همه چیز در مورد نفقه - بعد از طلاق میتوانید نفقه بگیرید

مطالبه نفقه، شرایط مطالبه نفقه ، شکایت حقوقی نفقه، نفقه فرزند، مطالبه نفقه فرزند، شرایط مطالبه نفقه فرزندان

نفقه چیست؟

نفقه حق قانونی زن از مرد می باشد که در صورت تمکین می تواند ضمن مراجعه به دادگاه آن حق را طلب نماید. 

مطابق ماده 1106 قانون مدنی: در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است و همچنیین مطابق ماده 1113 قانون مدنی آمده است که در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر این که در ضمن عقد شرط شده باشد و طرفین در هنگام عقد با هم به توافق رسیده باشند که شوهر حقوق زوجه را بپردازد.

شرایط مطالبه نفقه چگونه است؟

1- شرابط مطالبه نفقه در عقد دائم:

در عقد دائم نفقه به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه طرفین با هم توافق کرده باشند و در ضمن عقد شرط شده باشد ولی در عقد دائم بدون الزام به شرط ،پرداخت نفقه به عهده شوهر است.

نکته : ماده 1113 قانون مدنی : در عقد موقت زن حق دریافت نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آنکه عقد مبتنی بر آن جاری شده باشد.

2- شرایط مطالبه نفقه در صورت تمکین زن :

حق زن جهت دریافت نفقه مشروط به تمکین است و تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ازای وظایف زوجیت می باشد که باید زوجه به آن عمل کند مگر آنکه عذر موجه و قانونی قانع کننده ای داشته باشد.

نکته : ماده 1108 قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

راه های شکایت حقوقی نفقه چیست؟ 

زن می تواند از طریق دادگاه خانواده و تنظیم دادخواست نفقه با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا شورای حل اختلاف اقدام به ثبت دادخواست نفقه نماید.

 در این صورت پس از ثبت دادخواست و شکایت، جلسه ای با حضور طرفین تشکیل می گردد و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود، سپس مرجع قضائی طبق نظر کارشناس رای به محکومیت زوج مبنی به پرداخت نفقه می دهد.

لازم به ذکر است زن باید در هنگام  تنظیم دادخواست نفقه، تاریخ دقیق و مدت زمانی که زوج نفقه را پرداخت نکرده را ذکر نماید.

شرایط شکایت کیفری نفقه چگونه است؟

عدم پرداخت نفقه به همسر و فرزندان به موجب قانون مجازات اسلامی جرم است و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است در شکایت کیفری زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل زندگی مشترک، مراجعه و شکوائیه ای مبنی بر عدم پرداخت  نفقه تنظیم نماید.

در این مورد دایره ارجاع دادسرا پس از انجام تحقیقات درکلانتری حکم به مجازات زوج صادر می نماید.

نفقه بعد از طلاق به چه صورت می باشد؟

اگر طلاق از نوع طلاق رجعی باشد و طرفین حق رجوع به یکدیگر را داشته باشند در طول دوران عده که بین 2تا 3 طهر است مرد مکلف به پرداخت نفقه زن است و اما در سایر انواع طلاق ها که از نوع غیر رجعی باشد مرد تکلیفی به پرداخت نفقه پس از طلاق ندارد.

پرداخت نفقه فرزندان به عهده کیست؟ 

مطابق ماده 1190 قانون مدنی : نفقه فرزند به عهده پدر است و فرقی نمی کند که پدر حضانت فرزند را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت فرزند با مادر باشد در هر صورت نفقه فرزند شامل مسکن،لباس،خوراک و... .به عهده پدر است.

با استناد به ماده  642 قانون مجازات اسلامی در صورتی که پدر از وظیفه خود سر باز زند و نفقه فرزند را ندهد (در صورتی که استطاعت مالی داشته باشد ) جرم محسوب شده و در صورت شکایت، پدر  محکوم به حبس از 3ماه و 1 روز تا 5 ماه  می گردد.

نکته : 
در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت نفقه ی فرزند، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و یا دیگر اجداد پدری او است
 .

2 روش مطالبه نفقه فرزند چیست؟

1- طرح دعوا به صورت مستقل توسط خود فرزند :

 نفقه یکی از واضح ترین مصادیق حقوق مالی می باشد. بالغ و رشید بودن فرزند از ارکان اصلی مطالبه دریافت نفقه توسط فرزند می باشد و سفیه نبودن آن نیز ملاک عمل است .

در این نوع مطالبه، تنها بالغ بودن فرزندان ( دختر بالای 9 سال و دختر بالای 15 سال ) کافی نیست و قانون سن رشد را نیز در نظر گرفته، به طوری که فرزند دختر و پسر تا رسیدن به سن 18 سالگی خود نمی توانند اقامه دعوا کنند.

2-طرح دعوا مطالبه نفقه فرزندتوسط مادر:

در صورتی که مادر حضانت و سرپرستی فرزند را به عهده داشته باشد، می تواند از پدر و جد پدری به نمایندگی از فرزندان اقامه دعوا کند.

شرایط مطالبه نفقه فرزندان چیست؟

در پرداخت نفقه فرزند الویت با پدر است اما در صورت عدم توانایی مالی یا فوت او، پرداخت نفقه فرزند به عهده جد پدری و پس از آن به عهده مادر و اجداد مادری است.

در قانون نیز سن نفقه فرزندان مشخص شده است اما با توجه به قانون مدنی، فرزند بعد از دوران بلوغ و یا چنانچه مال کافی داشته باشد و با کار کردن بتواند معیشت خود را تأمین کند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.

نکات بسیار مهم:

  • فرزند نمی تواند برای پرداخت نفقه گذشته شکایت کند مگر اینکه پدر یا  اجداد پدری (منفق) در دادگاه محکوم به پرداخت نفقه شده و از پرداخت آن خود داری کرده باشند.
  • فرزند می تواند در صورتی که پدر یا اجداد پدری استطاعت مالی داشته و نفقه پرداخت نکنند  ازتاریخ صدور رای قطعی نفقه خود را از دادگاه مطالبه نماید.
  • استطاعت مالی نفقه دهنده در مورد تعیین نفقه فرزندان تأثیر گذار خواهد بود.

نتیجه گیری :

با توجه به موارد ذکر شده می توان  این نکته را بیان کرد که اگر چه در قانون کیفری و مدنی  نسبت  به پرداخت نفقه تأکید گردیده است اما قانون در مواردی نیز این اجازه به زوج داده شده است تا در صورت عدم انجام وظایف و تکالیف زن بدون هیچ گونه ادله ای از پرداخت نفقه معاف گردد.

مسأله مهم دیگر در مورد نفقه این است که پرداخت نفقه توسط مرد ارتباطی با داشتن یا نداشتن تمکن مالی زوجه ندارد و در هر صورت باید نفقه را به او پرداخت کند.

در مورد مطالبه نفقه توسط فرزند نیز می توان به این نکته اشاره کرد که پرداخت نفقه یکی از مسئولیت های الزامی پدر بوده و به حدی در قانون جدی است که حتی بعد از طلاق نیز اگر چه مطالبه نفقه برای مادر ساقط می گردد، اما این حق برای فرزندان باقی خواهد ماند.

این موضوع از نظر قانون به قدری مهم است که حتی شامل فرزندان به دنیا آمده از رابطه نامشروع نیز می شود. علی ایحال چنانچه فرزندی دارای شناسنامه باشد و پدر او نیز مشخص باشد پدر موظف به پرداخت نفقه می باشد.

۵ / 4.75 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

سلام من و همسرم دوساله ازهم جدا زندگی میکنیم تو این مدت هیچ گونه نفقه به من و پسر۷سالم نداده من میخوام درخواست طلاق غیابی بدم اتباع هستم

چهارشنبه ، 04 خرداد 1401

سلام ابتدا علیه ایشان شکایت کیفری ترک نفقه مطرح نمایید و در صورت اثبات و محکومیت ایشان به راحتی می تواند حکم طلاق را دریافت نمایید. موفق و موید باشید

با درود من و همسرم بصورت طلاق توافقی از هم جدا شدیم و من در آن زمان از شوهرم درخواست کردم که فرزند مشترکان در سرپرستی من قرار گیرد ، و او هم موافقت کرد ، و دلیل این تقبل مسئولیت بخاطر این بود که شوهرم موافقت کند که فرزند پیش من بماند و من در کل سرپرستی و نگهداری و مخارج فرزند دختر مشترکمان را پذیرفتم ، آیا این تعهد که مکتوب هم شده و در شرط های طلاق توافقی ذکر شده ، باعث میشود که دیگر شوهر سابقم نفقه ای برای فرزندم پرداخت نکند ، و به استناد اینکه چون طلاق توافقی بوده و یکی از شرط های ان نیز سرپرستی و نگهداری هزینه فرزند به درخواست خودم انجام گرفته

شنبه ، 31 اردیبهشت 1401

مخاطب عزیز ضنن عرض سلام و احترام؛ در خصوص سوال شما میبایست گفت ک نفقه بر عهده پدر هست حتی اگر حضانت با مادر باشد حتی بفرض تعهد و توافق در اینخصوص نیز مسئولیت پرداخت نفقه از پدر ساقط نمیشود و مادر در صورت عدم تمکن مالی میتواند نفقه را از پدر فرزند و در صورت فقدان پدر از جد پدری مطالبه کند موید باشید

سلام وقت بخیر من بیست سالمه و دانشجو هستم و مشغول تحصیل هستم اما پدرم میخواد به زور درس رو ول کنم و برم کار کنم حتی تهدید به بیرون انداختن از خونه هم کرده من رو و حتی میخواست مورد ضرب و شتم قرار بده بنده رو که مادرم نزاشت من از 13 سالگی شروع به کار کردم و گردن و کمرم هم به همین خاطر اسیب شدید دیده من میتونم از پدرم شکایت کنم به طوری که نتونه من رو از خونه بندازه بیرون یا خیر؟ یا اینکه دادگاه مجبورش کنه هر ماه به من پول بده و من یک جای دیگه زندگی کنم؟ پدرم هم دو تا خونه و یک ماشین داره و درامد ماهیانه اش بالای 7 میلیونه

جمعه ، 30 اردیبهشت 1401

باسلام كاربرگرامي چنانچه فرزند ذکور بعد از سن 18 سالگی تحصیلات عالیه را ادامه دهد مخارج و هزینه تحصیلی با پدر است.

پرداخت نفقه و نگهداری فرزند دختر در زمان بعد از طلاق با تعهد کتبی مادر با سلام و عرض خسته نباشید من و همسرم حدود 7 سال پیش جدا شدیم ، و در ان زمان دخترم 15 سال داشت و همسرم در ازای گرفتن منزل و تمامی ملزومات زندگی ، مشترکا توافق نامه ای نزد وکیل امضا کردیم ، که یکی از بندهای آن ، پرداخت نفقه و نگهداری دخترم با همسرم باشد ، که مستندات آن موجود است . عینا بند توافقنامه (در خصوص فرزند مشترک دختر زوجین به نام ...طبق توافق طرفین حضانت و سرپرستی و نفقه و مخارج ایشان بر عهده زوجه میباشد ) حالادخترم دو سال پیش ازدواج کرد و یک سال بعد طلاق گرفت و مادرش نیز اکنون ازدواج کرده ، و با وجود توافقنامه کتبی که نزد وکیل در زمان طلاق داده از نگهداری او و پرداخت نفقه دخترم سرباز میزند ، و به بهانه اینکه چون دیگر ازدواج مجدد کرده میگوید : از این به بعد هزینه و نگهداری دختر با پدرت است و به او ربطی ندارد. این درحالی است که او کارمند رسمی دولت است و توان مالی بالایی نیز دارد ولی چون مجددا ازدواج کرده ، نه نفقه دخترم راه میدهد و نه او را به منزلی که در زمان طلاق از من بابت بخشی از همین توافق نامه گرفته که یکی از بندهایش نگهداری از فرزند و پرداخت نفقه به او است سر باز میزند . و به دخترم میگوید (با وجود شوهرم صلاح نیست شما در منزل من باشی و باید پیش پدرت بروی و پرداخت نفقه و نگهداری بعد از ازدواج من به عهده پدرت است و من دیگر تعهدی ندارم) حالا نمیدانم با وضع پیش امده از نظر قانون پرداخت نفقه با من است یا با همسر سابقم که تعهد کتبی خودش را بابت نگهداری و پرداخت نفقه به دخترم با ازدواج مجددش زیر پا گذاشته ؟ با تشکر از زحمات شما عزیزان جهت اطلاع رسانی

جمعه ، 30 اردیبهشت 1401

با سلام،پرداخت نففه فرزند بر عهده پدر است و این ربطی به حضانت و عهد و پیمان که بستید و بد عهدی وی ندارد که با توجه به طلاق دخترتان نیاز حمایتی بیشتری دارد مگر اینکه شغلی داشته باشد .موفق باشید.

سلام دختر مجرد ۲۴ ساله اگر دیگه با خانواده زندگی نکنه، حق داره که نفقه بگیره؟ یا حتما باید در خونه پدرمادر باشه تا از نظر قانونی نفقه داشته باشه؟

پنجشنبه ، 29 اردیبهشت 1401

سلام. دختر تا زمانی نفقه از پدرش دریافت می کند که ازدواج نکرده باشد و در منزل پدرش سکونت کند پس دریافت نفقه ارتباطی به سن ندارد .بر اساس ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است چه این که پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد . همچنین گفتیم نفقه فرزند از جمله دختر بر عهده پدر است اما ملاک پرداخت نفقه به دختر فقط تا رسیدن به سن رشد نیست یا سن بلوغ نیست . طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند چه دختر یا پسر منبع مالی مثل کار و درآمد نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده که در صورت عجز پدر از پرداخت نفقه یا فوت شدن پدر به جای او نفقه را به فرزندان می پردازند (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند هستند . در شرع و مطابق قانون ایران سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام که اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند ، پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندان مسئولیت دارد . پس اگر دختر کارمند نباشد و نیاز مالی داشته باشد تامین نفقه او تا زمانی که ازدواج نکرده است با پدر می باشد اما اگر دختر ازدواج کند بعد از ازدواج او و حتی بعد از طلاق دختر تامین نفقه با پدر نمی باشد . اگر پدر و مادر از هم جدا شده باشند یا پدر نفقه فرزند دختر را پرداخت نکرده باشد و به همین دلیل دختر یا مادر به نیابت از دختر برای پرداخت و تعیین نفقه دادخواستی تنظیم کند و به دادگاه و یا شورای حل اختلاف ارجاع بدهد ، کارشناس نفقه ، مبلغ نفقه فرزند را مطابق با سال درخواست تعیین نفقه و بر اساس توانایی مالی پدر و یا شخص پرداخت کننده ، نیاز فرزند ، جایگاه اجتماعی ، سن فرزند ، عرف اجتماعی و … معین می‌کند .در فرض سوال شما بله

با سلام بنده فردا میخوام حق طلاق رو بدم به خانومم فقط در تنظیم حق طلاق چه چیزهایی رو باید بگم تکلیفش روشن بشه منطورم نفقه و اجرت المثل و این موارد بچه نداریم

سه شنبه ، 27 اردیبهشت 1401

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ اعطای وکالت در طلاق ب زوجه معمولا در قبال ابرا کل یا بخشی از مهریه صورت میگیرد لیکن میتوان در خصوص نفقه معوقه و اجرت المثل نیز اقرارنامه ای تنظیم نمود ک زوجه حق مطالبه تفقه معوقه و اجرت المثل را از خود سلب و ساقط کند در اینصورت دیگر نمیتواند نسبت ب نفقه معوقه ادعایی کند و نیز اجرت المثل تا زمان تنظیم اقرار نامه لیکن اگر زوجیت همچنان پابرجا باشد زوجه پس از ان مستحق دریافت نفقه و تحت شرایط قانونی اجرت المثل خواهد بود،برای مهریه میتوان انرا از ذمه زوج بری کرد (بموجب سند ابرا)ک غیر قابل رجوع باشد موید باشید

سلام، دوتا دختر 10و7ساله دارم خانمم را طلاق دادم و گفته بشرط دادن حضانت بچه هام تا زمان ازدواج نفقشون را مطالبه نمیکنم آیا میتوانم از او این تعهد را بگیرم...بلتشکر

دوشنبه ، 26 اردیبهشت 1401

با سلام و احترام چنین تعهدی خلاف نص صریح قوانین بوده و فاقد اعتبار می باشد چرا که تعهد به پرداخت نفقه فرزندان از قوانین آمره بوده و نمی توان برخلاف آن تراضی کرد.

سلام وقتتون بخیر آیا قبل از دادخواست طلاق از طرف مرد، مرد می‌تواند وسایلی که بعد از ازدواج خودش خرید کرده رو از خونه خودش به جای دیگه منتقل کند؟ زن هم وسایل که به عنوان جهیزیه آورده رو با خودش ببره خونه باباش در این مدت که تا حکم طلاق صادر شده مرد چه کمک خرجی باید به زن داشته باشه این فقط. نفقه کافیه یا خونه هم باید بگیره برا زن ممنون

دوشنبه ، 26 اردیبهشت 1401

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ عنایت داشته باشید که نفقه ب تتهایی یک خرجی نیست ک زوج ب زوجه پرداخت کند،مسکن،خوراک،پوشاک،اثاث البیت و...نیز هست ک زوج در قبال تامین و تهیه انها مسئولیت دارد بنابر این تا زمانی ک حکم طلاق صادر نشده و در صورت عدم نشوز زوجه،زوج نسبت ب همه اینها مکلف بوده و تکلیف قانونی دارد بنابر این اگر تامین وسایل یا مسکن با استنکاف زوج مواجه شود زوجه میتواند برای تهیه و مطالبه انها تا زمانی ک در قید زوجیت هست طرح دعوا کند،تا صدور حکم طلاق زوجین نسبت ب هم حق و تکلیف دارند موید باشید

با سلام خانمم تمکین نکرده و رای حکم دادگاه تجدید نظر نیز به نفع بنده صادر گردیده حالا سوال اینجاست که ایا می توان نفقه ایام گذشته و اجرت المثل را طلب کند

شنبه ، 24 اردیبهشت 1401

باسلام كاربرگرامي بله ميتوانند در اين خصوص اقدام نمايند.

سلام نفقه دختر۱۱ماهه وپسر ۴ساله چقدراست ما الان ۸ روزه که متارکه کردیم البته باتوافق فعلا تاچندماه

شنبه ، 24 اردیبهشت 1401

با سلام،کاربر گرامی،میزان نفقه با توجه به درآمد همسر و هزینه های فرزند توسط کارشناس نفقه تعیین میگردد و میزان دقیقی برای آن نمی توان بیان کرد.

سوال حقوقی