سلب حضانت در چه مواردی اتفاق می افتد؟

سلب حضانت در چه مواردی اتفاق  می افتد

سلب حضانت در چه مواردی اتفاق می افتد؟

برای پاسخ گویی و دیدن موارد سلب حضانت ابتدا باید با معنی و مفهوم حضانت آشنا شویم ،
پس در ابتدا به بررسی این سوال میپردازیم ؛ حضانت چیست ؟
حضانت به معنای نگه داری و مراقبت کردن از کودکان و صغار است تا زمانی که بالغ می شوند ،سن بلوغ در دختران و پسران متفاوت است ،سن بلوغ در پسران ۱۵ سال و در دختران ۹ سال تمام قمری است .
پس همانطور که مشاهده میشود حضانت برای افراد زیر سن بلوغ است ، به عبارت دیگر زمانی که کودک از سن صغار خارج شد و بالغ شد دعوای سلب حضانت و یا تخت حضانت دادن طفلی که اکنون بالغ شده است منتفی است .
حضانت دختر و پسر تا سن هفت سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر و پس از سن بلوغ خودش (همان فرزند ) انتخاب خواهد کرد که با چه کسی زندگی کند.

کسی که حضانت را برعهده دارد باید از انجام وظایفی که بر عهده دارد برآید و دارای فساد اخلاقی و سو رفتار و سو معاشرت نباشد در غیر این صورت با دعوایی تحت عنوان سلب حضانت روبه رو خواهیم بود .

حضانت بیشتر در چه مواردی مطرح میشود ؟


بحث حضانت بیشتر در هنگام طلاق و جدایی والدین و زن و شوهر و یا در زمان فوت یکی از زوجین داغ می شود و باعث مراجعه افراد به مشاوران و وکلا و محاکم میشود .
توصیه میشود که شما کاربران محترم سایت وکیلوند نیز خود را بی نیاز از مراجعه به مشاور حقوقی ندانید و حتما در این زمینه و سایر موارد حقوقی میتوانید به وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید .

سلب حضانت در چه مواردی اتفاق می افتد ؟

دیده میشود که افرادی که حضانت طفل را بر عهده دارند به علت انحطاط اخلاقی و یا سو رفتار اقداماتی را انجام میدهند که ادامه زندگی و حضانت برای طفل تحت سرپرستی و حضانت با عسر و حرج همراه بوده و باعث سلب امنیت و آسایش و آرامش آن خواهد شد .
بر همین اساس قانون گذار مواردی را در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به عنوان مصادیق سلب حضانت ذکر نموده است ، بر اساس این ماده ؛

‌ماده 1173 - هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.
‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1 - اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3 - ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4 - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و
فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

نکته قابل توجه در مورد مصادیق سلب حضانت در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اینکه مصادیق ذکر شده حصری نیست بلکه تمثیلی و از باب مثال است یعنی قانون گذار در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مواردی را به عنوان نمونه آورده است و اگر موارد دیگر نیز وجود داشته باشد و قاضی دادگاه آن را احراز کند ، میتواند حکم به سلب حضانت صادر نماید .


در ادامه نمونه دادخواست سلب حضانت در اختیار شما مخاطبان و کاربران محترم قرار میگیرد ؛

نمونه دادخواست سلب حضانت از پدر

ریاست محترم دادگاه خانواده ؛

با سلام ،

احترما به استحضار می رسانم که اینجانب ………… فرزند …………… به شماره شناسنامه در تاریخ ............. در دفتر رسمی ازدواج و طلاق به شماره ثبت …… با آقای ………….. فرزند …………. عقد نکاح دایم نمودیم که ثمره عقد نکاح دایم و زندگی مشترک با مشارالیه ، فرزند دختر/ پسر به نام ……….. بود .

با توجه به اینکه بعد از صدور حکم طلاق / یا تعیین مسکن جداگانه به حکم دادگاه ، حضانت فرزند مشترک ما با آقای ……………. تعیین گردیده است، ایشان با اعتیاد / کتک زدن خارج از حد متعارف / فساد اخلاقی / بیماری روانی / سوء استفاده از طفل صلاحیت لازم برای نگهداری فرزند را ندارد .

لذا از دادگاه محترم تقاضا دارم با توجه به موارد مصرح که دلایل اثبات آن پیوست دادخواست گردیده است ، پس از احراز موارد مزبور ، مراتب قانونی را به جهت صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند از آقای  …………. و  صدور حکم حضانت به نام اینجانب نسبت به فرزند / فرزندان ، به نام ……………… را لحاظ بفرمایید .نمونه دادخواست و لایحه سلب حضانت از مادر

ریاست محترم دادگاه خانواده ؛

با سلام ،

احترما به استحضار می رسانم که اینجانب ………… فرزند …………… به شماره شناسنامه در تاریخ ............. در دفتر رسمی ازدواج و طلاق به شماره ثبت …… با خانم ………….. فرزند …………. عقد نکاح دایم نمودیم که ثمره عقد نکاح دایم و زندگی مشترک با مشارالیه ، فرزند دختر/ پسر به نام ……….. بود . با توجه به اینکه بعد از صدور حکم طلاق / یا تعیین مسکن جداگانه به حکم دادگاه ، حضانت فرزند مشترک ما با خانم ……………. تعیین گردیده است، ایشان با اعتیاد / کتک زدن خارج از حد متعارف / فساد اخلاقی / بیماری روانی / سوء استفاده از طفل صلاحیت لازم برای نگهداری فرزند را ندارد . لذا از دادگاه محترم تقاضا دارم با توجه به موارد مصرح که دلایل اثبات آن پیوست دادخواست گردیده است ، پس از احراز موارد مزبور ، مراتب قانونی را به جهت صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند از خانم  …………. و  صدور حکم حضانت به نام اینجانب نسبت به فرزند / فرزندان ، به نام ……………… را لحاظ بفرمایید .دادخواست واخواهی حضانت

واخواه:  خانم ............

واخوانده : آقای ...........

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته یا موضوع و بهای آن :

1- نقض دادنامه شماره .............. مورخ 92/01/25 صادره از شعبه 236 دادگاه عمومی خانوده یک

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک) :

1- کپی دادنامه شماره ..................

2- وکالتنامه

3- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی واخواه

4- کپی مصدق شناسنامه دختر مشترک

شرح دادخواست                                              

ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراماً در مقام واخواهی از دادنامه صادره فوق الذکر به وکالت از واخواه به استحضار می رساند:

خواهان بدوی با 8.5 قلمداد نمودن سن دختر تلاش نموده تا بتواند فرزند مشترک را کمتر از نه سال قلمداد نموده تا در دایره حضانت قرار گیرد و بتواند دعوای سلب حضانت مطرح نماید. در حالی که مستندا به شناسنامه دختر، وی متولد 82/12/18 می باشد، فلذا زمان صدور حکم بیش از 9 سال تمام شمسی سن داشته است و تحت شمول احکام حضانت قرار نمی گرفته است. نظر به مراتب فوق و مدارک پیوست مستدعی است ضمن رسیدگی حکم مقتضی صادر فرمایید.                                                                                                

 توجه1) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضایی به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه2) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

 

رای دادگاه با موضوع سلب حضانت

به تاریخ : 92/05/22                   پرونده کلاسه: ..................         شماره دادنامه: 770

مرجع رسیدگی : شعبه 236 دادگاه خانواده یک

واخواه :    خانم ................ با وکالت آقای ............... به نشانی .................................

واخوانده :  آقای ................. به نشانی .................................

واخواسته : سلب حضانت

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست واخواهی خانم .......... فرزند .............. با وکالت .................... به طرفیت آقای .............. نسبت به دادنامه شماره 30 مورخ 92/01/17 صادره از شعبه 2366 دادگاه خانواده در پرونده کلاسه ............ حکم سلب حضانت فرزند صادرشده واخواه اظهار نموده چون در جلسه دادگاه حضور نیافته لذا دادخواست واخواهی داده گزارش اصلاحی طبق تئافق طرفین در خصوص واخواهی واخوانده از حضانت طفل نظر به اینکه راجع به ملاقات فرزند طرفین توافق نمودند گزارش اصلاحی طبق توافق طرفین به شرح صورتجلسه مورخ 92/05/22 مستندا به مواد 184 و 178 ق.آ.د.م. صادر و اعلم می نماید بدین شرح واخوانده فرزند مشترک را از ساعت 10 صبح جمعه تا ساعت 10 شب همانروز ملاقات نماید. گزارش اصلاحی صادره نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنهاز نافذ و معتبر است مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.

رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران

۵ / 0 (از مجموع 0 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل