سوال حقوقیت رو همین حالا از ما بپرس !!
تا وکیل در کوتاه ترین زمان پاسخ شما رو بده .
26 تیر 1400
4.6

مراتب نصب و عزل قیم

در موارد ذیل قیم معزول میشود: ۱) اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. ۲) اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

مراتب نصب و عزل قیم

«مراتب نصب و عزل قیم »

 

شاید برای شما نیز سوالاتی درباره نحوه نصب و عزل قیم پیش آمده باشد و بخواهید به دنبال جواب آن ها باشید. لازم است بدانید در جامعه افرادی وجود دارند که نمی توانند تمام اعمال و اموال خود را کنترل کنند لازم است افرادی مراقب آن ها باشند اعمال و اموال این افراد را کنترل کنند.

قانون برای این اشخاص قیم تعیین کرده و اختیاراتی به او می دهد. البته لازم به ذکر است مراحل خاصی را باید گذراند و شرایط خاصی را باید برای نصب و در صورت نیاز عزل قیم دارا بود. در ادامه قصد داریم به شرایط و مراحل مختلف این عمل بپردازیم.

 

تصویر مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند

 

قیم کیست؟

در اصطلاح حقوقی به قیم امین حاکم گفته می شود و به معنای شخصی است که اعمال و اموال محجور را کنترل می کند. قیم از سوی دادگاه انتخاب می شود و وظیفه دارد از محجور و اموال او نگهداری کند. این کار به آن دلیل است که محجورین دارای توانایی محدودی هستند و نیاز است شخصی از حق و حقوق آنان دفاع کند.

قانون قوانین مرتبط با قیم را با هدف حفظ حقوق محجورین به تصویب رسانده است. لازم است گفته شود طبق قانون در صورتی که شخص محجور مسلمان باشد قیم او نیز باید مسلمان بوده و از دین اسلام پیروی کند.

به چه کسانی محجور می گویند؟

⬅️ همان طور که گفته شد یکی از تدابیری که قانون گذار برای حمایت از محجوران برقرار کرده است تعیین قیم است ،اما قبل از هرچیز باید بفهمیم که محجور کیست ؟
محجوران به سه دسته تقسیم می‌شوند صغیر ،سفیه و مجانین .
 

✍️ برای چه کسانی قیم تعیین میشود ؟

⬅️در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی آمده است که برای چه کسانی قیم تعیین میشود و در ادامه ماده مذکور مشاهده خواهد شد .
ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی
برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌ شود:
۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند.(یعنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان را ندارد)
۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
 

✍️ تکلیف ابوین برای نصب قیم 

⬅️ مطابق ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی هریک از ابوین اگر شرایط قیمومت احراز شود مکلف شده اند که اقدامی را به این منظور انجام دهند :
ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی
هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
 

کسانی که می توانند درخواست نصب قیم را داشته باشند

در قوانین به اشخاصی اشاره شده است که می توانند با توجه به وضعیت و حد حجر محجور از دادگاه برای او درخواست قیم کنند. در صورتی که افراد زیر درخواست مذکور را به دادگاه ارائه دهند، دادگاه پس از بررسی درخواست او و شرایط محجور به رد یا قبول درخواست شخص تصمیم می گیرد.

همسر

برخی مواقع ممکن است افراد بعد از ازدواج محجور شده و در وضعیت بدی قرار بگیرند. شاید ندانید در صورتی که همسر شخص محجور شود او می تواند از دادگاه برای او تقاضای قیم کند؛ حال چه شخص محجور زن باشد چه مرد.

 

پدر و مادر

اگر فرزند بعد از گذر از دوران صفیری دچار جنون شود و یا غیر رشید به حساب آید پدر و مادر می توانند با مراجعه به دادسرای امور سرپرستی درخواست تعیین قیم کنند. در این حالت درخواست نصب قیم تنها به درخواست پدر و مادر صورت می گیرد.

 

خویشاوندان

برخی مواقع شخص محجور ممکن است پدر و مادر خود را از دست داده بدهد و یا خبری از آن ها نباشد و محجور با خویشاوندان خود زندگی کند. در اینصورت خویشاوندان می توانند از دادگاه نصب قیم را تقاضا کنند.

 

کارکنان اداره سرپرستی، شهرداری، دادستان، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی، بخشداری و...

هر یک از کارکنان بخش های مذکور و یا مدیران آن ها در صورتی که از محجور بودن شخصی مطلع باشند و داشتن قیم را برای این افراد لازم بدانند می توانند به دادسرای امور سرپرستی اطلاع داده و این افراد را معرفی کنند.

 

ماموران کنسولی

ماموران کنسولی می توانند در صورت اطلاع از ایرانیانی که در حوزه مکانی ماموریتشان هستند و لازم است قیم داشته باشند برای آن ها قیم تعیین کنند. این ماموران تا ۱۰ روز مهلت دارند مدارک مورد نیاز را به وزارت امور خارجه و یا دادگستری ارسال کنند. پس از تایید محجور بودن شخص مورد نظر، ماموران می توانند درخواست نصب قیم را مطرح کنند.

 

افراد فاقد شرایط قیومیت

اشاره کردیم فقط برای افراد خاصی که دارای شرایط خاصی هستند قیم تعیین می شود. حال باید بدانید قیم نیز برای آنکه بتواند این وظیفه را بر عهده بگیرد باید دارای شرایطی باشد. در قانون به افرادی اشاره شده که فاقد صلاحیت قیومیت به حساب می آیند. این افراد به عبارت زیر هستند.

1.      اشخاص دارای فساد اخلاقی

2.      افرادی که خود یا خویشاوندانشان با محجور خصومتی داشته یا دارند.

3.      کسانی که محکوم به جنایاتی چون هتک ناموس یا منافیات عفت، سرقت، اختلاس، خیانت در امانت، جنحه نسبت به اطفال، کلاهبرداری،  ورشکستگی به تقصیر و... باشند.

4.      افرادی که خود تحت سرپرستی شخص دیگری هستند.

5.      اشخاصی که دچار ورشکستگی شده اند اما هنوز اعمال مرتبط با ورشکستگی خود را به طور کامل انجام نداده اند.

 

 ✍️ در چه مواردی قیم معزول میشود ؟

ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی
در موارد ذیل قیم معزول میشود:
۱) اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲) اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
۳) اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی ‌علیه را اداره کند.
۴) اگر ورشکسته اعلان شود.
۵) اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی‌ علیه معلوم شود.
۶) در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
 

✍️ منعزل شدن قیم 

⬅️ در موردی قیم منعزل میشود ،یعنی خود به خود عزل میشود ؛
ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی
اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
✍️ اگر زن بی شوهر به سمت قیمومت تعیین شود و سپس اختیار شوهر کند چه اقدامی را باید انجام دهد ؟
⬅️ هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد .
در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند .
 

درخواست عزل قیم

ذی نفعان و همچنین خانواده محجور می تواند درخواست خود را مبنی بر عزل قیم به امور سرپرستی دادسرا تحویل دهند و دلایل خود را نیز برای درخواستشان مطرح کنند.

در صورتی که دلایل قانع کننده ای داشته باشند دادسرا درباره درخواست آن ها تحقیق کرده و در صورت نیاز درخواست آن ها را تایید خواهد کرد.

در صورتی که درخواست شما مبنی بر عزل قیم رد شد می توانید با مراجعه به بخش امور سرپرستی دادسرا اعتراض خود را اعلام کنید. همچنین لازم به ذکر است در صورتی که قصد عزل قیم و نصب قیم جدید را دارید باید به دادگاه خانواده مراجعه کنید.

 

مدارک مورد نیاز برای درخواست عزل قیم

برای آنکه بتوان در دادسرای امور سرپرستی درخواستی مبنی بر عزل قیم را مطرح کرد لازم است همراه با درخواست نامه مذکور، مدارکی نیز به همراه داشته باشید.

در صورتی که همه مدارک را به همراه نداشته باشید احتمال قبول درخواست شما از سوی دادسرای امور سرپرستی کاهش می یابد. مدارک مورد نیاز به عبارت زیر هستند.

•    مدارک شناسایی شخص درخواست کننده
•    مشخصات شخص محجور
•    مشخصات شخص مورد نظر برای قیومیت
•    مدارکی که اثبات کند شخص مورد نظر دارای شرایط عزل است.

در صورتی که خواهان نصب قیم هستید لازم است مدارکی ارائه دهید که شخص مورد نظر برای قیومیت دارای شرایط مناسب است. همچنین اگر می خواهید شخص را از قیم بودن عزل کنید لازم است مدارکی مبنی بر نداشتن صلاحیت قیم ارائه دهید.

 

✍️ نمونه فرم درخواست نصب قیم

 
نمونه فرم درخواست نصب قیم برای صغیر به تقاضای مادر وی از دادستان دادسرای عمومی
 
بسمه تعالی
 
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ….  (دایره سرپرستی)
 
احتراماً به استحضار می رساند، آقای … فرزند … به شماره شناسنامه ….. شماره ملی ….در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان … مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام … متولد …… دارای شماره شناسنامه …. مقیم …. در قید حیات است که فاقد ولی قهری می باشد. اینجانبه به عنوان همسر آن مرحوم و مادر صغر ذکرشده، در اجرای تکلف قانونی به شرح ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی ناظر به بند ۱ ماده ۱۲۱۸ این قانون مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی لازم برای نصب قیم با لحاظ حق اولویت مادر موضوع ماده ۶۱ قانون امور حسبی به آن مقام اعلام می دارم.
 

✍️ مدارک لازم برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه چیست ؟

 
مدارک لازم برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه
 
اصولاً برای برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه مدارک زیر لازم است:
 
١–  اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحات شناسنامه متوفی، کارت ملی و گواهی فوت ایشان
 
۲-  اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه‌ صغیر
 
۳- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه مادر صغیر
 
۴- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات سند ازدواج رسمی والدین صغیر
 
۵- دو قطعه عکس مادر صغیر جهت الصاق روی قیم نامه (که پس از صدور حکم قیمومت مادر از سوی دادگاه استفاده خواهدشد)
 

✍️ رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ 

 
⬅️ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.
 
 الف: گزارش پرونده
 
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۰۰۱/۵۹۴۴/۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۷ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:
 
الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره ۲۵۲ـ۱۳۸۴/۲/۳۱ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامه شماره ۸۴/۱۲/۳۴ ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ نیز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران ابطال قیم‌نامه صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ با توجه به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:
 
با توجه به تعیین قیم برای محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شماره ۰۰۳۷۷ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شعبه ۱۲ دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.
 
ب ـ مطابق پرونده۲۰۰۰۳۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره ۹۲۰۰۴۵/۷ـ۱۳۹۲/۲/۱۰ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده … طی دادنامه شماره ۰۹۱۶ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامه شماره ۹۴۰۰۴۵/۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامه شماره ۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۷ دادیار شعبه ۷ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پرونده محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ صفحه ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبه هفتم ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا … ساکن تهران می‌باشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:
 
نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.
 
 با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویه قضایی را تقاضا می‌نماید.
 
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
 
 ب: نظریه دادستان کل کشور
 
«ماده ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی مؤخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع بهدادگاه تعیین‌کننده قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»
 
 ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
 
حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 

سخن نهایی

در این مقاله تلاش کردیم شما را با قوانین مرتبط در حوزه نصب و عزل قیم آشنا کنیم. همچنین به تعریف قیم و مهجور، افرادی که برای آن ها قیم تعیین می شود، تکالیف ابوین برای نصب قیم، کسانی که می توانند درخواست نصب قیم را داشته باشند، افراد فاقد شرایط قیومیت و مواردی که قیم معزول می شود آشنا کنیم.

در آخر نیز برای شما نمونه ای از فرم درخواست نصب قیم را تعریف کردیم. پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه اقدام برای نصب یا عزل قیم با وکیلی مجرب مشورت کنید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

لطفا کمی صبر کنید

قیم کیست؟

در اصطلاحات حقوقی قیمان را امین حاکم می نامند و به عنوان افرادی معرفی می شوند که بر اموال و اعمال محجوران نظارت داشته و آن ها را کنترل می کند.

به چه کسانی محجور می گویند؟

محجوران افرادی هستند توانایی کامل کنترل کردن اموال و امورات خود را ندارند. در قانون به سه دسته از افراد محجور می گویند: افراد صغیر، سفیه (غیر رشید) و مجانین.

برای چه کسانی قیم در نظر گرفته می شود؟

طبق قانون برای صغیری که ولی ندارند، مجانین یا غیر رشیدانی که جنون یا عدم رشد آن ها به کودکیشان متصل نیست و همچنین افراد غیر رشید و مجانینی که مشکلاتشان به کودکیشان مربوط است اما ولی ندارند.

چه کسانی می توانند تقاضای نصب قیم را مطرح کنند؟

افرادی چون همسر، پدر و مادر، خویشاوندان مهجور، کارکنان اداره سرپرستی شهرداری، دادستان، سازمان ثبت احوال، بخشداری، نیروی انتظامی و ماموران کنسولی می توانند برای شخص محجور تقاضای قیم کنند.

در چه مواردی قیم معزول می شود؟

در صورتی که شخص فاقد امانتداریباشد، مرتکب جرایمی چون سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... شود، به غیر از عللمذکور در حبس باشد، توانایی قیم بودن را نداشته باشند، ور شکست شود و... از قیم بودن معزول خواهد شد.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه چیست؟

برای این کار مدارکی چون اصل و کپی صفحات شناسنامه متوفی و کارت ملی و گواهی فوت، اصل و کپی صفحات شناسنامه محجور، اصل و کپی صفحات سند ازدواج والدین، اصل و کپی صفحات شناسایی مادر و دو قطعه عکس مادر برای الصاق برروی قیم نامه لازم است.