ارث و انحصار وراثت و تصدیق وراثت

پس از فوت هر شخص اموالی از او به جا می ماند که به ورثه متوفی منتقل خواهد شد که اصولا ارث نام دارد.براي تعيين تکليف ميراث هرکس پس از فوت، ابتدا بايد ورثه را تعيين شود.

مطالعه مقاله

قانون ارث بری اشخاص هر طبقه و دسته

انتقال خود به خودی و قهری اموال متوفی به وراث را ارث یا ارثیه می گویند . مرگ مغزی و قلبی همچنین مرگ فرضی در این موضوع اثر گذار است.

مطالعه مقاله

گواهی انحصار وراثت

مرگ پایان زندگی مادی افراد است و شخص متوفی از قید و بند زندگی مادی آزاد میشود اما عالم حقوق و تعهدات و تکالیف و حق او را رها نمی‌کند .انحصار وراثت و دریافت گواهی انحصار وراثت همین اقدام و عمل است .

مطالعه مقاله

حقوق زن بعد از فوت شوهر چیست؟

ممکن است برخی تصور کنند در صورتی که مرد فوت کند، حقوق زن بعد از مرگ همسر از بین می رود و به لحاظ حقوقی قابل دریافت نمی باشد، اما این تصور اشتباه است و حقوق زن بعد از فوت شوهر باقی می ماند، حقوق زن بعد از فوت شوهر شامل مواردی می باشد که عبارتند از: نفقه، سهم الارث، مهریه، اجرت المثل و حقوق یا مستمری زن بعد از فوت شوهر.

مطالعه مقاله

نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت چیست؟

قوانین ارث در قانون ایران پیچیدگی های زیای دارد. موانع مختلف قانونی و همچنین محدودیت در وصیت نامه از مهمترین مشکلات افراد هستند. با مطالعه این مقاله می توانید به تمامی سوالات خود در مورد میراث پدری و شرایط انحصار وراثت پاسخ دهید.

مطالعه مقاله