شکایت از نظام مهندسی

شکایت از نظام مهندسی می‌تواند به دلایل مختلف و موارد متعددی باشد

از جمله

✍🏻۱- حذف پارکینگ ۲- عدم نصب آسانسورهای استاندارد ۳- عدم اجرای اسکوپ در نمای ساختمان ۴- عدم رعایت درز انقطاع ۵- عدم اجرای کلید محافظ جان ۶- عدم اجرای دریچه تبادل هوا ۷- عدم رعایت کف و بر ساختمان ۸- اجرای نامناسب اسکلت بتنی ساختمان که موجب اجرای طرح تقویت گردد ۹- عدم رعایت موارد ایمنی ۱۰- عدم رعایت دسته بندی تخلفات ساختمانی و صدور یا پایان کار قبل از اصلاح تخلفات.
چنانچه موارد ذکر شده از سوی مهندسین ناظر مورد توجه واقع نگردد و رعایت نکردن هر یک از این اصول باعث ایجاد خطر در ساختمان و افت کیفیت سازه گردد و صدور پایان کار از سوی مهندسین در این شرایط نیز اعلام شده باشد می تواند برای آن ها و مجری طرح مشکلات حقوقی در پی داشته باشد.

مرور زمان در مسئولیت مدنی مهندسان


✍🏻مرور زمان یعنی بعد از گذشت مدتی از وقوع جرم تعقیب کیفری صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نمی‌گیرد حال در خصوص مرور زمان مهندسی به این شکل میباشد که مهندسین پس از اتمام کار و تحویل آن تا زمان معینی مسئول برطرف کردن نیازهای ساختمان می‌باشند و جبران خسارت دعوا علیه مهندسین شنیده نمی شود

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل