مجازات قانون برای فرد احتکار کننده

معنا و مفهوم احتکار و نحوه ی برخورد با احتکار : 


احتکار در لغت به معنای:  حکر یعنی ظلم ،عسر ،سوء معاشرت  است 

احتکار در اصطلاح فقهی: به نگهداری کالای ضروری در صورت کمیاب شدن آن در بازار با هدف فروختن آن به بها و سود بیشتر و یا خرید کالا و خودداری از عرضه آن به بازار ،در صورت کمیاب شدن و نیاز مردم به آن از مصادیق احتکار  می باشد .
البته برخی دیگر حبس کالا به صورت مطلق (از هر راهی به دست آورده باشد مانند زراعت و تجارت )را احتکار می دانند 
به شخص احتکار کننده محتکر می گویند.

شرایط و ملاک جهت احتکار چیست ؟ 


کالایی که احتکار شده نیاز مبرم مردم در جامعه باشد 

فروشنده و عرضه کننده ی دیگری نباشد که مردم بتوانند کالای مورد نیاز خود را از او تهیه کنند 

شرایط زمانی و مکانی ( مدت احتکار را برای زمانی که کالا فراوان است را چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرارداده اند .)

مجازات قانون برای فرد محتکر (احتکار کننده) 


اگر احتکار به قصد ضرر به نظام و ایجاد تورم به جامعه باشد محتکر مفسد فی الارض شناخته می شود و مجازات او اعدام می باشد .


اگر احتکار بدون قصد انجام شود مرتکب این امر به حبس از 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد . 


در هر دو مورد دادگاه می تواند تمام اموالی که از طریق خلاق قانون و فروش کالای احتکار شده را ضبط کند ،علاوه بر آن دادگاه می تواند جز جریمه مالی و حبس مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند . اگر اين اقدامات از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها يا تعاونيها و غيراينها انجام گيرد، فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت يا شركت يا به گونه‌اي دخالت داشته باشند، بر حسب اينكه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد. در اين موارد اگر مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و بطور كلي مسؤول يا مسؤولين ذيربط كه به گونه‌اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمينۀ جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري هستند اقدام فوري و مؤثري انجام ندهند و از انجام تكليف مقرر خود داري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محكوم خواهند شد.۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل