زنا و مجازات آن و انواع زنا از نظر قانون

  • 12 مهر 01
  • بازدید
  • کیفری ٬ رابطه نامشروع

در اسلام به رابطه ی جنسی (شامل مقعدی، مهبلی) بین زن و مرد بدون آنکه رابطه زوجیت میان آنان برقرار باشد زنا گفته می شود. زنی که مرتکب زنا شده باشد را زانیه و مردی که مرتکب زنا شده باشد را زانی می نامند.

مطالعه مقاله