گواهی انحصار وراثت

مرگ پایان زندگی مادی افراد است و شخص متوفی از قید و بند زندگی مادی آزاد میشود اما عالم حقوق و تعهدات و تکالیف و حق او را رها نمی‌کند .
در این مقاله قصد داریم که شما را با عملی آشنا کنیم که استارت و شروع و بروز و ظهور آن از زمان وقوع مرگ آغاز میشود .
بله انحصار وراثت و دریافت گواهی انحصار وراثت همین اقدام و عمل است .

در ادامه مفاهیمی از قبیل چیستی گواهی انحصار وراثت _ مدارک لازم جهت دریافت گواهی انحصار وراثت  هزینه دریافت گواهی انحصار وراثت گواهی مالیات بر ارث گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت و خیلی از نکات و چالش های جذاب حقوقی را به شما مخاطبان و کاربران گرامی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران معرفی خواهیم نمود ‌.
پس همراه ما باشید و تا انتهای این مقاله کوشا باشید .

گواهی انحصار وراثت چیست ؟

گواهی انحصار وراثت زمانی روی کار خواهد آمد که شخصی فوت کند ، در این حین برای اینکه ورثه آن شخص احتیاج به نقل و انتقال حقوقی اموال متوفی و به طور کلی هر عملی که در آن به شخص متوفی ربط داشته باشد لازم به اخذ کردن گواهی مذکور می‌باشد .
در گواهی حصر وراثت تاریخ فوت متوفی و محل فوت و تعداد ورثه و حصه و سهم ورثه قید شده است .

سوالی که مطرح است اینکه چگونه میتوان گواهی حصر وراثت را دریافت کرد ؟
برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود و نسبت به تکمیل دادخواست و ثبت آن اقدام شود .
اما برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید یک سری مدارک همراه شما باشد .

مدارک جهت انحصار وراثت 

مدارک و دلایلی که لازم است در ستون دلایل و منضمات دادخواست گواهی انحصار وراثت ذکر شود و به همراه خود داشته و پیوست دادخواست گردد بدین شرح است ؛
۱_گواهی فوت متوفی 
۲_استشهادیه رسمی محضری
۳_وصیت نامه متوفی (البته اگر وصیت نامه دارد )
۴_عقد نامه برای زوجه 
۵_شناسنامه و داشتن اطلاعات سجلی سایر ورثه 
۶_گواهی اظهار نامه مالیاتی برای متوفیان قبل سال ۹۵

آیا لازم است که تمام ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند؟
خیر لازم نیست که تمام ورثه اقدام کنند ، همین که یکی از ورثه جهت دریافت گواهی مذکور بدین نحو نام خود را به عنوان خواهان و نام سایر ورثه را به عنوان خوانده قرار دهد کفایت میکند .

برگه استشهادیه محضری

برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که نسبت به دریافت برگه استشهادیه محضری اقدام شود بدین ترتیب که حداقل سه نفر به همراه متقاضی دریافت گواهی انحصار وراثت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و استشهادیه ای را پر کنند و در آن استشهادیه گواهی میشود که ورثه متوفی چه کسانی هستند .

گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود چیست و چه تفاوتی بین این دو مفهوم است ؟

اخیراً از وزارت دادگستری بخشنامه ای با شماره۳۸۳۸۴ مورخ ۹۹/۷/۷ صادر شده است که بیانگر این مطلب است ؛
اگر اموال متوفی بیشتر از پنجاه میلیون تومان باشد باید گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر میشود ولی اگر اموال متوفی زاید بر پنجاه میلیون تومان نباشد گواهی انحصار وراثت محدود صادر می‌شود .
در مورد گواهی انحصار وراثت نامحدود نیاز به نشر آگهی است ولی در محدود این چنین نیست و نیازی به نشر در جراید نیست .
روند رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت محدود بسیار آسان تر و سریعتر است و معمولاً ده روز زمان خواهد برد اما دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود قدری زمان بر است.

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت چقدر است ؟

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود ۲۰۰/۰۰۰ تومان می‌باشد که در دفتر خدمات الکترونیک قضایی از شما به صورت کارت بانکی دریافت میشود .

مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صالح برای صدور گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف مطابق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف تعیین شده است ،
اما از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور کدام شورا صالح به صدور گواهی انحصار وراثت است ؟
از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی است .
البته صلاحیت شورا به صدور گواهی حصر وراثت ختم نمیشود و شورا در امور دیگری نیز صالح است که در ادامه توجه شما را به ماده ۹ قانون شوراهای  حل اختلاف جلب خواهیم کرد ؛

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
ب- تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.
تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی

آیا مراجعه به اداره دارایی جهت دریافت گواهی مالیات بر ارث  لازم است ؟
اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد دریافت گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی لازم است در غیر این صورت دریافت گواهی مالیات بر ارث لازم نیست .
پس بدین ترتیب اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد نیاز به دریافت گواهی مالیات بر ارث و ذکر و پیوست آن در دادخواست می‌باشد .

اگر بقیه ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت همکاری لازم را به عمل نیاورند متقاضی گواهی انحصار وراثت چه اقدامی را باید انجام دهد ؟
اگر یک یا چند نفر از ورثه همکاری لازم را جهت دریافت گواهی انحصار وراثت انجام ندهند و از ارایه مشخصات سجلی خود خواه به صورت عمد یا سهو اقدام نکنند و یا ممکن است اصلاً یکی از ورثه خارج از کشور باشد و دسترسی به آن نداشته باشیم ، در این جا لازم است که متقاضی گواهی انحصار وراثت جهت استعلام مشخصات سایر ورثه به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و در متن دادخواست خود نیز می‌تواند جهت استعلام از ثبت احوال اقدام کند .

اگر نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود چه اقدامی را میتوان انجام داد؟

باید توجه داشت در صورتی که نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود عمل انجام گرفته توسط متقاضی دریافت گواهی مذکور اگر عالما و عامدا باشد با وجود سایر شرایط می‌تواند در حکم کلاهبرداری باشد و معترضی که نام او در گواهی مذکور ذکر نشده است می‌تواند تقاضای اصلاح و اعتراض به گواهی مذکور را داشته باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی در مورد گواهی انحصار وراثت و ضوابط و مقررات آن میتوانید به سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید.

 • 13 آذر 0
۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • سلام حقوق پدرم بعدازفوتشون به مادرم رسیداین حقوق به کدوم یک ازفرزندان میرسه بعدا؟

  چهارشنبه ، 14 اردیبهشت 1401

  • حسین امامی

   مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ بطور کلی پس از فوت پدر بعنوان سرپرست خانواده در کنار مادر فرزندان نیز میتوانند تحت شرایطی از مستمری ایشان بهره مند شوند مثلا از شروط تعلق مستمری ب فرزند دختر این هست ک مجرد یا مطلقه باشد و فاقد شغل و درامدی دیگر و همچنین فرزند پسر تا هجده سالگی یا ب شرط از کارافتادگی و....امکان بهره مندی از مستمری پدر را دارد موید باشید

 • با سلام در صورتی که زن و شوهر طلاق گرفته (و سپس عقد موقت کرده ) به همراه پسر خود همزمان دچار گازگرفتگی شوند و جان خود را از دست بدهند و تاخر و تقدم فوت آن ها مجهول و یا معلوم باشد، در این صورت نحوه ارث بردن آن ها از همدیگر چگونه خواهد بود؟ با تشکر

  دوشنبه ، 12 اردیبهشت 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام كاربرگرامي در عقد موقت زن وشوهر از يكديگر ارث نخواهند برد .

 • با سلام،پدر بزگ من حدود ۴۰ سال پیش خونه خودشو به نام داییم میزنه،بدون رد و بدل پولی،و دایی من در اون زمان تقربا ۲۰ ساله بوده و درآمدی نداشته،الان دایی من میگه ارثتونو نمیدم،میخام بدونم مادر من میتونه به حق ارث خودش برسه.ممنون.

  دوشنبه ، 12 اردیبهشت 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام اگر بتوانید این مورد را اثبات نمایید که دایی شما به ناحق مالک ملک مورد نظر شده اند بله می توانید سهم‌الارث مادرتان را از ایشان مطالبه نمایید. موفق و موید باشید

 • سلام وخسته نباشید پدرم فوت شده و کل اموال منقول وغیر منقول۲میلیاردشده است،۵پسرو۳دختر و مادرم سهم مادرم وهرفرزندچقدرمیشود؟؟ ایااززمین ام یک هشتم میرسد؟؟ متشکرم

  یکشنبه ، 11 اردیبهشت 1401

  • با سلام کار گرامی زوجه (مادر ) باوجود فرزند دار بودن متوفی یک هشتم از عین اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می برد و سهم هر کدام از پسرها دوبرابر دختران است

 • سلام من فرزند دختر و مادرم در یک خانه زندگی میکنیم برای فروش خانه سند های تک برگ صادر کردیم در حال حاضر قصد فروش داریم اما 3تا از مالکان برادرانم راضی نیستد بجز یکی از انها که زندگی مستقل و نیاز به پول فروش خانه را دارد پدرم فوت کرده و مهریه مادرم هم جزو سهم ارث محسوب میشود میخواستم ببینم امکان فروش خانه را با وجود مخالفت ها داریم یا خیر ممنون میشم راهنمایی کنید

  یکشنبه ، 11 اردیبهشت 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام مادر ابتدا می‌تواند مهدیه خویش را از ماترو ارثیه وصول کند. بله وراث می‌توانند فقط سهم ارث خویش را بفروشند نه سهم بقیه را میتوانید جهت سهولت در فروش دادخواست تقسیم ترکه و فروش مطرح کنید جهت راهنمایی بیشتر در این گونه دعاوی از تماس تلفنی استفاده نمایید .

 • سلام خسته نباشید اگه بخوایم ۶۴۰ میلیون رو بین وارث تقسیم کنیم چه مبلغی بهشون میرسه پسر یک نفر ۱/۲چقدر میشه ؟ دختر دو نفر ۱/۴چقدر میشه ؟ همسر ۱/۸چقدر میشه ؟ مادر۱/۶ چقدر میشه ؟ ممنون میشم جواب بدین با تشکر

  یکشنبه ، 11 اردیبهشت 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام بدوا مبلغ فوق را بر هشت تقسیم نمایید تا سهم همسر مشخص شود سپس هر آنچه باقی ماند نصف آن متعلق به پسر و بقیه به طور مساوی بین دختر ها تقسیم میشود

 • سلام .من از دایی ناتنی ام ملکی به ارث برده ام ویکی ازوارثانش محسوب میشوم ولی بنام بنده هنوز سندی ثبت نشده چونکه ایشان دروصیت نامه ذکرکرده اند ولی وصیت نامه راکسی رو نمیکند وفرزدانشان هم ادعامیکنن که پدرمان وصیت نداشته

  یکشنبه ، 11 اردیبهشت 1401

  • فرشته نوری

   با سلام،شما بایدبا داشتن گواهی انحصار وراثت با شهادت شهود ثابت نمایید دایی ناتنی شما وصیت نموده و دادخواست الزام به ارائه وصینامه و تنفیذ آن را به دادگاه ارائه‌ دهید.

 • با سلام پدرمن حدودسه سال است که فوت کرده.ما چهار برادرویک خواهرهیم. زمینی که ازپدر به ما ارث رسیده کل سه هزارمتر می باشد.که هنوز بین وراث تقسیم نشده.مادرمن نیزدر قید حیات است.حالا عمه ما مدعی شده که اززمین پدرماارث میبره.نامادری پدرمن نیززنده است.تکلیف چیه

  یکشنبه ، 11 اردیبهشت 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام اگر ایشان ادعای داشته باشند باید آن را به اثبات برسانند و تا ادعای ایشان اثبات نشده است شما می توانید زمین موجود را بین وراث تقسیم نمایید و باید توجه داشته باشید که اگر ادعای عمه شما پس از تقسیم زمین اثبات گردید باید سهم‌الارث ایشان را مسترد دارید که کلیه ورثه ملزم به این اقدام می باشند. موفق و موید باشید

 • درصورتیکه ازمتوفی سه پسر چهار دختر ویک همسر مانده باشد تقسیم ارث چگونه خواهد بود ?

  شنبه ، 10 اردیبهشت 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام در این فرض پسرها دو برابر دخترها ارث می برد و همسر یک هشتم ارث می‌برد

 • سلام اگه ارث را از طریق قانون تقسیم کنند ثلث مال که سهم خودش هست ووارثین خودشون قبلا پرداخت کردن این ثلث مال هم تقسیم وارث میشه یانه؟

  شنبه ، 10 اردیبهشت 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام کاربرگرامی یک سوم اموال متوفی صرف وصیتهایی میشود که ایشان نموده اند چنانچه به وصیت عمل نموده باشید مابقی اموال بین ورثه تقسیم خواهد شد.

سوال حقوقی