معامله به قصد فرار از تادیه دین

✓ آیا در قانون برای کسی که نفقه اشخاص واجب النفقه خود را پرداخت نمی‌کند مجازات تعیین شده است ؟

در مورد کسی که از پرداخت مخارج متعارف خویشان خود، امتناع می‌کند، جرم ترک انفاق تحقق پیدا می‌کند خاطرنشان می‌کند: برای تحقق این جرم، باید شرایطی که پیش از این به‌عنوان مقدمه‌های پدید آمدن این تکلیف نام بردیم به وجود آید؛ مثلا باید وضع مالی خوبی داشته باشد و خویشاوند دیگر از شرایط مالی مناسب برخوردار نبوده و نتواند با اشتغال به شغلی هزینه‌های زندگی خود را تامین کند. در صورت وجود این شرایط، کسی که از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداریی کند به حبس تعزیری درجه ۶۶ (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم خواهد شد


✓ تعریف ضرب و جرح چیست ؟

ضرب به معنای «زدن» است و به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها باعث از هم جدا‌شدن نسوج و خون‌ریزی ظاهری بدن نمی‌شود و صرفاً منجر به کبودی، سرخ‌شدگی یا تورم و… می‌شود. 
جرح هم به‌معنای «زخم‌زدن» است و به آسیب‌هایی گفته می‌شود که باعث از هم جدا شدن بافت‌های بدن شده و با خون‌ریزی ظاهری و بیرونی همراه است، مانند خراشیدگی، بریدگی، پارگی دست.


✓ ضرب و جرح ممکن است با چه آثاری همراه باشد ؟

 ضرب‌و‌جرح گاهی ممکن است با شکستگی استخوان‌نیز همراه باشد یا باعث شود که یکی از حواس شخص مصدوم از بین برود یا درست عمل نکند یا حتی عقل مصدوم هم زائل شود. البته می تواند این زد و خورد عمدی و یا غیرعمدی باشد .


✓ مجازات ضرب و جرح عمدی چیست ؟

لازم است بدانیم مجازات اصلی و اولیه ضرب و جرح از نوع عمدی مانند قتل عمدی، قصاص است. یعنی همان‌طور که اولیای دم مقتول (بستگان درجه اول مقتول که صاحب خون او هستند) می‌توانند درخواست کنند که قاتل کشته شود، در ضرب و جرح نیز شخص آسیب‌دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، تحت نظر قاضی بر جسم ضارب وارد نماید. اما از آن‌جا که عملاً امکان شبیه‌سازی دقیق عین همان آسیب وجود ندارد، و به‌اصطلاح امکان مماثلت وجود ندارد، قصاص قابل اجرا نیست و به‌جای آن، برای هر نوع آسیبی که به بدن بزه‌دیده وارد می‌شود، مبلغ معینی در قانون تعیین شده که دیه نام دارد و مرتکب جرم در صورت درخواست مجنی‌علیه مکلف به پرداخت آن به وی می‌باشد. اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مرتکب جرم علاوه‌بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد (مطابق ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز، بند الف ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹).


✓ تعریف معامله به قصد فرار از تادیه دین؛

 معامله به قصد فرار از تادیه دین  یعنی اینکه شخصی برای اینکه دیون خود را  مالی از اموال خود را به فرزندش یا به نزدیکانش هبه کند بیع  کند یا به نحوی انتقال دهد که در اختیار طلبکاران خود نباشد


✓ حکم معامله به قصد فرار از تادیه دین چیست؟

 در مورد حکم معامله به قصد فرار از تادیه دین باید قائل به تفصیل شویم و در این مورد اقدام به تفکیک کنیم و و باید سوال کنیم که آیا معامله به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده است یا به طور حقیقی بوده است که در مورد هر کدام از این ها حکم صادره حسب مورد متفاوت خواهد بود.


✓  حکم معامله به قصد فرار از تادیه دیون ( به طور صوری)

 اگر معامله به قصد فرار از تادیه دیون  به طور صوری واقع شود به طور مثال شخصی اموال خود را به فرزندش هبه کند و بنا را بر این بگذارند که زمانی که طلبکاران از وصول طلب خود قطع امید کردند آن اموال را از فرزندش پس بگیرد که این  معامله به دلیل فقدان قصد باطل است و به عنوان یک ضابطه کلی می‌توان گفت هر معامله ای که در آن فقدان قصد وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر  صوری باشد آن معامله محکوم به بطلان است چه به قصد فرار از تادیه دین باشد و چه نباشد.


✓ حکم معامله به قصد فرار از تادیه دیون ( به طور حقیقی)

   حکم معامله به قصد فرار از تهدید دیون اگر به طور حقیقی باشد یعنی این که به طور مثال شخص واقعاً قصدش این باشد که اموال خود را به فرزندش هبه کند یابیع کند یا انتقال دهد در این جرم معاملات باید قائل به تفکیک شویم و بین  معامله معوض و معامله مجانی تقسیم بندی را اعمال کنیم. 
اگر معامله مجانی باشد مانند اینکه مانند اینکه هبه کند صلح مجانی کند حبس مجانی کند یا وقف کند باید بگوییم که این معامله مطابق ماده شصت و پنجم قانون مدنی غیر نافذ است و منوط به تنفیذ دیان است.
 البته ماده ۶۵ قانون مدنی در مورد وقف بیان حکم کرده و معامله مذکور را غیرنافذ اعلام کرده است لیکن طبق نظر حقوقدانان برجسته کشور دکتر سید حسین صفایی می‌توانیم از این حکم وحدت ملاک گرفته و به تمامی معاملات مجانی تسری دهیم و آنها را نیز غیرنافذ بدانیم.
  اگر معامله به قصد فرار از تادیه دیون که به طور حقیقی واقع شده است معوض باشد با توجه به شرایطی که در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد می‌توانیم بگوییم که این معامله در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است.


✓ با وجود چه شرایطی می‌توانیم بگوییم معامله به قصد فرار از تادیه دیون  در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است؟

 شرایط غیر قابل استناد بودن معامله به قصد فرار از تادیه دین  در برابر طلبکاران در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تشریح شده است 
 که این شرایط از قرار زیر است؛
۱_ اگر منتقل الیه  عالم به این موضوع باشد که معامله به قصد فرار از تادیه دین دارد انجام می شود معامله غیر قابل استناد است در برابر‌ طلبکاران لیکن اگر جاهل به این موضوع باشد یا به عبارت دیگر عدم علم  باشد معامله آنها قابل استناد خواهد بود و هیچ کار دیگری نمی شود کرد
( البته طبق قواعد فقهی اصل بر عدم علم منتقل الیه  هست و کسی که مدعی است منتقل الیه علم داشته است باید آن را ثابت کند که البته برای توضیح بیشتر و آگاهی بیشتر می‌توانید با مشاوران و وکلای ما در  در ارتباط باشید)
۲_ شرط دیگری که وجود دارد این است که سایر اموال شخصی که به قصد فرار از ادای دین معامله کرده کفاف بدهی خود را ندهد و اگر دارای اموال متعددی هست دیگر نمی شود مالی را که به شخص دیگری داده طلبکاران در برابر طلب خود  توقیف کنند.


✓ معامله به قصد فرار از تادیه دیون در سایر قوانین؛

 حکم معامله به قصد فرار از تادیه دیون  در سایر قوانین با قانون مدنی متفاوت است به طور مثال اگر مودی پرداخت مالیات یعنی کسی که قرار است مالیات پرداخت کند برای فرار از پرداخت مالیات اموال خود را به فرزند یا همسر خود منتقل کند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند آن معاملات را از طریق مراجع قضایی ابطال کند یا به طور مثال در قانون تجارت حکم ویژه‌ای برای معامله به قصد فرار از تعدی درون توسط تاجر وضع  شده است که برای اطلاع بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی در این زمینه به گفتگو بپردازید.


✓ اگر شخصی برای فرار از ادای دین وصیت کند تکلیف وصیت چیست ؟

اگر شخصی به قصد فرار از ادای دین وصیت کند ،این وصیت صحیح است و نمیتوان گفت در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است چون هیچ خللی به حقوق طلبکاران نمی‌رساند 
زیرا طبق ماده۸۶۹ قانون مدنی اول باید دیون را پرداخت کرد و سپس نوبت به اجرای وصایا می‌رسد در واقع چنین شخصی خود را مسخره کرده است .


✓ مجازات انتقال دهنده مال و انتقال گیرنده (منتقل الیه ) ؛

مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انتقال  مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد


✓ رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مصوب ۱۳۹۸ در مورد مجازات انتقال دهنده ؛

انتقال دهنده در صورتی مجازات میشود که انتقال مال بعد از صدور حکم قطعی محکومیت او باشد و اگر قبل از صدور حکم قطعی انتقال دهد قابل مجازات نیست .

۵ / 4.5 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل