قوانین قصاص و شرایط آن چگونه است؟

در قانون اساسی ایران قصاص، دیه، حدود و تعزیری 4 نوع مجازات اسلامی محسوب می شوند در این میان قصاص در لغت به معنی تلافی و سزا است؛ در واقع قصاص حکمی است

مطالعه مقاله

پیگیری چک ضمانت چیست؟ شرایط صدور، انواع، شرایط مطالبه

چک ضمانت یکی از انواع اسناد تجاری به حساب می آید که اعتبار قانونی دارد. چک به طور کلی یک سند تجاری محسوب می شود که کارکرد اصلی آن تسهیل در روابط مالی است،

مطالعه مقاله

نکات ضروری برای فروش ملک توسط قیم

قیم به لحاظ نفع محجور باید اموال و دارایی او را به بهترین نحو اداره کند. بر این اساس قیم با تصویب مدعی العموم می تواند مال منقول مدعی علیه را بفروشد یا به رهن بگذارد

مطالعه مقاله

قوانین سفته حسن انجام کار (پشت نویسی، ضمانت قرار داد)

اسناد تجاری با هم متفاوت هستندکه می توان سفته و چک را از پرکاربردترین آن ها دانست. گرچه سفته و چک هر یک سند تجاری هستند؛ اما به لحاظ ظاهری با یکدیگر متفاوت می باشند،

مطالعه مقاله

ورشکستگی و شرایط صدور حکم ورشکستگی

ورشکستگی مختص تاجرین و شرکت ها می باشد و اشخاص عادی نمی توانند به دلیل ناتوانی از پرداخت دیون خود به ورشکستگی خود استناد کنند، چراکه قانونگذار ورشکستگی را مختص

مطالعه مقاله

بدترین اشتباهات در شروط ابطال کننده قرار داد و رفع آنها

قرار داد یا عقد یک توافق الزام آور میان اشخاص است که به واسطه آن حق و حقوق و هم چنین تعهدات طرفین را نسبت به یک دیگر تعیین می کند. مطابق ماده 183 قانون مدنی: قرار داد

مطالعه مقاله

دانستن چه نکاتی در قرار داد مشارکت در ساخت مهم است؟

در این روش از ساخت ملک از یکی و سرمایه از کسی دیگر می باشد که به آن، مشارکت در ساخت نیز گفته می شود. به طور کلی قرارداد مشارکت در ساخت جزء مهمترین قرارداد های ساخت و ساز

مطالعه مقاله

10 مزایای جواز کسب چیست؟

معرفی جواز کسب، انواع جواز کسب، شرایط اخذ جواز کسب، آموزش تهیه الکترونیکی مجوز کسب، مدارک لازم برای جواز کسب و نکات مهم پروانه کسب و... را در این مقاله معرفی می کنیم.

مطالعه مقاله

نکات مهم در نحوه شکایت از مشاور املاک

معمولاً یک پایه ی همه ملک هایی که در کشور خرید و فروش یا رهن و اجاره داده می شوند بنگاه های مشاور املاک هستند حتی اگر خرید، فروش، رهن و اجاره ملکی از طریق انواع سایت

مطالعه مقاله

تفاوت اعسار و ورشکستگی چیست؟

اعسار و ورشکستگی دو عنوان حقوقی هستند، اعسار را می توان این گونه توضیح داد که دیون و بدهی های فرد از دارایی های او بیشتر باشد در این صورت در تعریف حقوقی فرد را معسر

مطالعه مقاله