مواردی که مانع نکاح میشوند

مواردی که مانع نکاح میشوند


۱ - شوهر داشتن  - داشتن چهار همسردائم  - عده زن - قرابت در حدود معین - مطلقه بودن به سه طلاقه و نه طلاق - کفر - لعان و احرام

شوهر داشتن زن یکی از موانع نکاح است و ازدواج با زن شوهر دار،ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد.
در اسلام تعدد زوجات به چهار همسر دائم محدود شده و نباید از آن تجاوز کند.
مطابق ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح  او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.
قرابت در حدود معین به این معنی می باشد که شخصی اگر بخواهد ازدواج نماید نمی تواند با محارم خود عقد نکاح ببندد برای مثال: یک مرد نمی تواند با خواهر خود یا مادر خود و... ازدواج کند
بر اساس مواد ۱۰۴۷ و ۱۰۴۹ قانون مدنی نکاح بین خویشان سببی ممنوع است.
مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق: طبق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی در موانع نکاح زنی که ۳ مرتبه متوالی زوجه  متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلق شده یعنی طلاق گرفتند زوجین و به هم وجود آمدن بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه  به عقد دائم  مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی  او به واسطه طلاق یا فسخ فوت فرا حاصل شده باشد.
 چنانچه زوجین بعد از سه طلاق تمایل به رجوع دوباره داشته باشند زوجه باید بعد از سه طلاق با شخص دیگری ازدواج و برقراری رابطه جنسی  نماید که اصطلاحاً این فرد  مُحَلِل حلال کننده نام دارد.
چنانچه زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد یا ابدی می‌شود.

کفر

کفر عبارت است از ناباوری و نداشتن اعتقاد به اسلام و کافر به اصلاح می شود اسلام یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد قانون مدنی نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است اما ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان مانعی ندارد و قانون مدنی در این باره سکوت کرده است.

 لعان

لعان در لغت  به معنای ناسزا گفتن و نفرین کردن به یکدیگر است اما در اصطلاح حقوقی آن است که زن و شوهر با سوگند ویژه‌ای یکدیگر را  تخطئه 《مورد خطاب قرار دادن》 کنند.
 لعان هنگامی تحقق می یابد که شوهر  نسبت به  همسر خود  نسبت زنا دهد یا فرزندی که زن به دنیا آورده است را از خود نفی کند.
 در این صورت زوجین باید نزد حاکم شرع حضور یافته و طبق قوانین سوگند یاد کنند.

احرام 

ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی در این زمینه می گوید:«عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

۵ / 5 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

سوال حقوقی