کاربر محترم برای دانلود فایل زیر ابتدا در سایت ثبت نام و یا ورود نمایید و سپس اقدام به دانلود کنید

درخواست شما

عنوان اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه وانتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ آن
توضیح کوتاه مبایعه نامه یا بیع نامه زمانی است که مالی به شخصی در قبال مبلغی فروخته می شود ولی قول نامه زمانی است که شرایط تمام کردن معامله وجود ندارد مثلا مال مورد نظر تکمیل نشده یا پول خریدار حاضر نیست. اما قانون ما و رویه هر دو این کلمات را یک معنی واحد فرض کرده است و در صورت عدم تنظیم سند رسمی شخص با دادخواست الزام مجبور به این کارمی شود چه منشا قرارداد بیع نامه باشد چه قولنامه.
فرمت فایل Docx (فایل وردی)
دسته بندی اظهارنامه
تعداد صفحات 2
مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان