نحوه اثبات خیانت همسر چگونه است؟

از جمله مواردی که امروزه در جامعه موجب بروز طلاق و جدایی زوجین از یکدیگر می شود خیانت می باشد. خیانت برخلاف آنچه در جامعه بیان می شود همواره از طرف مرد نمی باشد و در بعضی موارد خیانت از طرف زن صورت می‌گیرد.

مطالعه مقاله