کاربر محترم برای دانلود فایل زیر ابتدا در سایت ثبت نام و یا ورود نمایید و سپس اقدام به دانلود کنید

درخواست شما

عنوان اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری پارکینگ
توضیح کوتاه طبق قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی راکه ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً بها و رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
فرمت فایل Docx (فایل وردی)
دسته بندی اظهارنامه
تعداد صفحات 2
مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان