کاربر محترم برای دانلود فایل زیر ابتدا در سایت ثبت نام و یا ورود نمایید و سپس اقدام به دانلود کنید

درخواست شما

عنوان اظهارنامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت
توضیح کوتاه در خصوص چکهای صادره از سوی شرکت ها که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده ، مسئولیت پرداخت وجه چک متضامناً بر عهده صادر کننده چک و صاحب حساب می باشد و چنانچه چک توسط مدیر عامل شرکت صادر شده باشد ، مدیر عامل و شرکت مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه چک را دارند و دارنده چک می تواند دادخواست مطالبه وجه چک شرکت را علیه هر دو مطرح نماید .
فرمت فایل Docx (فایل وردی)
دسته بندی اظهارنامه
تعداد صفحات 2
مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان