بیمه بیکاری چیست و شرایط دریافت بیمه بیکاری

  • 15 فروردین 0
  • 48 بازدید
  • کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری) ٬ سوابق بیمه

یکی از وظایف اجباری و قانونی کارفرمایان در برابر کارگران و کارمندان خود تعهد به بیمه کردن آنان می باشد هرچند که اغلب مشاهده می شود بسیاری اشخاص بدلایل مختلفی حاضر به شروع فعالیت در شرکت یا کسب و کارهایی می شوند که مایل به بیمه نمودن پرسنل خود نیستند که این موضوع خود بار حقوقی سنگینی بر دوش کارفرمایان خواهد گذاشت اما موضوعی که در این میان مطرح است استفاده کارمندان و کارگرانی از بیمه بیکاری در زمان تعدیل نیرو می باشد

مطالعه مقاله