هر آنچه که در مورد نفقه باید بدانید

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی که نفقه زن شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است. حال سوال این است که مبلغ نفقه زن چقدر است و نفقه زن چگونه محاسبه می شودبرخی مواقع زن و مرد با هم به توافق می رسند مبنی بر اینکه مبلغ نفقه زن چقدر باشد

مطالعه مقاله

در دادگاه نفقه چه بگوییم؟

نفقه مانند اجرت المثل و مهریه یکی دیگر از حقوق مالی زوجه است که زوجه مستحق دریافت آن است و مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی پرداخت آن به عهده شوهر است . اما در بیان مصادیق نفقه میتوان به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره کرد و گفت شامل همه نیازهای متعارف زوجه از قبیل البسه و ، غذا ، اثاث منزل و ....اشاره کرد .

مطالعه مقاله

در دادگاه نفقه چه بگوییم

همواره نوع استدلال و صحبت هایی که در جلسات رسیدگی در دادگاه ها انجام می شود بسیار مهم بوده و گاها پیش می آید که بیان جمله ای به صورت نادرست ، باعث می شود رای به ضرر شخصی صادر شود . بنابراین بسیار پر اهمیت است که بدانیم در هر پرونده چگونه صحبت کنیم و از چه استدلال هایی و چه مواد قانونی استفاده نمایید تا بتوانیم رای دادگاه را به نفع خود صادر نماییم.

مطالعه مقاله