رابطه نامشروع زن شوهردار و مجازات آن چیست ؟

 • 03 مهر 01
 • بازدید
 • خانواده ٬ سایر دعاوی

یکی از مواردی که امروزه باعث بوجود آمدن مراجعات مکرر در محاکم شده است بوجود آمدن یا به عبارت بهتر متورم شدن معضل اجتماعی بزرگی تحت عنوان رابطه نامشروع همسر می‌باشد ،رابطه ای که متاسفانه بدون وجود داشتن هرگونه علقه زوجیت بین زن و مرد بیگانه اتفاق می افتد که آگاهی افراد نسبت به این جرم و مصادیق رابطه نامشروع و مجازات رابطه نامشروع بسیار حایز اهمیت است فلذا توصیه میشود که این مقاله را از دست ندهید .

مطالعه مقاله

مجازات رابطه نامشروع زن شوهر دار چیست ؟

 • 03 مهر 01
 • بازدید
 • کیفری ٬ رابطه نامشروع

رابطه نامشروع یکی از جرایم منافی عفت است که حتی برای شروع به تعقیب و رسیدگی به آن در محاکم کیفری نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد چرا که رابطه نامشروع باعث از بین رفتن نظم عمومی و عفت عمومی می‌شود

مطالعه مقاله

قوانین در رابطه نامشروع در فضای مجازی چیست ؟

 • 03 مهر 01
 • بازدید
 • کیفری ٬ رابطه نامشروع

در اسلام، به رابطه جنسی مقعدی یا مهبلی با شرایط خاص حقوقی رابطه جنسی میان زن و مرد بدون وجود رابطه ازدواج میان آن‌ها زنا گفته می‌شود.همچنین نمونه شکواییه این مورد را میتوانید بخوانید

مطالعه مقاله

زنا و مجازات آن و انواع زنا از نظر قانون

 • 03 مهر 01
 • بازدید
 • کیفری ٬ رابطه نامشروع

در اسلام به رابطه ی جنسی (شامل مقعدی، مهبلی) بین زن و مرد بدون آنکه رابطه زوجیت میان آنان برقرار باشد زنا گفته می شود. زنی که مرتکب زنا شده باشد را زانیه و مردی که مرتکب زنا شده باشد را زانی می نامند.

مطالعه مقاله