چگونه شرکت دانش بنیان  ثبت کنیم

«ثبت شرکت دانش بنیان»

توسعه علمی و فناوری کشور یکی از مهم ترین وظایف معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری بوده که نتیجه اجرای این اصل و توسعه نوآوری و همچنین تجاری سازی تحقیقات و توسعه فناوری سبب ایجاد شرکت های دانش بنیان شده.

شرکت دانش بنیان چیست؟

، به شرکت هایی گفته می شود که پایه و اساس آنها دانش و تحقیق در راستای دستیابی و تحقق اهداف علمی و اقتصادی می باشد ، شرکت های دانش بنیان در دو دسته اصلی یعنی ارائه خدمات و کالا فعالیت داشته. هدف اصلی این دسته از شرکت ها گسترش نوآوری و اختراعات و در نهایت تجاری سازی آنها می باشد.
انواع شرکت دانش بنیان
قبل از بررسی انواع آن لازم است اطلاعاتی در خصوص ماده 1 این آئین نامه داشته باشیم چراکه اساس و پایه تخصیص دانش بنیان بودن به شرکت ها دارا بودن شرایط این ماده می باشد که در خصوص معیار کالاها و خدمات دانش بنیان است.
بر اساس این ماده 3 شرط لازم وجود دارد :
الف) سطح فناوری : کالاها و خدمات باید دارای پیچیدگی های فنی بوده و نیازمند تحقیق و توسعه و همچنین کارکرد خاص و پیچیده داشته باشند.
ب) مرحله تولید: کالا در حال تولید بوده و یا حداقل یک نسخه آزمایشی از آن تولید شده باشد.
ج) طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه : باید حداقل در یکی از این موارد صورت گرفته باشد : 1- در زمینه زیر سیستم اصلی 2- در زمینه یکپارچه سازی 3- در زمینه فرایند یا تجهیزات تولید کالا یا خدمات.
شرکت های دانش بنیان بر اساس ماده 2 آئین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان به 4 گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:


شرکت های دانش بنیان « نوپا نوع 1» : 

این گروه از شرکت های دانش بنیان شامل شرکت های می شود که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته خود نیستند ، چنانچه کالایی( که در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح 1 ) در حد نمونه آزمایشگاهی با دارا بودن کلیه شرایط ماده 1 این آئین نامه ارائه دهند به عنوان شرکت « نوپا نوع1» مورد تایید قرار می گیرند.

شرکت های دانش بنیان « نوپا نوع 2» : 

این گروه از شرکت های دانش بنیان شامل شرکت های می شود که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته خود نیستند ، چنانچه کالایی( که در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح 2 ) در حد نمونه آزمایشگاهی با دارا بودن کلیه شرایط ماده 1 این آئین نامه ارائه دهند به عنوان شرکت « نوپا نوع2 » مورد تایید قرار می گیرند.

شرکت های دانش بنیان « تولیدی نوع 1 » : 

شرکت هایی که 25 درصد درآمد یک سال مالی گذشته آن بر اساس فروش کالا یا ارائه خدمات که در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح 1 بوده و همچنین دارای تمام شرایط ماده 1 این آئین نامه باشند.

شرکت های دانش بنیان « تولیدی نوع 2 » :

شرکت های فعال در حوزه فناوری برتر در صورت دارا بودن درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالی سال گذشته خود می توانند با دارا بودن یکی از 2 شرط ذیل به گروه شرکت های دانش بنیان بپیوندند:
الف) شرکت،« کالا یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید» مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح 1 یا سطح 2 را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی با دارا بودن شرایط ماده 1 این آئین نامه ، ساخته و ارائه دهند.
ب)  شرکت مجری حداقل یک پروژه « مهندسی،پیمانکاری و ساخت» باشد، مشروط بر اینکه حداقل 10 درصد از قیمت قراردادهای پروژه ناشی از بخش ها دارای تمام شرایط ماده 1 این آئین نامه باشد.

تبدیل شرکت به دانش بنیان

کلیه شرکت های فعال در زمینه تولید و خدمات پس از تولید کالا یا خدمات دانش بنیان و یا ارائه نمونه آزمایشگاهی کالا در صورت دارای بودن شرایط ماده 1 این آئین نامه می توانند درخواست خود را در سامانه daneshbonyan.ir ثبت نماید و در صورت تایید به گروه شرکت های دانش بنیان بپیوندند.

شرایط اساس:
سطح فناوری مورد استفاده باید در حوزه فناوری های متوسط به بالا یا فناوری های حوزه بالا بوده و دارای 3 شرط باشند:
الف) کپی برداری آن پیچیده و سخت باشد.
ب) نیازمند تحقیق و توسعه توسط تیم فنی خبره باشد.
ج) این سطح از فناوری منجر به ایجاد کارکردهای پیچیده و خاص منحصر بفرد در محصول شده باشد.
کالا در حال تولید بوده و یا حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از آن ساخته شده باشد.
طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه حداقل در مورد یکی از موارد ذیل باشد:
الف) طراحی در زمینه زیر سیستم اصلی.
ب) راحی در زمینه یکپارچه سازی .
ج) طراحی در زمینه فرایند یا تجهیزات تولید کالا و خدمات.
پس از ثبت درخواست و انجام ارزیابی های مربوطه توسط کارشناسان متخصص در این زمینه شرکت متقاضی برای یک دوره محدود وارد لیست شرکت های دانش بنیان شده و می تواند از مزایا و تسهیلات شرکت های دانش بنیان استفاده نماید و برای برخورداری مجدید از این خدمات باید دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد.

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل