دار شدن خانم های مجرد


برخی از راهها و تدابیر جهت فرزند دار شدن خانم های مجرد وجود دارد از جمله اینکه خانمی که مجرد است و در عین تجرد دلش میخواهد فرزند دار شود میتواند اقدام به فرزند خواندگی کند یا اینکه مادر اجاره ای شود یا ....

در ابتدا به بحث فرزند خواندگی میپردازیم ؛


فرزند خواندگی یکی از راهکارهایی است که خانم مجرد میتواند فرزندی را تحت سرپرستی خود بگیرد البته با رعایت قوانین و مقررات فرزند خواندگی که مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست .
در طول تاریخ هم بحث فرزند خواندگی رواج داشته است و نه تنها در این ایران حتی در تمام جای جای این کره خاکی قوانین و مقرراتی در این خصوص نگاشته شده است .

مطابق ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست کسانی که می‌توانند در خواست سرپرستی دهند مشخص شده است که در این بین در بند ج ماده مذکور کاملا مشخص شده است که زنان و دختران مجرد نیز این امکان را دارند که درخواست سرپرستی دهند ؛

مطابق ماده۵ ـ افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.

 الف ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

 ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. 

ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

 تبصره۱ـ چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می باشند. 

تبصره۲ـ چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید. 

تبصره۳ـ اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است. 

تبصره۴ـ درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند. 

تبصره۵ ـ در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

توصیه میشود برای مطالعه کامل درمورد بحث فرزند خواندگی به مقاله ای با عنوان مراحل فرزند خواندگی در سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید. 

اقدام دیگری که خانم های مجرد برای فرزند دار شدن و بهره مند شدن از حس زیبای مادری می‌توانند انجام دهند بحث مادر اجاره ای است .
سوالی که مطرح است اینکه مادر اجاره ای چیست ؟!
مادر اجاره ای یا همان رحم اجاره ای است که در این روش کسی که رحم دارای قابلیت قدرت نگه داری و پرورش جنین را دارد به دیگری اجاره میدهد که از رحم او برای پروریدن طفل و جنین اقدام نماید که البته این عمل ممکن است مجانی باشد یا با اجرت یعنی مادر می‌تواند برای اجاره ی رحم خود پول بگیرد .

در این روش جماع و آمیزش بیرون از رحم اتفاق افتاده و اسپرم و تخمک زن و شوهری قانونی در رحم یک زن مجرد قرار داده میشود .
باید توجه کرد که بین آن زن مجرد و آن طفل رابطه توارث و محرومیت و نسب ایجاد نمیشود .
این هم یکی از راههای قانونی بچه دار شدن خانم های مجرد که با آن آشنا شدیم ، دیدیم  در این روش زنی که دارای رحمی با قدرت نگه داری و پرورش جنین است ، رحم خود را در مقابل دریافت پول یا به صورت مجانی اجاره میدهد .


برای برخورداری از حس مادری اقدام دیگری که میتوان انجام داد کارمند شدن و اقدام به خدمت کردن در مراکز نگه داری از کودکان و نوجوانان توانایاب است .
این‌ها چکیده‌ای از اقداماتی است که میتوان برای بچه دار شدن خانم های مجرد انجام داد .

جهت آشنایی هر چه بهتر در مورد راههای قانونی بچه دار شدن خانم های مجرد میتوانید به وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید .

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل