کاربر محترم برای دانلود فایل زیر ابتدا در سایت ثبت نام و یا ورود نمایید و سپس اقدام به دانلود کنید

درخواست شما

عنوان اظهارنامه برای دعوت فروشنده به حضور دردفترخانه وتنظیم سند رسمی
توضیح کوتاه این اظهارنامه زمانی ارسال می شود شخصی در صورتی که به موجب مبایعه نامه عادی ملک یا خودرویی را خریداری نموده ولی فروشنده از تحویل مبیع یا انتقال سند امتناع می کند که در این صورت خریدار میتواند با ارسال اظهار نامه و یا در صورت عدم نتیجه بعد از آن به صورت داد خواست حقوقی اقدام نماید
فرمت فایل Docx (فایل وردی)
دسته بندی اظهارنامه
تعداد صفحات 2
مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان