تغییر رمز در سامانه ثنا چگونه است؟

همانطور که می دانید برای استفاده از خدمات مربوط به دادگاه ها مانند: پیگیری پرونده یا مشاهده ابلاغیه ها و یا حتی خدمات حضوری و ... نیاز به این است که در سامانه ثنا عضو شوید. اگر قصد عضویت در سامانه ثنا را داشته باشید، برای دسترسی به سامانه برای شما یک رمز عبور (رمز شخصی) به تلفن همراهتان به صورت پیامک ارسال خواهد شد.

مطالعه مقاله