نحوه ی دریافت حکم  تخلیه

نحوه ی دریافت حکم  تخلیه به چه صورت است ؟


دعوی تخلیه ی ملک به چه صورت است ؟

 
در زندگی های امروزی به دلیل تراکم جمعیت و گرانی مسکن اجاره نشینی بسیار رواج پیدا کرده به موجب همین امر اختلافات زیادی بین موجر و مستاجر رخ می دهد ،گاهی اوقات مشاهده می شود که مستاجر از ملک اجاره ای را با وجوداتمام قرارداد تخلیه نمی کند و به نوعی ملک را تصاحب می کند و حاضر به تخلیه ی ملک نمی شود .

به همین دلیل باید در این خصوص با وکیل مشورت نمایید .
در صورتیکه پس از اتمام قرارداد اجاره ، مستاجر ملک را تخلیه نکرد ،قانون در این وضعیت را ه حل هایی را وضع نموده که این راه حل حقوقی (دعوای تخلیه ی ملک ) می باشد .

صدور حکم تخلیه ی ملک در صورتی مطرح می شود که بین مالک ملک و مستاجر اختلاف رخ دهد ،این اختلافت می تواند دلایل مختلفی از جمله : اتمام قرار داد ،ندادن اجاره با بالا تر از سه ماه ،و یا استفاده کردن مستاجر از ملک برای اهداف نامشروع و یا اجاره دادن آن به شخص دیگر بدون اطلاع به مالک اصلی و یا نداشتن رضایت اومی باشد  .


برای گرفتن دستور تخلیه ی ملک از چه روشی میتوان اقدام نمود ؟


رسیدگی به این طرح دعوا پیچیدگی ندارد ،باید به شورا ی حل اختلاف مراجعه نمود و در بعضی شرایط امکان دارد دادگاه عمومی هم وارد مسئله شود .

اگر مستاجر مبلغی را به عنوان پول پیش پرداخت کرده باشد برای آغاز رسیدگی باید کل این مبلغ توسط مالک به حساب دادگستری تودیع شود و سپس دادخواست به ثبت می رسد .

برای صدور حکم تخلیه سند ملک و سند اجاره نامه نیاز می باشد.دستور تخلیه به موجب قانون


اگر یکی از شرایط مذکور در خصوص حکم تخلیه ثابت گردید مطابق ماده ی 1و15 قانون مدنی مصوب 1362 و ماده ی 1و3و494 قانون مدنی مصوب 1376 دستور تخلیه از طرف موجر انجام میشود .برای گرفتن حکم تخلیه چقدر زمان لازم است ؟معمولا پس از موعد اجاره به ، مستاجر اگر ملک را تخلیه نکند ،موجر برای عدم تخلیه ی ملک باید به شورای حل ختلاف مراجعه کند و دستور تخلیه ی آن را بگیرد ،پس از واریز مبلغ ودیعه به صندوق دادگستری ،دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به طرفیت مستاجر را مطرح می کند ،برای دستور تخلیه ی ملک اصولا کمتر از 1 ماه زمان لازم است .

 

اخذ تضمین لازم جهت پیشگیری در دعوای بین موجر و مستاجر :


بهتر است مالک ملک در خصوص موضوع مورد اجاره از مستاجر تضامینی در قرارداد دریافت کند ،این تضمین موجب می شود شخص مستاجر نسبت به تعهد خودش پایبند باشد و در صورت عدم تعهد متضمن پرداخت خسارات مربوطه گردد ، از نمونه های این تعهد می توان به عدم پرداخت اجاره یا عدم تخلیه ی ملک پس از انقضاء مدت اجاره باشد .


در صورت انقضاء مدت و عدم تخلیه ی مستاجر از طریق شورای حل اختلاف قابل اقدام و تخلیه می باشد لزوما باید ذیل قرارداد شما را دو شاهد امضاء کرده باشند ،اگر شاهدی ذیل قرارداد را  امضاء نکرده باشد و یا اگر 1 شاهد امضاء کرده باشد ،دیگر نمی توانید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید و موضوع شما در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد و تخلیه ی یک هفته ای ملک که از امتیازات قرارداد بین موجر و مستاجر است شامل حال شما نمی شود (بنا براین امضاء دو شاهدالزامی است ).
 

اگر مستاجری در پایان مهلت تخلیه نکرد باید چه کرد ؟


سریع ترین راه ممکن این است که شما به استناد قرارداد اجاره تان به شوراء حل اختلاف بروید و درخواست تخلیه ی ملک مورد اجاره تان را کنید ، زمانیکه دستور تخلیه صادر شود ظرف یک هفته ملک تخلیه می شود .

درمواردی پیش می آید شورا به مستاجر مهلت تخلیه می باشد که معمولا از یک هفته تا حداکثر یک ماه می باشد  به شرطی که در قرارداد شکلی اجاره امضاء دو شاهد ذیل قرارداد آمده باشد. 

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل