پروانه ی زناشویی چیست ؟

تعریف پروانه زناشویی  


مطابق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه ی خارجی موکول به اجازه ی مخصوص از طرف دولت ایران است . 

با این وصف کلیه ی زنان تبعه ی ایران چه در خاک ایران و چه در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه ی کشور خارجی ازدواج رسمی کنند موظف هستند که اجازه ی مخصوص دولت ایران که به آن ((پروانه ی زناشویی)) می گویند را اخذ کنند .

قانون کشور مذکور شامل همه ی زنان ایرانی گذشته از مذهب آنان می باشد ،از این رو به طور مثال اگر یک زن ایرانی- ارمنی نیز بخواهد با تبعه ی خارجی حتی ارمنی ازدواج نماید می بایستی پروانه ی زناشویی اخذ نماید . 

علاوه بر موارد از پیش گفته اخذ پروانه ی زناشویی دارای شرایطی است که در آئین نامه ی اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 6/7/1345 هیات وزیران آمده است از جمله این که کشور متبوع مردمی می بایستی ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد . 

نحوه ی دریافت پروانه ی زناشویی : 

برای دریافت پروانه ی زناشویی در صورتیکه متقاضیان در خارج از کشور می باشند می بایست به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کنند و در ایران نیز باید به وزارت کشور یا استانداری های محل اقامت مراجعه شوند . 

ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه ی خارجی : 


در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه ی خارجی محدودیتی وجود ندارد ،مگر اینکه طبق ماده ی 1061 قانون مدنی که  ازدواج بعضی از مامورین ،کارمندان یا محصلین با زن تبعه ی خارجی موکول به اجازه از دولت می باشند . ۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل