گواهی انحصار وراثت

مرگ پایان زندگی مادی افراد است و شخص متوفی از قید و بند زندگی مادی آزاد میشود اما عالم حقوق و تعهدات و تکالیف و حق او را رها نمی‌کند .
در این مقاله قصد داریم که شما را با عملی آشنا کنیم که استارت و شروع و بروز و ظهور آن از زمان وقوع مرگ آغاز میشود .
بله انحصار وراثت و دریافت گواهی انحصار وراثت همین اقدام و عمل است .

در ادامه مفاهیمی از قبیل چیستی گواهی انحصار وراثت _ مدارک لازم جهت دریافت گواهی انحصار وراثت  هزینه دریافت گواهی انحصار وراثت گواهی مالیات بر ارث گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت و خیلی از نکات و چالش های جذاب حقوقی را به شما مخاطبان و کاربران گرامی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران معرفی خواهیم نمود ‌.
پس همراه ما باشید و تا انتهای این مقاله کوشا باشید .

گواهی انحصار وراثت چیست ؟

گواهی انحصار وراثت زمانی روی کار خواهد آمد که شخصی فوت کند ، در این حین برای اینکه ورثه آن شخص احتیاج به نقل و انتقال حقوقی اموال متوفی و به طور کلی هر عملی که در آن به شخص متوفی ربط داشته باشد لازم به اخذ کردن گواهی مذکور می‌باشد .
در گواهی حصر وراثت تاریخ فوت متوفی و محل فوت و تعداد ورثه و حصه و سهم ورثه قید شده است .

سوالی که مطرح است اینکه چگونه میتوان گواهی حصر وراثت را دریافت کرد ؟
برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود و نسبت به تکمیل دادخواست و ثبت آن اقدام شود .
اما برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید یک سری مدارک همراه شما باشد .

مدارک جهت انحصار وراثت 

مدارک و دلایلی که لازم است در ستون دلایل و منضمات دادخواست گواهی انحصار وراثت ذکر شود و به همراه خود داشته و پیوست دادخواست گردد بدین شرح است ؛
۱_گواهی فوت متوفی 
۲_استشهادیه رسمی محضری
۳_وصیت نامه متوفی (البته اگر وصیت نامه دارد )
۴_عقد نامه برای زوجه 
۵_شناسنامه و داشتن اطلاعات سجلی سایر ورثه 
۶_گواهی اظهار نامه مالیاتی برای متوفیان قبل سال ۹۵

آیا لازم است که تمام ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند؟
خیر لازم نیست که تمام ورثه اقدام کنند ، همین که یکی از ورثه جهت دریافت گواهی مذکور بدین نحو نام خود را به عنوان خواهان و نام سایر ورثه را به عنوان خوانده قرار دهد کفایت میکند .

برگه استشهادیه محضری

برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که نسبت به دریافت برگه استشهادیه محضری اقدام شود بدین ترتیب که حداقل سه نفر به همراه متقاضی دریافت گواهی انحصار وراثت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و استشهادیه ای را پر کنند و در آن استشهادیه گواهی میشود که ورثه متوفی چه کسانی هستند .

گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود چیست و چه تفاوتی بین این دو مفهوم است ؟

اخیراً از وزارت دادگستری بخشنامه ای با شماره۳۸۳۸۴ مورخ ۹۹/۷/۷ صادر شده است که بیانگر این مطلب است ؛
اگر اموال متوفی بیشتر از پنجاه میلیون تومان باشد باید گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر میشود ولی اگر اموال متوفی زاید بر پنجاه میلیون تومان نباشد گواهی انحصار وراثت محدود صادر می‌شود .
در مورد گواهی انحصار وراثت نامحدود نیاز به نشر آگهی است ولی در محدود این چنین نیست و نیازی به نشر در جراید نیست .
روند رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت محدود بسیار آسان تر و سریعتر است و معمولاً ده روز زمان خواهد برد اما دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود قدری زمان بر است.

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت چقدر است ؟

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود ۲۰۰/۰۰۰ تومان می‌باشد که در دفتر خدمات الکترونیک قضایی از شما به صورت کارت بانکی دریافت میشود .

مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صالح برای صدور گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف مطابق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف تعیین شده است ،
اما از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور کدام شورا صالح به صدور گواهی انحصار وراثت است ؟
از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی است .
البته صلاحیت شورا به صدور گواهی حصر وراثت ختم نمیشود و شورا در امور دیگری نیز صالح است که در ادامه توجه شما را به ماده ۹ قانون شوراهای  حل اختلاف جلب خواهیم کرد ؛

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
ب- تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.
تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی

آیا مراجعه به اداره دارایی جهت دریافت گواهی مالیات بر ارث  لازم است ؟
اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد دریافت گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی لازم است در غیر این صورت دریافت گواهی مالیات بر ارث لازم نیست .
پس بدین ترتیب اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد نیاز به دریافت گواهی مالیات بر ارث و ذکر و پیوست آن در دادخواست می‌باشد .

اگر بقیه ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت همکاری لازم را به عمل نیاورند متقاضی گواهی انحصار وراثت چه اقدامی را باید انجام دهد ؟
اگر یک یا چند نفر از ورثه همکاری لازم را جهت دریافت گواهی انحصار وراثت انجام ندهند و از ارایه مشخصات سجلی خود خواه به صورت عمد یا سهو اقدام نکنند و یا ممکن است اصلاً یکی از ورثه خارج از کشور باشد و دسترسی به آن نداشته باشیم ، در این جا لازم است که متقاضی گواهی انحصار وراثت جهت استعلام مشخصات سایر ورثه به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و در متن دادخواست خود نیز می‌تواند جهت استعلام از ثبت احوال اقدام کند .

اگر نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود چه اقدامی را میتوان انجام داد؟

باید توجه داشت در صورتی که نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود عمل انجام گرفته توسط متقاضی دریافت گواهی مذکور اگر عالما و عامدا باشد با وجود سایر شرایط می‌تواند در حکم کلاهبرداری باشد و معترضی که نام او در گواهی مذکور ذکر نشده است می‌تواند تقاضای اصلاح و اعتراض به گواهی مذکور را داشته باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی در مورد گواهی انحصار وراثت و ضوابط و مقررات آن میتوانید به سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید.

 • 13 آذر 0
۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • با سلام و احترام سال گذشته پدر من به رحمت خدا رفتند؛ ایشان خانه‌ای را با عموی من شریک بودند (دارای سند رسمی به‌صورت سه دانگ سه دانگ) که خانه همیشه در تصرف عموی ما بود و ایشان خانه را به اجاره می‌دادند (بدون کسب امضا و اجازه قانونی از پدر مرحوم ما و بدون واریز منافع حاصل از آن)؛ سند خانه هم دست عموی ما هست. اکنون من و سایر ورثه پدر مرحوم من برای گرفتن حق‌مان بایستی چه کاری انجام دهیم؟ لازم به ذکر است که ورثه پدر ما من، دو برادر و مادرم هستند و یکی از برادرهای ما فعلاً قصدی برای شکایت حقوقی ندارد. واحد مشاوره شورای حل اختلاف به ما گفت که برای تسهیل و تسریع امور در دادگاه، ابتدا اظهاریه‌ای به عموی خود بزنید با این مضمون که بیاید و سند را تحویل دهد؛ در این صورت و با فرض وجود چنین اظهاریه‌ای، کار ما در دادگاه تسهیل می‌شود. آیا این حرف درست است؟ اگر بلی رویه نگارش اظهاریه به چه شکل است؟ در بررسی‌هایی که داشتم دیدم که صاحبان منزل مشاعی که در تصرف فرد دیگری است و آن فرد از منافع آن بهره‌مند می‌شود از نظر قانونی بایستی اعلام مخالفت کنند تا این اعلام مخالفت مدرکی باشد که بتوان اجرت‌المثل ایام اجاره را از فرد متخلف گرفت؛ اگر این حرف درست است، رویه انجام آن چیست؟

  چهارشنبه ، 31 فروردین 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام کاربرگرامی میتوانید اظهارنامه ای برای استرداد سند در خدمات قضایی ارسال نمایید،همچنین جهت اقدامات بعدی میبایست گواهی حصر پدر مرحومتان را از شورای حل اختلاف بگیرید،در مرحله بعدی میتوانید تقاضای دادخواست پرداخت اجرتالمثل از عمو را ثبت نمایید.

 • مایک منزل به قیمت۳۵۰میلیون داریم میخواهیم بین ۳پسرویک دخترتقسیم کنیم به هرنفرچقدرمیرسد

  چهارشنبه ، 31 فروردین 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام كاربرگرامي صدميليون سهم هر پسر و پنجاه ميليون سهم دختر ميباشد.

 • با سلام و عرض ادب پدربزرگ ما املاکی در منطقه سیاهکل داشت که سالها برایش مال الاجاره میاوردن یک سال قبل از فوتش منزلش اتش گرفته وتلی از خاکستر باقی میماند ایشان دو همسر داشت که از یکی پدر و عمه و از دیگری دو عمه حاصل ازدواج ایشان بود با توجه به اینکه اسناد در آتش سوزی سوخته بود و مدارکی در دست نبود و بعد از مراجعه به ثبت و... مدارکی بدست آمد و هم اکنون تیمی پیدا شده که میخواد کارو انجام بده اوایل همه موافق بودن اما دوعمه اواسط راه شروع به سنگ اندازی کردن و همراه نشدن با توجه به عدم همراهی می خواستم بفرمایید که با پدر و یکی از عمه ها هم میشه این کارو انجام داد و این مطلب که تیمی که قرار کارو انجام بده میخوان برای حق الوکاله و هزینه های ناشی ... زمین بگیرن مشکلی در انتهای کار بوجود نمیاد ممنون میشم توضیح بفرمایید

  چهارشنبه ، 31 فروردین 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام بله با وجود حتی یکی از وراث امکان انجام‌مراحل قانونی انحصار وراثت و تحریر ترکه و تقسیم وجود دارد . برای شما اشکالی ندارد اما مطمئن شوید تیم مورد نظرتان حتما وکیل دادگستری و دارای پروانه وکالت باشند

 • سلام. ایا دو نفر از ورثه که از زن بزرگتر هستند و قسمتی از زمینهای پدر را چند سال در تصرف دارند . می تواند به لحاظ تصرف ادعای مالکیت در مورد ترکه داشته باشند.. ضمنا هیچ گونه سند چه عادی و محزی مبنی بر اینکه پدرمان به انها زمین داده وجود ندارد. یک بار هم اقدام به اریه تقسیم نامه جعلی کردند که پدر زمین را به انها داد اما جعل بود و حکم قطعی هم صادر شد.. حالا ایا می توانند صرف تصرف کشت کردن ادعای ماکیت داشته باشند؟

  چهارشنبه ، 31 فروردین 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام كاربرگرامي خير صرف تصرف مبني بر مالكيت نميباشد شما ميتوانيد با معرفي اموال دادخواست تقسيم تركه نماييد ونسبت به كشت چند ساله تقاضاي اجرت المثل كنيد.

 • نحوه تقسیم دیه بین وراث به چه صورت است؟ و اولویت با چه کسانیاست؟

  چهارشنبه ، 31 فروردین 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام كاربرگرامي درصورت داشتن همسر و فرزند و والدين هرسه ارث خواهند برد.يك چهارم سهم زوج يك هشتم سهم زوجه و والدين هر كدام يك ششم، فرزندان مذكر دوبرابر فرزندان مونث

 • پس از ثبت دادخواست برای تقسیم ترکه توسط هرکدام از وراثی که خواهان سهم الارث خود هستند، و به دعوت به دادگاه برای رسیدگی به موضوع که اموال متوفی به مزایده گذاشته شود و پس از فروش، سهم هر یک از ورثه بنا به سهم الارث به آنان داده شود چنانچه برخی از ورثه حضور نیابند و برخی از آنها هم در خارج از کشور و در دسترس نباشند تکلیف چه میشود .

  چهارشنبه ، 31 فروردین 1401

  • فرشته نوری

   با سلام،اگر پروسه تا مزایده کامل طی شده بعد از فروش رفتن ،وجه مربوط به سهم آنها در صندوق دادگستری می ماند که با کسر نیم عشر اجرایی با احراز هویت به آنها داده میشود در مورد وراث غایب ،سهمشان در صندوق دادگستری می ماند تا خود یا وکیل دادگستری از جانب آنها با اختیار ی که برای دریافت وجه به وی تفویض شده بیاید و انتقال وجه صورت گیرد.

 • باسلام و احترام در شرایطی عدم همکاری تعدادی از ورثه زمین پدری آیا میتوان تقاضای مزایده زمین نمود و سهم آنها در صندوق دولت واریز شود بعنوان امانت ؟

  چهارشنبه ، 31 فروردین 1401

  • منا سمرقندی

   سلام وقت بخیر -پس از ثبت دادخواست تقسیم ترکه توسط هرکدام از وراثی که خواهان سهم الارث خود هستند، همه ورثه به دادگاه دعوت و به موضوع رسیدگی میشود. اگر چنانچه مال قابل تقسیم باشد سهم هریک از ورثه توسط دادگاه تعیین می شود، در غیر این صورت اموال متوفی به مزایده گزاشته می شود و پس از فروش، سهم هر یک از ورثه بنا به سهم الارث به آنان داده می شود- پاسخ سوال شما مثبت است

 • سلام درصورت نبودن یکی از فرزندان ک درخارج از کشور هستند وامکان حضور در تقسیم ارث وحتی امکان صدور وکالت نامه ازان کشور رانداشته باشد نحوه پرداخت سهم وی چگونه انجام میشود؟

  چهارشنبه ، 31 فروردین 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام کاربر محترم در صورت عدم حضور چاره ای برای دادن وکالت نیست ایشان بایستی باحضور در سفارت ایران در ان کشور یک وکالت کاری و اداری به یکی از وراث بدهند که حتی حق توکیل هم داشته باشد که توسط وکیل دادگستری انجام شود.در صورتی که وراث دیگر نخواهند هیچ اقدامی کنند ورثه دیگرمی تواند برای گرفتن انحصار وراثت اقدام نمایند. در صورت مخالفت وراث در فروش ماترک ،دیگر ورثه می توانند از طریق قانونی ( دادگاه ) نسبت به فروش (دادخواست فروش مال مشاعی یا دادخواست تقسیم ترکه) اقدام نمایند.هرگونه اقدام بدون رضایت وبدون اطلاع وتایید ورثه ای که در خاارج است جهت تقسیم ترکه انجام شود غیر نافذ وبعدا مشکلاتی چون ابطال تقسیم ایجاد می کند

 • سلام .وقت به خیر مادر شوهر حدود ۸۰ سال سن داره .از نظر عقلی کاملا سالم هست . ۵ تا دختر و پسر داره که فقط شوهر من داره به مادرش رسیدگی میکنه مادر شوهرم خیلی اصرار داره که ملک خودش به نام همسرم بزنه ..میخواستم اطلاع داشته باشم ببینم در آینده بقیه بچه ها میتونن از شوهرم شکایت کنن .؟

  چهارشنبه ، 31 فروردین 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام کاربر محترم .اگر مادر ایشان درزمان حیات خود مالش را بنام پسر تحت قراردادصلح منتقل کند بر اساس قاعده تسلیط کاملا صحیح وفرزندان مادر بعد از فوت او نمی توانند تحت عنوان ارث ادعایی داشته باشند چراکه با انتقال مال در زمان حیات ان اموال از ماترک مادر خارج می شود

 • سلام، جهت انحصار وراثت ملک( 3 دانگ پدر 3دانگ مادره دو متوفی)حدودا چندروز زمان وچقدر هزینه نیازدارد؟ متشکرم

  سه شنبه ، 30 فروردین 1401

  • با سلام کاربر گرامی هزینه دریافت گواهی حصر وراثت در حدود ۲۰۰ هزار تومان و زمان صدور ان یک هفته می‌باشد .

سوال حقوقی