واریز پول به حساب ناشناس

واریز پول به حساب ناشناس


-       اگر به طور اشتباه به حساب بانکی کسی مبلغی واریز شود و صاحب حساب با اطلاع از اینکه مبلغ مذکور مال خودش نیست از آن استفاده کند و آنرا به صاحب اصلی اش باز نگرداند آیا عمل وی جرم محسوب می شود ؟

-       اگر شخص دریافت کننده به برداشت وجه از حساب خود اقدام یا بخشی از مبلغ را خرج کند ،احتمال خیانت در امانت متهم وجود دارد و متهم می شود که تصمیم در این مورد به عهده ی قاضی است

-       ماده 301 قانون مدنی تصریح می کند : کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است را دریافت کند ،ملزم است که آن را به مالک مسترد دارد .

  در صورت واریز اشتباه به حساب ناشناس چه اقدامی باید انجام دهیم :


1-     در قدم اول در صورت واریزی اشتباه به حساب فرد ناشناس باید به بانک مراجعه کرده و از بانک درخواست کنیم که با فرد صاحب حساب تماس حاصل شود و استرداد وجه را از او بخواهند .

2-     اگر فرد صاحب حساب از بازگرداندن مبلغ خودداری نمود شخص مال باخته می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف یا دادگاه با استناد به فیش واریزی نسبت به استرداد وجه خود اقدام کند .

3-     اگر فرد صاحب حساب از پول واریزی برداشت نموده و آنرا خرج کرده باشد به جرم خیانت در امانت متهم می شود که تصمیم برای اجرای حکم این جرم با قاضی پرونده می باشد ، ( زیرا شاید از واریزی پول مطلع نبوده و بدون قصد یا عمد آنرا خرج نموده است .)

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل