شکایت از پیج های اینستاگرامی چگونه است

  • 15 تیر 1
  • بازدید
  • جرایم سایبری ٬ کلاهبرداری های رایانه ای

وقتی از حقوق فضای مجازی سخن به میان می آید، منظور بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر این فضا، ارتباطات رایانه ای و جرایم، تخلفات و مسئولیت هایی است که در عرصه فضای مجازی مطرح می شود. حقوق فضای مجازی از جایگاه ویژه ای در علم حقوق برخوردار است و با جنبه های مختلف حقوق در ارتباط است. برخی معتقدند که برنامه های رایانه ای، اطلاعات محسوب می شوند.

مطالعه مقاله