گواهی انحصار وراثت

مرگ پایان زندگی مادی افراد است و شخص متوفی از قید و بند زندگی مادی آزاد میشود اما عالم حقوق و تعهدات و تکالیف و حق او را رها نمی‌کند .
در این مقاله قصد داریم که شما را با عملی آشنا کنیم که استارت و شروع و بروز و ظهور آن از زمان وقوع مرگ آغاز میشود .
بله انحصار وراثت و دریافت گواهی انحصار وراثت همین اقدام و عمل است .

در ادامه مفاهیمی از قبیل چیستی گواهی انحصار وراثت _ مدارک لازم جهت دریافت گواهی انحصار وراثت  هزینه دریافت گواهی انحصار وراثت گواهی مالیات بر ارث گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت و خیلی از نکات و چالش های جذاب حقوقی را به شما مخاطبان و کاربران گرامی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران معرفی خواهیم نمود ‌.
پس همراه ما باشید و تا انتهای این مقاله کوشا باشید .

گواهی انحصار وراثت چیست ؟

گواهی انحصار وراثت زمانی روی کار خواهد آمد که شخصی فوت کند ، در این حین برای اینکه ورثه آن شخص احتیاج به نقل و انتقال حقوقی اموال متوفی و به طور کلی هر عملی که در آن به شخص متوفی ربط داشته باشد لازم به اخذ کردن گواهی مذکور می‌باشد .
در گواهی حصر وراثت تاریخ فوت متوفی و محل فوت و تعداد ورثه و حصه و سهم ورثه قید شده است .

سوالی که مطرح است اینکه چگونه میتوان گواهی حصر وراثت را دریافت کرد ؟
برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود و نسبت به تکمیل دادخواست و ثبت آن اقدام شود .
اما برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید یک سری مدارک همراه شما باشد .

مدارک جهت انحصار وراثت 

مدارک و دلایلی که لازم است در ستون دلایل و منضمات دادخواست گواهی انحصار وراثت ذکر شود و به همراه خود داشته و پیوست دادخواست گردد بدین شرح است ؛
۱_گواهی فوت متوفی 
۲_استشهادیه رسمی محضری
۳_وصیت نامه متوفی (البته اگر وصیت نامه دارد )
۴_عقد نامه برای زوجه 
۵_شناسنامه و داشتن اطلاعات سجلی سایر ورثه 
۶_گواهی اظهار نامه مالیاتی برای متوفیان قبل سال ۹۵

آیا لازم است که تمام ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند؟
خیر لازم نیست که تمام ورثه اقدام کنند ، همین که یکی از ورثه جهت دریافت گواهی مذکور بدین نحو نام خود را به عنوان خواهان و نام سایر ورثه را به عنوان خوانده قرار دهد کفایت میکند .

برگه استشهادیه محضری

برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که نسبت به دریافت برگه استشهادیه محضری اقدام شود بدین ترتیب که حداقل سه نفر به همراه متقاضی دریافت گواهی انحصار وراثت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و استشهادیه ای را پر کنند و در آن استشهادیه گواهی میشود که ورثه متوفی چه کسانی هستند .

گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود چیست و چه تفاوتی بین این دو مفهوم است ؟

اخیراً از وزارت دادگستری بخشنامه ای با شماره۳۸۳۸۴ مورخ ۹۹/۷/۷ صادر شده است که بیانگر این مطلب است ؛
اگر اموال متوفی بیشتر از پنجاه میلیون تومان باشد باید گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر میشود ولی اگر اموال متوفی زاید بر پنجاه میلیون تومان نباشد گواهی انحصار وراثت محدود صادر می‌شود .
در مورد گواهی انحصار وراثت نامحدود نیاز به نشر آگهی است ولی در محدود این چنین نیست و نیازی به نشر در جراید نیست .
روند رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت محدود بسیار آسان تر و سریعتر است و معمولاً ده روز زمان خواهد برد اما دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود قدری زمان بر است.

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت چقدر است ؟

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود ۲۰۰/۰۰۰ تومان می‌باشد که در دفتر خدمات الکترونیک قضایی از شما به صورت کارت بانکی دریافت میشود .

مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صالح برای صدور گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف مطابق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف تعیین شده است ،
اما از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور کدام شورا صالح به صدور گواهی انحصار وراثت است ؟
از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی است .
البته صلاحیت شورا به صدور گواهی حصر وراثت ختم نمیشود و شورا در امور دیگری نیز صالح است که در ادامه توجه شما را به ماده ۹ قانون شوراهای  حل اختلاف جلب خواهیم کرد ؛

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
ب- تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.
تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی

آیا مراجعه به اداره دارایی جهت دریافت گواهی مالیات بر ارث  لازم است ؟
اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد دریافت گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی لازم است در غیر این صورت دریافت گواهی مالیات بر ارث لازم نیست .
پس بدین ترتیب اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد نیاز به دریافت گواهی مالیات بر ارث و ذکر و پیوست آن در دادخواست می‌باشد .

اگر بقیه ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت همکاری لازم را به عمل نیاورند متقاضی گواهی انحصار وراثت چه اقدامی را باید انجام دهد ؟
اگر یک یا چند نفر از ورثه همکاری لازم را جهت دریافت گواهی انحصار وراثت انجام ندهند و از ارایه مشخصات سجلی خود خواه به صورت عمد یا سهو اقدام نکنند و یا ممکن است اصلاً یکی از ورثه خارج از کشور باشد و دسترسی به آن نداشته باشیم ، در این جا لازم است که متقاضی گواهی انحصار وراثت جهت استعلام مشخصات سایر ورثه به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و در متن دادخواست خود نیز می‌تواند جهت استعلام از ثبت احوال اقدام کند .

اگر نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود چه اقدامی را میتوان انجام داد؟

باید توجه داشت در صورتی که نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود عمل انجام گرفته توسط متقاضی دریافت گواهی مذکور اگر عالما و عامدا باشد با وجود سایر شرایط می‌تواند در حکم کلاهبرداری باشد و معترضی که نام او در گواهی مذکور ذکر نشده است می‌تواند تقاضای اصلاح و اعتراض به گواهی مذکور را داشته باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی در مورد گواهی انحصار وراثت و ضوابط و مقررات آن میتوانید به سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید.

 • 13 آذر 0
۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • با سلام برادران خانم من میخواهند ارثی که از پدرشون رسیده رو تقسیم کنن. اما الان میگو‌یند که باید خرجی که برای مراسم ختم پدر ومادرمون که کردیم هم بایدازسهم الارث کم بشه؟ ایا این قانونی هست یا نه؟ اگر هست نحوه تقسیم خرج چطور هست؟

  جمعه ، 09 اردیبهشت 1401

  • نسرین خلیلی

   سلام .وقت بخیر . تقسیم ارث چهار مرحله و در طول هم قرار گرفته آمد یعنی تا مرحله اول کاملا تمام نشده نمی شود مرحله دوم را آغاز کرد . ماترک متوفی به این شرح تقسیم می شود ‌ . اول ، خرج کفن و دفن متوفی از ماترک وی دوم دیون متوفی از ماترک وی سوم وصیت تا یک سوم از ماترک وی و چهارم بعد از انجام این سه مرحله آنچه باقی می ماند قابل تقسیم بین وراث به نسبت سهم الارث می باشد . نتیجه اینکه هزینه مقن و دفن باید از اموال متوفی داده شود .

 • سلام خانه ای به متراژ ۳۶۱متر و۲دسیمتر است ومتوفی یک زوجه وپنج دختر وسه پسر دارد چند متر به هر کدام می رسد

  پنجشنبه ، 08 اردیبهشت 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام كاربرگرامي يك هشتم سهم زوجه و مابقي تقسيم بر يازده سهم كه هركدام از پسران دوسهم و دختران يك سهم خواهند برد.

 • میخواهم مال خودم را بعد از مرگ مقداریش را به یکی از پسرانم بدهم و مقداریش را وقف کنم از طرفی در زمان حیات درصورت مریضی دستم خالی نباشد باید چه کرد؟

  پنجشنبه ، 08 اردیبهشت 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام كاربرگرامي ميتوانيد در وصيت يك سوم اموال خود را وقف نماييد ،همچنين ميتوانيد مابقي اموال را به پسرتان صلح عمري نماييد.

 • سلام وقت بخیر.میخواستم بپرم اگر مردی همسر و فرزند داشته باشه.خواهر مجبرد هم داشته باشه که کفیل نداره.اگر فوت کنه به خواهرش هم ارث خواهد رسید؟

  پنجشنبه ، 08 اردیبهشت 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام با وجود فرزند برای مرد ذکر شده شما مستحق دریافت سهم‌الارث نخواهید بود مگر ایشان کفیل شما باشند که در صورت فوت می توانید از مزایای آن استفاده نمایید. موفق و موید باشید

 • سلام یکی از اقوام ما شوهرش فوت شده و مهرش رو گذاشته اجرا و پیامک اجرائیه هم براش اومد و گفته به دفتر ثبت اسناد رباط کریم مراجعه کنید. میخواستم بدونم میشه از اونجا ارجاع بدیم به دفتر اسناد شهرری و اینکه چه مدارکی لازمه و پدر و مادر متوفی لازمه باشند

  چهارشنبه ، 07 اردیبهشت 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام .بعیذ به نظر می رسد گواهی انحصاروراثت سند نکاحیه ومدارک احراز هویت مثل کارت ملی و..ودر پاسخ سوال اخر خیر

 • با سلام میخواستم بدونم یک هشتم سهم مادر چطور حساب میشه مثلا مبلغ یک ملیارد تومن یک هشتمش سهم مادری چقدر میشه

  چهارشنبه ، 07 اردیبهشت 1401

  • با درود زوجه با وجود فرزند یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برد در مثال شما سهم یک هشتم مادر از یک میلیارد تومان برابر است با 125000000 تومان

 • سلام خسته نباشید ببخشید ما یه خونه داریم بنام مادرمه که فوت کرده خواستم بدون در صورت انحصار وراثت چند درصد از سهم خونه به پدرم تعلق میگیره پدرم زنده اس و زن گرفته.ممنونم

  چهارشنبه ، 07 اردیبهشت 1401

  • نسرین خلیلی

   سلام و درود .کاربر محترم سهم پدر شما یک چهارم از اموال مادرتون هست .

 • تنفیذ وصیت بعد از تقسیم به تراضی آیا ممکن است.بعد از ۲

  سه شنبه ، 06 اردیبهشت 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام کاربرگرامی چنانچه مدارکی دال بر تنفیذ وصیت داشته باشید میتوانید تقسیم به تراضی را برهم زده و طبق وصیتنامه عمل نمایید.

 • سلام حدود ۲۰سال قبل من سهم ارث خودم رو روی یک کاغذ یه برادرمدرقبال ۵۰۰هزار تومان بخشیدم و امضا کردم ولی بعداً پول او را دادم ولی رسید را از او نگرفتم آیا امروز او میتواند روی آن اقدام قانونی کند و سهم ارث مرا بگیرد ممنون از راهنمایی تون

  سه شنبه ، 06 اردیبهشت 1401

  • نسرین خلیلی

   سلام .وقت بخیر . نوع نگاشتن سند مهم هست در حالت کلی . اگه بعد از فوت پدر سهم ارثیه خودتون رو واگذار کنید نمی تونید مجدد پس بگیرید . البته تمام زوایای قضیه باید به دقت بررسی شود ‌

 • خانه پدری توسط یکی از برادرام مدت16سال تصرف شذه الان قصد فروش ملک را داریم ایا این شخص حقی دارد

  سه شنبه ، 06 اردیبهشت 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام وراث می توانند درخواست فروش ملک را مطرح نمایند و برادر شما تنها می تواند سهم‌الارث خود را از فروش ملک دریافت نماید و حق ممانعت در این مورد از جانب ایشان منتفی می باشد. موفق و موید باشید

سوال حقوقی