قانون چک در وجه حامل

چرا نباید چک حامل از کسی قبول نکنیم ؟ 

در ماده ی 21 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 97 

مواردی مورد تصریح قرارگرفته که تا این لحظه اجرائی نشده 

بر اساس این ماده ی قانونی شخصی که بخواهد چکی را صادر کند باید مشخصات دارنده ی چک ،مبلغ چک و رسید چک را در سامانه ی صیاد بانک مرکزی ثبت کند .

علاوه بر آن امکان انتقال چک صرفا با ظهر نویسی و امضاء پشت چک میسر نمی باشد ،بر اساس این ماده اگر دارنده ی چک بخواهد آنرا به شخص ثالثی منتقل کند باید باز هم مشخصات دارنده ی جدید در سامانه ی صیاد ثبت شود .

حال اگر این اتفاق نیوفتد چه رخ می دهد؟ 

اگر شماچکی را در دست داشته باشید که مشخصاتتون به عنوان دارنده ی آن چک در سامانه ی صیاد ثبت نشده باشد بانک از پرداخت وجه چک به شما امتناع می کند و اگر هم بخواهید برای مطالبه ی وجه چک اقدامی کنید ، در واقع آن برگه ای که دست شما است در اصل چک نمی باشد و مشمول قانون صدور چک نیست .


پس باید دقت نمود پس از اجرائی شدن این قانون یعنی از تاریخ 21 آذر ماه 1399 به هیچ عنوان از شخصی چک حامل دریافت نکنید و حتما از دارنده یا صاحب چک بخواهید که مشخصات شمارا به عنوان دارنده ی نهایی در سامانه ی صیاد ثبت کند و حتما توجه داشته باشید، کسی که چک را به نام شما میخواهد منتقل کند صادر کننده ی چک نیست و باید حتما قبل از شما به عنوان دارنده ی چک مشخصاتش در سامانه ی صیاد ثبت شده باشد .


۵ / 4 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
سوال حقوقی