صفر تا صد عسروحرج و طلاق به درخواست زن

معنای عسر و حرج در رابطه زوجین از این معانی گرفته شده بدین منظور که هرگاه ادامه زندگی مشترک برای زوجه سخت و مشقت بار باشد و از لحاظ عقل هم ادامه زندگی مشترک برای زوجه زیان بار باشد در این شرایط زوجه این حق را دارد که درخواست طلاق خود را بدلیل عسر و حرج به دادگاه تقدیم نماید.

مطالعه مقاله

گواهی عدم امکان سازش چیست

هرگاه زوجین دیگر قصد ادامه زندگی مشترک را نداشته باشند در اینصورت باید درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش خود را تقدیم دادگاه نمایند در این حالت زوجین به یکی از مراکز مشاوره خانواده معرفی شده و باید در چند جلسه مشاوره شرکت نمایند و در صورتی که نظر زوجین نسبت به جدایی تغییری نکرد، مرکز مشاوره نتیجه جلسات را به دادگاه اعلام خواهد نمود و در نهایت دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید سپس زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق طلاق خود را نهایی کنند.

مطالعه مقاله

حق حبس زوجه و ازدواج مجدد

اصطلاح حقوقی حق حبس به معنای حق امتناع طرفین در انجام تعهدات خود در برابر شخص مقابل تا زمان دریافت حق و حقوق خود می باشد. این حق هم در ماده 388 قانون مدنی برای عقد بیع و همچنین در ماده 1085 قانون مدنی برای عقد نکاح به رسمیت شناخته شده است.

مطالعه مقاله

طلاق در صورت غیبت مرد

به طور کلی قانونگذار شرایط صدور حکم طلاق به درخواست زوجه را بسیار دشوار درنظر گرفته است ولیکن در زمانی که زوجه بنا به دلایلی قادر به تحمل ادامه زندگی نباشد، دادگاه می تواند اقدام به صدور رای طلاق دهد یکی از این شرایط، غیبت طولانی و بدون عذر موجه زوجه است که در ادامه بررسی می شود

مطالعه مقاله

اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک و مکالمات

سوال چگونه می توان پرینت سیم کارت همسرم را بگیرم؟ ویا رابطه پیامکی ، رابطه ناشمروع به حساب می آید ؟ یکی از پر تکرار ترین سوالاتی است که کاربران در فضای مجازی به دنبال پاسخ آن هستند یکی از پر تکرار ترین سوالاتی است که کاربران در فضای مجازی به دنبال پاسخ آن هستند

مطالعه مقاله

طلاق غیابی و شرایط طلاق غیابی از سمت زوج و زوجه

به طور خلاصه باید بیان داشت طلاق غیابی به طلاقی گفته می شود که خوانده پرونده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده است و همچنین ابلاغ واقعی ای نیز صورت نگرفته است، در چنین شرایطی دادگاه موظف است رای را بصورت غیابی صادر نماید

مطالعه مقاله

دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق

صلاحیت عبارت است از اختیاراتی که به دادگاه ها داده می شود که به دعوایی، پرونده ها رسیدگی نماید و حکم صادر کند. این اختیار را قانون به موجب حکم خاص در دادگاه های اختصاصی و یا به موجب حکم عام در دادگاه های عمومی می دهد.

مطالعه مقاله

مهریه چگونه تقسیط میشود

مطابق رویه جدید زوجه اگر خواهان مطالبه مهریه باشد و بخواهد مهریه خود را که در واقع حق اوست و با اموری مانند ناشزه بودن و عدم تمکین و حتی زنا ساقط نمیشود را از همسر خود مطالبه کند باید با در دست داشتن سند نکاحیه و قباله ازدواج خود به دفتر اسناد رسمی ازدواجی که او را به نکاح همسرش در آورده است مراجعه نماید و تقاضای صدور اجراییه کند .

مطالعه مقاله

طلاق توافقی و مراحل طلاق توافقی چیست؟

طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است در مجموع سه نوع طلاق در رویه محاکم وجود دارد ۱-طلاق به درخواست زوج ۲- طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج زوجه و با استناد به بندهای عقدنامه ۳- طلاق توافقی

مطالعه مقاله

درخواست طلاق از طرف زن چگونه است | قوانین طلاق از طرف زن

در مجموع سه نوع طلاق در رویه محاکم وجود دارد :طلاق به درخواست زوج |طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج زوجه و با استناد به بندهای عقدنامه | طلاق توافقی

مطالعه مقاله