گواهی عدم امکان سازش چیستتشکیل زندگی مشترک یکی از مهم ترین اهداف هر شخص در طول زندگی می باشد اما متاسفانه گاهی اوقات اشخاص پس از ازدواج و شروع زندگی مشترک به دلایلی با یکدیگر مشکلاتی پیدا می کنند که در نهایت سبب جدایی بصورت توافقی و یا به واسطه حکم دادگاه خواهند شد. در این میان موضوع مهمی که برای طلاق توافقی وجود داشته که درواقع لازمه آن است، دریافت گواهی عدم امکان سازش می باشد.

گواهی عدم امکان سازش چیست؟

هرگاه زوجین دیگر قصد ادامه زندگی مشترک را نداشته باشند در اینصورت باید درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش خود را تقدیم دادگاه نمایند در این حالت زوجین به یکی از مراکز مشاوره خانواده معرفی شده و باید در چند جلسه مشاوره شرکت نمایند و در صورتی که نظر زوجین نسبت به جدایی تغییری نکرد، مرکز مشاوره نتیجه جلسات را به دادگاه اعلام خواهد نمود و در نهایت دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید سپس زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق طلاق خود را نهایی کنند.
لازم به ذکر صدور گواهی عدم امکان سازش تنها به خواسته زوج یا زوجین ممکن خواهد بود و زوجه به تنهایی نمی تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را بدهد.
همچنین درصورت توافق زوجین به طلاق دادگاه نمی تواند از صدور گواهی فوق خودداری نماید چراکه در قوانین ایران طلاق به عنوان یک حق یاد شده است و نه یک حکم.
شرایط اجرای گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا نیازمند 2 شرط اصلی می باشد که عبارتند از:

1- مدت اعتبار گواهی

بر اساس ماده واحه قانون تعیین تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 مدت اعتبار  این گواهی 30 ماه از زمان صدور آن می باشد و در صورت منقضی شدن این مدت گواهی فاقد اعتبار بوده و زوجین باید مجددا درخواست صدور آن را بدهند.

2- ارائه دهنده گواهی

گواهی عدم امکان سازش باید ظرف مهلت 3 ماه بر اسا ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حداقل توسط یکی از زوجین و یا به اتفاق هر دو تحویل دفترخانه شود و هیچ شخص ثالثی جز وکیل قانونی طرفین حق تقدیم این گواهی را نخواهد داشت همچنین دفترخانه ملزم است نام تحویل دهنده گواهی را یاداشت نماید چراکه بر اساس ماده فوق الذکر شخص تحویل دهنده باید ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش در دفتر خانه حاضر  و مدارک خود را تکمیل نماید و درصورت منقضی شدن این مدت گواهی نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد.
عدم حضور یکی از زوجین در اجرای گواهی عدم امکان سازش
درصورتی که بعد از صدور گواهی فوق و قبل از جاری شدن صیغه طلاق یکی از طرفین برای جاری شدن صیغه طلاق در دفترخانه حضور پیدا نکند تکلیف چه خواهد بود؟

1- عدم حضور زوجین:

قانون حمایت از خانواده در این خصوص سکوت کرده اما بر اساس ماده 34 قانون فوق درصورتی که زوجین ظرف مهلت 3 ماه گواهی عدم امکان سازش را تسلیم دفترخنه نکنند گواهی فوق اعتبار خود را از دست خواهد داد. این امر در واقع دلالت بر انصراف زوجین داشته و درصورت تمایل به طلاق توافقی بعد از منقضی شدن مهلت مقرر باید بار دیگر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم شود.

2- انصراف زوج:

شرط اصلی صدور گواهی عدم امکان سازش رضایت زوج بوده و از آنجایی که ماده 35 قانون حمایت از خانواده تنها درخصوص عدم حضور زوجه صحبت کرده و این حق را تنها برای زوج در نظر گرفته است که درصورت عدم حضور زوجه، زوج می تواند صیغه طلاق را بصورت غیابی جاری نماید در نتیجه چنانچه زوج در دفترخانه حضور پیدا نکند زوجه نمی تواند به واسطه ی ماده فوق اقدام به جاری کردن صیغه طلاق نماید چراکه شرط اصلی آن،رضایت زوج است و عدم حضور زوج به معنای عدم رضایت وی می باشد مگر آنکه زوجه بر اساس ماده 35 قانون حمایت از خانواده وکالت بلاعزل درخصوص طلاق از زوج اخذ کرده باشد.

3- انصراف زوجه:

همانطور که بیان شد شرط لازم و اساسی صدور گواهی عدم امکان سازش رضایت زوج است و زوجه نمی تواند به تنهایی درخواست صدور آن را بدهد. همچنین بر اساس ماده 35 قانون حمایت از خانواده که بیان داشته عدم حضور زوجه موجب عدم جاری شدن صیغه عقد نخواهد شد و تنها دفترخانه به وی اخطار جهت حضور می دهد در صورت غیبت زوجه، مانعی برای جاری شدن صیغه طلاق وجود نخواهد داشت .

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل