پیامد های قانونی سقط جنین

سقط جنین و پیامد های حقوقی بعد از سقط : 

به عمل دفع جنین از بدن مادر قبل از هفته ی بیستم بارداری سقط جنین می گویند .

در این مقاله با انواع سقط جنین و مجازات هایی که برای این عمل شرم آور در نظر گرفته شده می پردازیم : 

یکی از علل رایج سقط جنین در دوران پس از ازدواج زن و مرد مسئله ی نا خواسته بودن فرزند می باشد که به دلایل متعدد از جمله : فقر ،سن کم و... رخ می دهد و در دوران پیش از ازدواج عواملی از جمله نداشتن اطلاعات کافی و بلوغ زود رس ورشد صنعت پورنوگرافی و ... می باشد .

مجازات در نظر گرفته شده برای سقط جنین در قانون ایران : 

ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می گوید : اگر جنایت عمدی بر جنین پس از دمیده شدن روح بر جسم جنین باشد موجب قصاص جانی می گردد. و یا محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات می شود ،اگر جنین زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه ی حیات باشد و جنایت قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ جنین و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند حکم قصاص ثابت است .


با توجه به شرایط زیر فردی که منجر به نقص یا مرگ جنین شود به قصاص محکوم خواهد شد : 


جنین زنده متولد شود .

نقصی که قبل از تولد بر جنین وارد می گردد بعد از تولد هم باقی بماند. 

جنایت قبل از تولد موجب مرگ یا نقص جنین بعد از تولد گردد .

جنین دارای قابلیت ادامه ی حیات باشد. 


حال اگر خود مادر مرتکب سقط جنین خود گردد حکمش چیست ؟ 

ماده 718 قانون مجازات اسلامی در خصوص سقط جنین توسط مادر می گوید :

 هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد به عمد یا شبه عمد یا حتی خطاء از بین ببرد ،دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود و هرگاه جنینی که بقای آن برای سلامت مادر خطرات زیادی را به همراه داشته باشد ، به منظور حفظ نفس مادر جنین سقط شود دیه ثابت نمی شود .


 مجازات سقط جنین توسط شخصی به طور عمدی : 


به موجب ماده ی 622 قانون مجازات اگر کسی به صورت عمدی و به واسطه ی ضرب و جرح و یا اذیت کردن زن حامله موجب سقط جنین مادر گردد به مجازات حبس از 1 تا 3 سال و پرداخت دیه یا قصاس با توجه به مرحله ی رشد جنین در نظر گرفته شده است . 


شرایط صدور مجوز قاونی مبنی بر سقط جنین : 


باوجود اینکه عمل سقط جنین مخالف شرع و قانون در کشور ایران وجود دارد اما شرایطی وجود دارد که با توجه به مصلحت و سلامتی جان مادر این مجوز برای سقط صادر می شود ،این شرایط عبارت است از : 


تشخیص حداکثر 3 پزشک متخصص 

تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری هایی که در لیست پزشکی قانونی وجود دارد و صدور نامه جهت سقط 

سقط قبل از دمیده شدن روح در جسم جنین باشد (قبل از 4 ماهگی ) 

بیماری هایی که جان مادر را تهدید می کند .  از جمله موارد صدور مجوز قانونی جهت سقط جنین می باشند .


صدور مجوز سقط جنین بر عهده ی کیست ؟ 

صدور مجوز سقط جنین بر عهده ی سازمان پزشکی قانونی است اما عمل سقط با پزشکی قانونی نمی باشد و اگر جائی را برای این عمل نشناسند این سازمان مرکزی را جهت عمل سقط به فرد معرفی می کند .دیه ی سقط جنین در مراحل های مختلف رشد جنین : 

ماده 716 جزئیات دیه سقط جنین را بیان می کند : 

((نطفه ای که در رحم مستقر شده دو صدم دیه کامل است ، علقه ای که در آن جنین به صورت خون بسته چهار صدم دیه ی کامل است ، مضغه که در آن جنین به صورت توده ی گوشتی در آمده شش صدم دیه کامل است ،جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده هشت صدم دیه کامل است و دیه ی جنینی که روح در آن دمیده باشد (پس از 4 ماهگی ) اگر پسر باشد دیه ی کامل و اگر دختر باشد نصف دیه ی کامل و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه ی کامل به او تعلق می گیرد )). 

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل