بزرگ ترین تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه در چیست و نکات مهم سرقفلی

همانطور که به آن اشاره شد برای حق سرقفلی و حق کسب و پیشه می‌توان تفاوت‌هایی نیز قائل بود که تفکیک آن‌ها از یکدیگر را راحت‌تر خواهد کرد. این تفاوت‌ها شامل مواردی همچون، مهم‌ترین تفاوت میان حق سرقفلی و کسب و پیشه را می‌توان در مفهوم اصلی آن‌ها دانست. به عبارت دیگر حق سرقفلی مبلغی است

مطالعه مقاله