همه آن چیزی که درباره اجرت المثل باید بدانیم

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت در نظر گرفته شده باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت کارهای انجام گرفته را محاسبه و حکم می دهد.

مطالعه مقاله

اجرت المثل ایام تصرف چیست

مالک ملک به تبع مالکیتی که نسبت به عین دارد مالک منافع آن نیز می‌باشد و باید توجه داشت که اگر کسی ملک مذکور را بدون اذن و اجازه مالک از تصرف آن خارج کند مالک ملک مذکور این حق را خواهد داشت که نسبت به مطالبه اجرت المثل زمین اقدام کند .

مطالعه مقاله

گرفتن اجرت المثل قبل از طلاق - اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل زن چیست؟ مطابق ماده 336 قانون مدنی زوجین باید باهم حسن معاشرت داشته باشند و از این ماده متوجه می شویم زن و مرد در زندگی مشترک وظایفی را در قبال یکدیگر

مطالعه مقاله