کاربر محترم برای دانلود فایل زیر ابتدا در سایت ثبت نام و یا ورود نمایید و سپس اقدام به دانلود کنید

درخواست شما

عنوان اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی
توضیح کوتاه در صورتی که شخصی حقوق اعیانی ملک خود را به دیگری واگذار نماید اما از تنظیم سند رسمی انتقال امتناع ورزد، خریدار می‌تواند به صورت رسمی و با ارسال نمونه اظهارنامه فوق، تنظیم سند رسمی را از فروشنده درخواست کند.
فرمت فایل Docx (فایل وردی)
دسته بندی اظهارنامه
تعداد صفحات 2
مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان