چگونه میتوان یک قرارداد را فسخ کرد؟

هر عقدی بر اساس (وجود یا عدم وجود) شرایطی که در ماده 190 قانون مدنی برای صحت معاملات آمده است، از این سه حالت خارج نیست: صحیح، یا باطل و یا غیرنافذ.

مطالعه مقاله

شکایت از کارفرما بدون داشتن قرارداد

  • 08 دی 1400
  • کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری) ٬ سایر دعاوی

بسیاری از کارگران به خاطر شرایط اقتصادی موجود در کشور ممکن است با حقوقی کمتر از حقوق مصوب وزارت کار، مشغول کار شوند یا اینکه مرخصی، عیدی یا سنوات خود را دریافت نکنند، سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا کارگر می تواند علیه کارفرما شکایت کند یا خیر؟

مطالعه مقاله

قرار موقوفی تعقیب چیست

در دادگاه ها همواره قرارها و آرای متفاوتی صادر می‌شود احکام و قرارهایی که از دادگاه ها و مراجع ذی صلاح صادر می شوند می توانند عنوان های متفاوتی داشته باشند. قرارها می‌توانند همچون جلب دادرسی منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب باشند.

مطالعه مقاله

قوانین و دعاوی و قرارداد تجارت بین الملل

در جوامع همواره قوانین و مقررات زیادی در باب های مختلفی تنظیم می شوند برای مثال حقوق مدنی ، حقوق تجارت ،حقوق جزا ، حقوق بین الملل و ... از جمله حقوقی که در قرون اخیر بسیار به آن توجه می‌شود ، حقوق بین الملل می باشد. حقوق بین الملل شامل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی می‌شود.

مطالعه مقاله

هر چیزی که در مورد قوانین کار باید بدانیم

  • 06 دی 1400
  • کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری) ٬ سایر دعاوی

قانون کار، به عنوان يکي از منابع مهم حقوق کار در ايران و تنظيم کننده ي روابط کارگران و کارفرمایان، نقش موثري در توسعه و رونق اقتصادي و اجتماعی دارد. اين قانون با بهره مندي از ويژگي هاي حقوق کار از جمله حمايتي و آمره بودن آن، در تعیین شرایط کار، انعقاد، تعلیق و خاتمه ي قرارداد کار، آموزش و اشتغال مداخله گسترده ای کرده است.

مطالعه مقاله

شکایت از پیج های اینستاگرامی چگونه است

وقتی از حقوق فضای مجازی سخن به میان می آید، منظور بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر این فضا، ارتباطات رایانه ای و جرایم، تخلفات و مسئولیت هایی است که در عرصه فضای مجازی مطرح می شود. حقوق فضای مجازی از جایگاه ویژه ای در علم حقوق برخوردار است و با جنبه های مختلف حقوق در ارتباط است. برخی معتقدند که برنامه های رایانه ای، اطلاعات محسوب می شوند.

مطالعه مقاله

تدلیس در ازدواج چیست

ازدواج،‌ امری دیرینه است که همواره در جوامع بشری وجود داشته است. در کشور اسلامی ایران نیز این امر به عنوان یک امر اسلامی وجود دارد. ازدواج به عنوان یک قرارداد بین زن و مرد منعقد می شود که به موجب این قرارداد زن به عقد دائم( درصورتیکه که عقد موقت نباشد ) و شرعی مرد در می آید.

مطالعه مقاله

جرم استفاده از سند مجعول

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن و غیره به کار رفته است. محکم شدن روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره وابسته به آن است که افراد جامعه بتوانند به درستی و اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیارشان قرار می گیرد و یا بینشان رد و بدل شده و مورد استناد قرار می گیرند اطمینان داشته باشند.

مطالعه مقاله

مهریه در ازدواج موقت چگونه است؟

عقد موقت که در بین مردم به عنوان صیغه یاد میشود ازدواجی است که در مقابل ازدواج دائم قرار گرفته و با در نظر گرفتن مدت معلوم و محدود و با تعیین مهریه بین زن و مرد بسته می شود

مطالعه مقاله

در دادگاه نفقه چه بگوییم؟

نفقه مانند اجرت المثل و مهریه یکی دیگر از حقوق مالی زوجه است که زوجه مستحق دریافت آن است و مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی پرداخت آن به عهده شوهر است . اما در بیان مصادیق نفقه میتوان به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره کرد و گفت شامل همه نیازهای متعارف زوجه از قبیل البسه و ، غذا ، اثاث منزل و ....اشاره کرد .

مطالعه مقاله