طلاق توافقی و مراحل طلاق توافقی چیست؟

طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است 
در مجموع سه نوع طلاق در رویه محاکم وجود دارد 

 طلاق به درخواست زوج
 طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج زوجه و با استناد به بندهای عقدنامه 
 طلاق توافقی


آیا میشود حق طلاق را به زن و زوج داد ؟

برای پاسخ گویی به این سوال باید متذکر شویم که حق غیر مالی مانند حق طلاق قابل اسقاط و انتقال نیست و چیزی که وجود دارد اینکه میتوان به زوج وکالت در طلاق داد یا اینکه در صورت تحقق  بندهای ۱۲ گانه عقد نامه خود را مطلقه کند .

بندهای عقد نامه یا سند نکاحیه

سند نکاحیه دارای بند الف و ب می‌باشد که خود بند ب دارای ۱۲ بند است 
که در این مقاله ما گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران به بیان این بندها پرداخته ایم پس تا آخر همراه ما باشید ؛

اما بند الف در مورد شرط تنصیف دارایی است ،یعنی اینکه با وجود شرایطی زن میتواند تا نصف دارایی مرد را تملک کند.

بند الف عقدنامه 

ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.


بند ب عقدنامه 

ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در مورد مشروحه ذیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.
مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

۱_ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.

۲_ سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل باشد.

۳_ ابتلاء زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد.

۴_ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

۵_ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

۶_ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۷_ ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

۸_ زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

۹_ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰_ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

۱۱_ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

۱۲_ زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.


عسر و حرج زوجه 

قانون گذار در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به بیان عسر و حرج زوجه پرداخته است یعنی وجود حالاتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه میسازد ؛

‌تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی 
 عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل‌درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه‌متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه . 

2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 

3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 

4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه‌قابل تحمل نباشد. 

5 - ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج‌دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
 
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج‌زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.(یعنی این موارد تمثیلی است و حصری نمیباشد و اگر شرایط دیگری نیز باشد دادگاه می‌تواند عسر و حرج را احراز کند.)

طلاق از طرف زوجه و به درخواست زوجه 

در اینجا به پاسخ دادن نسبت به چندین سوال در تکرار و روتین که از سوی زوجین مطرح شده است پرداخته ایم که مطمئنا می‌تواند برای مخاطبان محترم گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مفید باشد.


مراحل طلاق از کجا شروع می شود؟

اگر طلاق توافقی نیست و اگر وکالت در طلاق(حق طلاق) از همسر ندارید ناچارید دادخواست طلاق از طرف زوجه تقدیم دادگاه خانواده کنید. زوجه هم می تواند در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است دادخواست بدهد و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر.

علل عمده و مهمترین موضوعاتی که زن به استناد آنها می تواند طلاق بگیرد به شرح ذیل است:

اعتیاد مضر شوهر

نپرداختن نفقه حداقل به مدت ۶ ماه

مریضی سخت علاج شوهر

امراض مقاربتی شوهر

بچه دار نشدن زوج

ترک زندگی توسط زوج

ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول

محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است

سورفتار و سو معاشرت ( ضرب و جرح، توهین،… )

عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف

اثبات خیانت همسر در دادگاه

با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل کل مهریه

بلاتکلیف رها کردن زوجه

نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف

مشکلات زناشویی ناشی از عیوب مرد

رابطه جنسی غیر متعارف

با شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر

مدت  زمان طلاق از طرف زوجه چقدر است ؟

بر طبق قانون طلاق و آیین دادرسی مدنی، طلاق پرونده ای است که با اعتراض هر کدام از زوجین ۳ دادگاه را طی می کند. دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان مربوطه، دیوان عالی کشور. در فرض اینکه پرونده با اعتراض، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد حدود یکسال طول خواهد کشید. مگر اینکه یکی از طرفین اعتراض نکند.

شرایط طلاق به درخواست زوجه باکره چگونه است ؟

بر خلاف عقد نکاح زوجه باکره که مستلزم اجازه پدر و یا جد پدری است در طلاق اینگونه نیست. و از شرایط طلاق به درخواست زوجه باکره قانونا رضایت پدر نیست. اگر چه که عرف و شرایط خانوادگی ممکن است داوری دیگری داشته باشد.

مهریه زوجه باکره در هنگام طلاق نصف می شود.

اگر باکره ماندن زوجه ، به دلیل عدم شروع زندگی مشترک و عدم تمایل زوج و یا هر دلیل منتسب به زوج باشد یا شرایطی امکان اخذ رای طلاق از دادگاه وجود دارد.

طلاق یک طرفه به درخواست زوجه باکره ، با توجه به اینکه زندگی مشترک آغاز نشده است خاصه وقتی که زوجه به حق حبس استناد نماید. کمی دشوار است توجه کنیم حتما در این خصوص با وکیل خانواده گروه وکلای پارسای مشاوره نمایید موضوع بسیار تخصصی است . در بعضی پرونده ها مثل طلاق ، در بیشتر موارد لازم است که از راه های دیگری در ابتدا مثل مطالبه نفقه معوقه یا الزام به تهیه مسکن متناسب شان زوجه ، مطالبه مهریه و … اقدام شود.


 اگر زن متقاضی طلاق باشد تکلیف مهریه چه خواهد شد؟
 اگر زوجه بتواند یکی از شروط مندرج در سند ازدواج را ثابت کند وکیل شوهر در طلاق و قبول بذل می شود و اختیار به دست خود اوست که به وکالت از شوهر چه مقدار از مهریه ای را قبول بذل و تعیین کند و اگر بتواند از طریق عسر و حرج دادگاه را مجاب کند که زوج را اجبار به طلاق کند میزان مهریه ای که بذل خواهد شد بسته به نظر قاضی و خود زوجه دارد.

طلاق توافقی چقدر طول میکشد و چند ماهه زن و مرد از یکدیگر جدا میشوند ؟
طلاق توافقی از نظر روند تسریع در روند رسیدگی از انواع دیگر بهتر است و معمولا در حدود سه ماه به سرانجام می‌رسد.

در طلاق توافقی آیا مراجعه به مشاوره خانواده الزامی است ؟مراجعه به داوری چطور ؟
در طلاق توافقی زوجین باید با ثبت نام در سامانه تصمیم به مشاوره خانواده مراجعه کنند و رجوع به مشاوره خانواده الزامی است که معمولا در حدود ۳ تا ۵ جلسه باید به مشاور خانواده مراجعه کنند .

در مورد طلاق توافقی زوجین نیاز نیست که به داوری مراجعه کنند؟

در طلاق توافقی همان طور که از نام آن بر می‌آید زوجین باید در مورد نفقه زوجه و فرزندان و اجرت المثل و حضانت فرزندان و ملاقات فرزند و جهیزیه و ....توافق و تراضی کنند.

۵ / 4.75 (از مجموع 4 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

  • سلام خسته نباشیدجناب خانوم بنده از یک خانواده عصبی هست،وخودشم عصبیه بیمورد همش دادوبیدادودعوا راه میندازه،جوری که الان بچه هامم عصبی باراومدن،واینکه خیلیهم قلب سیاه و بدبینه که اینهم ارسیه،حالا خاستم ازخدمتتون بپرسم که اینا تو دادگاه خانواده قابل پیگیری هست یه نه واینکه برای طلاق اینها دلیل میشه یانه.ممنون میشم راهنماییم کنید

    شنبه ، 31 اردیبهشت 1401

    • ناصر روحی زاده

      سلام حق طلاق با زوج می باشد و نیازی به ارایه دلیل در این مورد ندارید و برای اینکه حکم طلاق صادر گردد باید تکلیف حق و حقوق همسرتان را مشخص نمایید. موفق و موید باشید

سوال حقوقی