معامله چیست و افراد ممنوع المعامله چه افرادی هستند؟

تعریف انجام معامله


انجام معامله یک امر اجتناب ناپذیر از زندگی هر شخصی است. حال علاوه بر اینکه هر معامله برای صحیح بودن نیازمند شرایطی است که قانونگذار برای آن در نظر گرفته و عدم رعایت آن حتی می تواند سبب ابطال قرارداد شود، اشخاصی هم که این قراردادها را منعقد می نمایند باید دارای شرایطی باشند که قانونگذار برای آنان در نظر گرفته و درصورت عدم رعایت این قوانین می تواند تبعاتی برای طرفین قرارداد به وجود آورد.

اشخاص

به طور کلی در کلیه قوانین کشورها اشخاص به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند که هر کدام دارای شرایط خاص خود بوده

شخص حقیقی: در واقع همان انسان می باشد که از بدو تولد تمامی حقوقی طبیعه یک امسان را بدست خواهد آورد که اصلی ترین آن اهلیت است که در ماده 956 قانون مدنی آمده است و بر اساس این قانون اهلیت است که سبب می شود اشخاص دارای حق و حقوق تا زمان حیات باشند

شخص حقوقی : کلیه شرکت ها ، سازمانها، ارگان ها و... از بدو تشکیل حتی اگر به ثبت نرسیده باشند همین که شرکا و اعضای آن تصمیم به تشکیل آن میگیرند به وجود می آیند و تا زمانی که منحل نشده باشند دارای شخصیت حقوقی خواهند بود.

شرایط صحت معامله چیست ؟


درخصوص این موضوع باید به ماده 190 قانون مدنی رجوع کرد که شرایط صحت معامله را اینگونه بیان داشته :

  •  قصد و رضای طرفین
  •  اهلیت طرفین
  • معین بودن موضوع معامله
  • مشروعیت جهت معامله

در موارد بیان شده موضوع ما اهلیت طرفین معامله است که گاها در بسیاری از موارد این موضوع در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده و پس از انعقاد قرارداد در راستای انجام قرارداد طرفین با این مشکل برخورد خواهند کرد. همچنین در ماده 212 قانون مدنی بیان شده است که معامله با اشخاصی که بالغ،عاقل و یا رشید نیستند به دلیل عدم اهلیت باطل می باشد.


افراد ممنوع المعامله چه کسانی هستند؟


همانطور که ماده 190 قانون مدنی بیان داشته اهلیت طرفین از مهم ترین شرایط صحت قرارداد بوده و اشخاصی که فاقد این اهلیت باشند را اشخاص ممنوع المعامله می نمایند.برای اینکه متوجه شویم شخصی ممنوع المعامله هست یا خیر باید بین دو شخص حقیقی و حقوقی تفاوت قائل شویم.


اشخاص حقیقی ممنوع معامله:

اشخاص حقیقی به دو طریق می توانند ممنوع المعاله اعلام شوند : 1- به موجب صدور حکم دادگاه 2- اشخاصی که عاقل ، بالغ و رشیده نبوده و در واقع فاقد اهلیت قانونی می باشند.مانند کودکان ، اشخاص مجنون و....


گروه اول را قانون گذار برای حمایت از افراد جامعه ممنوع تامعاله اعلام داشته چراکه این اشخاص می توانند بجای جبران ضرر دیگران موجب ورود خسارات بیشتری به افراد دیگر شوند.


گروه دوم را قانون گذار در راستای حمایت از خود این اشخاص ممنوع المعاله اعلام داشته و معاملات آنان باید توسط قیم و یا ولی صورت گیرد تا نافذ باشد.


اشخاص حقوقی ممنوع المعامله چه کسانی هستند


این گروه از اشخاص که همان شرکت ها ،موسسات و... می باشند بر اساس صدور حکم ورشکستگی ممنوع المعاله خواهد شد و این مدیر تصفیه است که از این پس اقدامات این شخص را بر عهده می گیرد و طلب طلبکاران را پرداخت خواهد نمود و پس از مدت پایان این ممنوعیت بار دیگر این اهلیت را بدست خواهند آورد تا به انجام معاملات تجاری بپردازند.


نکته مهم : این گروه از اشخاص از اعطای وکالتنامه رسمی و فروش اموال و دارایی های خود ممنوع بوده ولیکن می توانند قبول وکالت کنند.


چگونه بفهمیم شخصی ممنوع المعامله نیست؟

برای اطلاع از ممنوع المعامله بودن اشخاص باید گفت که متاسفانه سامانه ای بصورت آنلاین برای اشخاص حقیق وجود نداشته و برای اطلاع از ممنوع المعامله بودن آنان باید از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور، معاونت قضائی دادستانی و اداره ثبت اسناد و املاک پیگیری شود اما در خصوص اشخاص حقوقی شما می توانید با مراجعه به سایت روزنامه رسمی کل کشور http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx از طریق آخرین روزنامه رسمی ثبت شده از وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی اطلاعات کسب کنید.

۵ / 5 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل