مجازات ضبط صدای مخفیانه در قانون

ضبط مخفیانه صدا و مجازات آن : 

زمانیکه اتفاق و رویداد مهمی از جله انعقاد قرارداد بین دو نفر رخ می دهد و یا قول و شرطی بین افراد رد و بدل شود ممکن است که اشخاص نسبت به پایبند بودن یکدیگر نسبت به مفاد قرارداد دچار شک و تردید شوند و برای داشتن ادله ای مبنی بر دفاع از حقوق خود آنرا در دادگاه استفاده کنند و معمولا برای این کار از ضبط مکالمات چه به صورت علنی و چه بطور مخفیانه استفاده می کنند .

حال سوال مهمی که مطرح می باشد این است که آیا افراد می توانند برای اعمال حقوق خود به ضبط مکالمات بپردازند یا خیر ؟ 

طبق اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،ستراق سمع ، و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

ضمانت اجرای ضبط مکالمات در قانون : 


در قانون این اعمال در خصوص افراد دولتی و مسئولین و مستخدمین دولتی جرم انگاری شده است و هیچ منعی در خصوص محکوم کردن افراد عادی در زمینه ی ضبط مکالمات تلفنی و تصویر برداری وجود ندارد و اگر اینگونه اقدامات توسط افراد عادی صورت بگیرد نمی توان گفت که آنها مجرمند مگر اینکه در نتیجه ی این اعمال جرم دیگری محقق شود مانند توهین ، هنک حیثیت و یا ... 


منع قانونی مستخدمین دولتی توسط قانون : 


هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ،مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح و یا توقیف و معدوم ،بازرسی و یا ضبط و استراق سمع نماید و یا بدون اجازه ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء کند به حبس از یک تا 2 سال و یا جزای نقدی از 66 تا هجده میلیون ریال محکوم میشود .


آیا شنود هم غیر مجاز می باشد ؟ 


با توجه به اینکه ضبط صدا از سوی مردم عادی جرم انگاری نشده اما شنود غیر مجاز است و جرم انگاری شده است چه توسط مامورین دولتی و چه توسط مردم عادی زیرا شنود یعنی نفر سومی که بدون اجازه وارد مکالمات بین دو نفر می شود .


مجازات در نظر گرفته شده برای شنود : 


مطابق قانون جرائم رانندگی هر کس بطور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباط غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد .


درصورت داشتن هر نوع سوال حقوقی به صفحه اصلی سایت رفته و سوال حقوقی خود رامطرح نمایید و از وکیل متخصص مشورت دریافت نمایید

طرح سوال حقوقی


گرد آورنده : سهیلا سیَر 

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل