قوانین قصاص و شرایط آن چگونه است؟

در قانون اساسی ایران قصاص، دیه، حدود و تعزیری 4 نوع مجازات اسلامی محسوب می شوند در این میان قصاص در لغت به معنی تلافی و سزا است؛ در واقع قصاص حکمی است

مطالعه مقاله